એસ્કોર્ટ્સ કુબોટા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 3,200 ₹ 5+58.33 % 1.65 K+0 % 275
0 4.95 K+0 % ₹ 413+0 % 3,500 ₹ 4+14.67 % 22.83 K+46 % 1.39 એલ
- - - 3,600 ₹ 6+2.42 % 29.43 K+11 % 30.25 કે
550 550+0 % ₹ 334-25.86 % 3,700 ₹ 11-14.73 % 82.78 K+7 % 96.25 કે
275 1.1 K+0 % ₹ 282+15.11 % 3,750 ₹ 15-19.95 % 11.28 K-14.58 % 20.63 કે
2.2 કે 1.65 K-14.29 % ₹ 260+11.86 % 3,800 ₹ 22-23 % 92.4 K+32 % 2.47 એલ
0 275+0 % ₹ 346+0 % 3,840 - - -
825 2.48 K-10 % ₹ 227+18.51 % 3,850 ₹ 31-26.26 % 15.13 K+77 % 74.25 કે
1.29 એલ 20.9 K-8.43 % ₹ 184+17.91 % 3,900 ₹ 42-28.4 % 63.8 K-6.45 % 2.94 એલ
1.18 એલ 10.45 K-39.68 % ₹ 151+19.63 % 3,950 ₹ 60-25.48 % 14.58 K-3.64 % 1.36 એલ
11.52 એલ 99.83 K-15.58 % ₹ 121+20.2 % 4,000 ₹ 81-21.97 % 99 K+35 % 2.9 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 4,026
સ્પૉટની કિંમત: 4,026
10.15 એલ 88.83 K+405 % ₹ 96+19.54 % 4,050 ₹ 106-24.45 % 14.03 K+104 % 1.22 એલ
15.87 એલ 1.71 એલ+71 % ₹ 76+20.88 % 4,100 ₹ 137-38.79 % 20.63 K+0 % 44.83 કે
59.13 કે 11.55 K+133 % ₹ 69+21.85 % 4,120 - - -
- - - 4,140 ₹ 162-18.64 % 825+200 % 2.2 કે
1.91 એલ 44.28 K+20 % ₹ 60+21.71 % 4,150 ₹ 170+9.95 % 6.6 K+0 % 7.43 કે
19.53 કે 11 K-6.98 % ₹ 56+20.69 % 4,160 ₹ 178-31.43 % 4.13 K+7 % 1.93 કે
2.75 કે 4.95 K-5.26 % ₹ 50+52.22 % 4,180 ₹ 193-30.25 % 9.9 K-5.26 % 1.65 કે
7.17 એલ 1.8 એલ+9 % ₹ 43+14.06 % 4,200 ₹ 210-8.52 % 30.25 K+0 % 1.38 કે
15.68 કે 11.55 K+24 % ₹ 41+19.3 % 4,220 ₹ 200+0 % 1.65 K+0 % 0
13.48 કે 4.13 K-53.13 % ₹ 37+26.09 % 4,240 ₹ 221+13.48 % 3.3 K+500 % 3.85 કે
95.43 કે 48.13 K+19 % ₹ 35+19.79 % 4,250 ₹ 223+0 % 825+0 % 0
0 4.13 K+0 % ₹ 50-1.76 % 4,260 ₹ 242+37 % 3.58 K+333 % 3.85 કે
8.53 કે 7.15 K+4 % ₹ 29+72.49 % 4,280 ₹ 270-18.94 % 1.38 K+400 % 1.38 કે
4.18 એલ 1.66 એલ+20 % ₹ 26+12.75 % 4,300 ₹ 284-6.49 % 5.5 K-16.67 % 4.95 કે
0 5.23 K+0 % ₹ 26+0 % 4,320 - - -
1.38 કે 1.93 K+40 % ₹ 23+0.22 % 4,340 ₹ 351+0 % 825+0 % 0
21.18 કે 14.58 K+165 % ₹ 19-10.96 % 4,350 - - -
1.3 એલ 99.55 K+5 % ₹ 15-0.34 % 4,400 ₹ 406+111.92 % 1.38 K+400 % 1.65 કે
8.53 કે 6.05 K+340 % ₹ 10-70.23 % 4,440 ₹ 370+0 % 825+0 % 0
0 7.15 K+0 % ₹ 8+0 % 4,450 ₹ 446+11.62 % 275-50 % 275
1.86 એલ 1.02 એલ-7 % ₹ 9-1.07 % 4,500 ₹ 391+0 % 1.38 K+0 % 0
0 1.38 K+0 % ₹ 19+0 % 4,540 - - -
8.53 કે 5.78 K+50 % ₹ 7-67.61 % 4,550 ₹ 548+44.49 % 550+0 % 275
69.58 કે 45.93 K+13 % ₹ 5-7.96 % 4,600 ₹ 588+0 % 0 0
3.94 એલ 55 K+2 % ₹ 3+0 % 4,700 ₹ 633+0 % 0 0
12.38 કે 47.03 K-8.06 % ₹ 2-11.43 % 4,800 ₹ 490+0 % 3.58 K+0 % 0
1.65 કે 27.23 K+0 % ₹ 2+60 % 5,000 - - -

એસ્કોર્ટ્સ કુબોટા વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 92.95
  • હાઈ 156.9
121.1
  • પાછલું. બંધ કરો 100.75
  • 110 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 4000
  • સરેરાશ કિંમત 126.07
  • વ્યાજ ખોલો 99825
  • OI% -15.58માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 275 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
44.018764659891 એસ્કોર્ટ્સ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91