ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 2,100 ₹ 4+0 % 2 K+0 % 0
- - - 2,160 ₹ 7+0 % 500+0 % 0
- - - 2,200 ₹ 1+0 % 3.5 K+0 % 0
- - - 2,260 ₹ 7+0 % 0 0
0 250+0 % ₹ 464+0 % 2,280 - - -
500 55.75 K-0.89 % ₹ 479-1.36 % 2,300 ₹ 1-43.48 % 54.25 K-25.94 % 26 કે
- - - 2,320 ₹ 2+0 % 4.75 K+0 % 0
- - - 2,340 ₹ 4+1650 % 21.25 K-7.61 % 2.25 કે
- - - 2,360 ₹ 9+612.5 % 1 K-80 % 4 કે
- - - 2,380 ₹ 1+0 % 4 K+0 % 0
250 40.25 K-0.62 % ₹ 360-11.11 % 2,400 ₹ 1-11.11 % 1.06 એલ-16.83 % 35.75 કે
- - - 2,420 ₹ 1-73.08 % 7.5 K-16.67 % 13.25 કે
- - - 2,440 ₹ 1+7.69 % 56.25 K+0 % 18.5 કે
1.5 કે 2.25 K-40 % ₹ 291+56.03 % 2,460 ₹ 2+0 % 40.5 K+0 % 0
0 0 ₹ 107+0 % 2,480 ₹ 3+8.51 % 26.5 K-5.36 % 13.25 કે
2 કે 34.5 K-4.83 % ₹ 246-19.82 % 2,500 ₹ 3+3.23 % 2.5 એલ+2 % 1.44 એલ
0 8.5 K+0 % ₹ 290+0 % 2,520 ₹ 4+5.63 % 22.5 K-1.1 % 3.5 કે
750 27.5 K-1.79 % ₹ 215-20.22 % 2,540 ₹ 5+18.29 % 55.5 K+11 % 32.75 કે
1 કે 15.5 K-3.13 % ₹ 191-27.77 % 2,560 ₹ 5+7.92 % 86.25 K+3 % 25.5 કે
250 14.5 K+0 % ₹ 178-22.88 % 2,580 ₹ 6+8.26 % 39.5 K-7.06 % 11.5 કે
26.25 કે 59.5 K-15.3 % ₹ 155-25.16 % 2,600 ₹ 7+7.75 % 2.1 એલ-13.95 % 1.44 એલ
1 કે 19 K-5 % ₹ 149-25.98 % 2,620 ₹ 8+9.66 % 34.5 K-10.39 % 18 કે
8 કે 26 K-5.45 % ₹ 116-34.81 % 2,640 ₹ 10+19.76 % 37.5 K-11.76 % 35.75 કે
3.5 કે 27.25 K-2.68 % ₹ 103-29.93 % 2,660 ₹ 11+13.5 % 89.75 K-13.49 % 95.75 કે
5.25 કે 1.37 એલ-0.36 % ₹ 85-36.42 % 2,680 ₹ 15+22.92 % 76.75 K-3.46 % 1.28 એલ
1.97 એલ 2.48 એલ-17.15 % ₹ 72-37.25 % 2,700 ₹ 20+31.25 % 4.26 એલ-32.57 % 7.28 એલ
16 કે 35.25 K-10.19 % ₹ 52-47.22 % 2,720 ₹ 26+40.5 % 72.75 K+10 % 2.67 એલ
57.5 કે 1.28 એલ+1 % ₹ 46-46.81 % 2,740 ₹ 33+46.43 % 99 K-6.82 % 3.01 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 2,743
1.55 એલ 63.25 K+40 % ₹ 35-49.1 % 2,760 ₹ 43+54.09 % 71.25 K+1 % 2.79 એલ
2 એલ 1.58 એલ-2.31 % ₹ 27-52.21 % 2,780 ₹ 55+55.08 % 57.5 K-13.53 % 1.23 એલ
4.55 એલ 2.9 એલ-15.16 % ₹ 20-55.36 % 2,800 ₹ 68+52.91 % 2.69 એલ-22.68 % 2.91 એલ
2.17 એલ 1.26 એલ-19 % ₹ 16-57.48 % 2,820 ₹ 90+63.36 % 73.75 K-15.71 % 35 કે
3.08 એલ 2.24 એલ-7.45 % ₹ 12-58.91 % 2,840 ₹ 99+48.2 % 42.5 K-34.11 % 49.75 કે
3.04 એલ 1.21 એલ+3 % ₹ 9-58.58 % 2,860 ₹ 124+54.21 % 19.25 K-23.76 % 12 કે
1.33 એલ 72.25 K+9 % ₹ 7-57.49 % 2,880 ₹ 143+48.64 % 6.75 K-15.63 % 2.25 કે
4.38 એલ 1.98 એલ-21.76 % ₹ 5-58.47 % 2,900 ₹ 158+41.64 % 12.75 K-5.56 % 2.75 કે
1.56 એલ 1.35 એલ-7.38 % ₹ 4-56.84 % 2,920 ₹ 180+73.84 % 3.5 K-12.5 % 1 કે
91.75 કે 47.75 K-17.32 % ₹ 3-54.73 % 2,940 ₹ 161+0 % 4.75 K+0 % 0
1.23 એલ 84.25 K+23 % ₹ 3-53.33 % 2,960 ₹ 164+0.15 % 3 K+0 % 0
23 કે 15 K-25 % ₹ 3-48.48 % 2,980 ₹ 141+0 % 1.75 K+0 % 0
1.71 એલ 1.45 એલ-10.48 % ₹ 2-49.43 % 3,000 ₹ 233+13.71 % 4.25 K+0 % 2 કે
10.25 કે 7.5 K-40 % ₹ 2-53.16 % 3,020 - - -
50 કે 52.75 K+9 % ₹ 2-43.08 % 3,040 ₹ 295+0 % 500+0 % 0
18 કે 33.25 K-8.9 % ₹ 2-28.89 % 3,080 ₹ 321+0 % 0 0
44.75 કે 39 K-2.5 % ₹ 1-20 % 3,120 - - -
0 2.75 K+0 % ₹ 2-7.14 % 3,160 - - -

ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 63.85
  • હાઈ 103.6
72.35
  • પાછલું. બંધ કરો 115.3
  • 103.6 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2700
  • સરેરાશ કિંમત 77.83
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
  • OI% -17.15માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 250 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
21.383647798742 ગ્રાસિમ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91