ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 600+0 % ₹ 795+0 % 3,450 - - -
0 2.4 K+0 % ₹ 727+0 % 3,500 ₹ 1+0 % 15 K+0 % 1.8 કે
0 3 K+0 % ₹ 650+0 % 3,600 ₹ 3+83.87 % 6.6 K+0 % 600
600 900+0 % ₹ 721+38.5 % 3,700 ₹ 1-15.15 % 66.9 K-0.89 % 5.7 કે
- - - 3,750 ₹ 2+0 % 300+0 % 0
0 300+0 % ₹ 435+0 % 3,800 ₹ 3-1.92 % 79.5 K-10.77 % 47.7 કે
- - - 3,850 ₹ 3-52 % 12.6 K-14.29 % 9 કે
0 5.4 K+0 % ₹ 420+0 % 3,900 ₹ 4-14.89 % 77.4 K+0 % 42.9 કે
0 1.5 K+0 % ₹ 337+0 % 3,950 ₹ 5-21.77 % 12.3 K-2.38 % 3.6 કે
2.1 કે 29.1 K-3 % ₹ 452+10.19 % 4,000 ₹ 6-21.38 % 2.19 એલ-0.54 % 85.2 કે
0 600+0 % ₹ 309+0 % 4,050 ₹ 8-28.57 % 31.8 K+0 % 27.6 કે
0 9.9 K+0 % ₹ 326+0 % 4,100 ₹ 10-31.36 % 1.28 એલ-5.97 % 88.5 કે
1.5 કે 7.2 K-4 % ₹ 311+14.7 % 4,150 ₹ 13-32.92 % 37.8 K+13 % 39.3 કે
34.8 કે 1.62 એલ-7.39 % ₹ 254+9.93 % 4,200 ₹ 19-30.25 % 1.65 એલ-9.98 % 1.56 એલ
6.9 કે 48.9 K-5.23 % ₹ 210+8.52 % 4,250 ₹ 27-30.9 % 57.3 K-10.33 % 67.8 કે
1.6 એલ 1.91 એલ-10.18 % ₹ 170+8.7 % 4,300 ₹ 38-27.85 % 1.73 એલ-6.34 % 1.82 એલ
1.28 એલ 81.6 K-20.47 % ₹ 138+9.27 % 4,350 ₹ 53-25.82 % 54 K+11 % 88.5 કે
14.3 એલ 4.59 એલ-23.98 % ₹ 105+5.39 % 4,400 ₹ 72-23.61 % 1.57 એલ+24 % 3.32 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 4,431
સ્પૉટની કિંમત: 4,431
6.93 એલ 1.5 એલ-9.75 % ₹ 79+3.66 % 4,450 ₹ 97-20.88 % 32.7 K+12 % 75 કે
9.63 એલ 3.88 એલ-7.52 % ₹ 59+2.07 % 4,500 ₹ 125-18.43 % 1.3 એલ-0.69 % 66.9 કે
2.19 એલ 93.9 K+45 % ₹ 44+2.18 % 4,550 ₹ 161-14.68 % 2.1 K+17 % 4.2 કે
5.2 એલ 2.56 એલ-15.14 % ₹ 32-1.85 % 4,600 ₹ 198-9 % 41.7 K-3.47 % 8.7 કે
1.31 એલ 68.1 K-1.3 % ₹ 24+0.42 % 4,650 ₹ 233-27.69 % 600+0 % 300
2.2 એલ 1.27 એલ+4 % ₹ 17-3.87 % 4,700 - - -
29.7 કે 13.8 K+7 % ₹ 13-2.26 % 4,750 - - -
1.56 એલ 1.43 એલ-1.65 % ₹ 9-4.59 % 4,800 ₹ 363-28.15 % 2.4 K-60 % 8.4 કે
4.2 કે 3.6 K+0 % ₹ 7+0 % 4,850 - - -
62.4 કે 43.2 K+15 % ₹ 5-6.09 % 4,900 ₹ 569-1.34 % 4.5 K+0 % 0
0 4.8 K+0 % ₹ 5+0 % 4,950 - - -
1.84 એલ 2.65 એલ+3 % ₹ 4-7.69 % 5,000 - - -
4.2 કે 2.7 K+200 % ₹ 3+30.43 % 5,050 - - -
2.4 કે 12.3 K-2.38 % ₹ 2-20 % 5,100 - - -
1.41 એલ 22.5 K-1.32 % ₹ 2-9.76 % 5,200 - - -

ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
650.00
  • પાછલું. બંધ કરો 650
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 3600
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 3000
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 300 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ ઇન્ડિગો
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91