એમ્ફેસિસ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 1.38 K+0 % ₹ 530+0 % 1,945 ₹ 1-13.33 % 11.28 K+0 % 275
0 1.38 K+0 % ₹ 530+0 % 2,000 ₹ 1+0 % 11.28 K+0 % 275
- - - 2,045 ₹ 1-21.43 % 44.28 K-0.62 % 275
- - - 2,095 ₹ 1+0 % 4.68 K+0 % 0
- - - 2,100 ₹ 2+0 % 44.83 K+0 % 17.05 કે
0 3.3 K+0 % ₹ 376+0 % 2,145 ₹ 1-53.85 % 67.65 K-3.53 % 2.75 કે
- - - 2,150 ₹ 2+0 % 7.7 K+0 % 275
0 1.65 K+0 % ₹ 490+0 % 2,195 ₹ 1-16.67 % 7.98 K+0 % 550
0 3.3 K+0 % ₹ 376+0 % 2,200 ₹ 3+0 % 77.28 K+0 % 47.3 કે
0 10.73 K+0 % ₹ 460+0 % 2,245 ₹ 1-33.33 % 87.73 K-2.74 % 35.2 કે
0 1.93 K+0 % ₹ 281+0 % 2,250 ₹ 4-5.49 % 11.55 K+0 % 0
0 4.13 K+0 % ₹ 275+0 % 2,295 ₹ 1-31.71 % 45.93 K-2.34 % 8.8 કે
1.93 કે 12.93 K+0 % ₹ 321+0 % 2,300 ₹ 5-7.55 % 1.26 એલ+0 % 71.23 કે
5.5 કે 20.9 K-12.64 % ₹ 460+16.46 % 2,345 ₹ 2-42.37 % 48.4 K-10.2 % 16.5 કે
0 4.13 K+0 % ₹ 275+0 % 2,350 ₹ 1-54.1 % 6.33 K-4.17 % 7.43 કે
550 20.35 K-1.33 % ₹ 410+19.88 % 2,395 ₹ 3-37.35 % 84.43 K+7 % 24.2 કે
825 30.53 K+0 % ₹ 218+0 % 2,400 ₹ 3-39.29 % 37.95 K-4.83 % 87.45 કે
6.33 કે 1.11 એલ-3.13 % ₹ 368+24.32 % 2,445 ₹ 3-38.32 % 1.01 એલ-5.15 % 81.13 કે
4.4 કે 26.95 K+0 % ₹ 178+0.22 % 2,450 ₹ 3-43.48 % 15.4 K+0 % 24.2 કે
1.1 કે 42.35 K-1.28 % ₹ 285+10.72 % 2,495 ₹ 4-42.57 % 61.05 K+19 % 34.1 કે
550 2.2 K+0 % ₹ 269+7.54 % 2,500 ₹ 5-43.21 % 50.6 K+2 % 1.8 એલ
12.65 કે 1.01 એલ-4.4 % ₹ 265+30.57 % 2,545 ₹ 6-45.22 % 88.55 K+11 % 1.36 એલ
275 7.15 K-3.7 % ₹ 225+12.9 % 2,550 ₹ 6-46.64 % 32.18 K-18.18 % 1.83 એલ
15.68 કે 61.33 K-0.89 % ₹ 224+39.25 % 2,595 ₹ 10-46.22 % 28.6 K+22 % 48.68 કે
19.8 કે 53.63 K-6.25 % ₹ 217+39.35 % 2,600 ₹ 11-44.84 % 1.1 એલ+20 % 2.53 એલ
23.1 કે 88.83 K-6.38 % ₹ 177+43.59 % 2,645 ₹ 18-41.23 % 29.15 K-29.33 % 48.4 કે
13.48 કે 24.75 K-19.64 % ₹ 176+47.07 % 2,650 ₹ 18-44.95 % 92.4 K+24 % 1.38 એલ
36.03 કે 39.05 K-10.13 % ₹ 139+48.37 % 2,695 ₹ 30-41.01 % 18.15 K-8.33 % 22.55 કે
4.82 એલ 1.19 એલ+7 % ₹ 137+51.08 % 2,700 ₹ 32-40.23 % 1.44 એલ+24 % 4.38 એલ
2.65 એલ 56.65 K-20.77 % ₹ 108+55.91 % 2,745 ₹ 46-40.36 % 33.55 K+184 % 1.03 એલ
6.16 એલ 75.35 K-25.54 % ₹ 105+56.72 % 2,750 ₹ 49-38.56 % 66.55 K+3 % 2.43 એલ
1.39 એલ 19.53 K-20.22 % ₹ 80+58.46 % 2,795 ₹ 71-34.21 % 19.53 K+238 % 58.85 કે
સ્પૉટની કિંમત: 2,799
સ્પૉટની કિંમત: 2,799
12.05 એલ 2.43 એલ+38 % ₹ 80+59.96 % 2,800 ₹ 73-34.99 % 66.55 K+246 % 2.43 એલ
1.44 એલ 53.9 K-50.88 % ₹ 58+60.22 % 2,845 ₹ 138+5.46 % 4.68 K+6 % 1.1 કે
2.79 એલ 56.38 K+68 % ₹ 60+68.3 % 2,850 ₹ 101-31.15 % 6.05 K+175 % 20.63 કે
9.74 એલ 1.35 એલ-43.04 % ₹ 41+56.95 % 2,900 ₹ 133-31.69 % 5.78 K+75 % 7.15 કે
1.44 એલ 1.44 એલ+80 % ₹ 27+39.74 % 2,945 ₹ 214+3.13 % 1.65 K+0 % 275
85.53 કે 51.98 K+688 % ₹ 28+44.62 % 2,950 - - -
7.94 એલ 1.8 એલ+50 % ₹ 21+54.85 % 3,000 ₹ 230-18.26 % 5.5 K+150 % 4.68 કે
28.6 કે 18.98 K+6800 % ₹ 14+33.33 % 3,050 - - -
3.12 એલ 53.35 K+304 % ₹ 10+44.68 % 3,100 - - -

એમ્ફેસિસ વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 321.45
  • હાઈ 326.3
321.45
  • પાછલું. બંધ કરો 321.45
  • 324.25 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2300
  • સરેરાશ કિંમત 324.05
  • વ્યાજ ખોલો 12925
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 275 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
0 એમફેસિસ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91