ઇન્ફો એડ્જ ( ઇન્ડીયા ) ઓપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 5,500 ₹ 0-93.75 % 2.25 K+0 % 0
0 150+0 % ₹ 1,150+0 % 5,600 - - -
- - - 5,800 ₹ 1-70 % 4.65 K+0 % 750
- - - 5,900 ₹ 2+0 % 5.25 K+0 % 0
- - - 5,950 ₹ 27+7.85 % 0 300
0 2.55 K+0 % ₹ 950+0 % 6,000 ₹ 1-77.78 % 39.9 K+2 % 46.65 કે
- - - 6,050 ₹ 2-59.09 % 450+50 % 450
0 300+0 % ₹ 740+0 % 6,100 ₹ 1-81.61 % 5.7 K-24 % 8.1 કે
0 150+0 % ₹ 709+0 % 6,200 ₹ 1-81.3 % 12.3 K+21 % 15.75 કે
0 0 ₹ 391+0 % 6,250 ₹ 180+0 % 0 0
600 1.05 K+0 % ₹ 583+0 % 6,300 ₹ 2-80.25 % 15.6 K-1.89 % 6.3 કે
0 1.95 K+0 % ₹ 537+0 % 6,350 ₹ 2-91.17 % 2.7 K+0 % 1.5 કે
0 1.35 K+0 % ₹ 570+0 % 6,400 ₹ 2-75.25 % 11.7 K-35.54 % 26.55 કે
- - - 6,450 ₹ 2-87.65 % 2.1 K+17 % 3.3 કે
2.1 કે 9.9 K+0 % ₹ 379-7.11 % 6,500 ₹ 3-75.72 % 38.1 K-17.53 % 53.85 કે
0 0 ₹ 355+0 % 6,550 ₹ 25+0 % 900+0 % 150
900 6.75 K+0 % ₹ 392+23.26 % 6,600 ₹ 4-80.61 % 19.5 K-1.52 % 44.4 કે
750 2.85 K+0 % ₹ 214+0 % 6,650 ₹ 6-78.55 % 5.85 K+0 % 3.45 કે
10.35 કે 19.05 K-1.55 % ₹ 288+25.7 % 6,700 ₹ 9-74.18 % 23.4 K-2.5 % 62.4 કે
900 7.05 K+0 % ₹ 119+0 % 6,750 ₹ 10-76.08 % 7.8 K-1.89 % 3.15 કે
40.95 કે 34.65 K-2.94 % ₹ 193+31.2 % 6,800 ₹ 14-74.2 % 25.8 K-10.88 % 88.35 કે
2.4 કે 5.7 K-5 % ₹ 140+75 % 6,850 - - -
34.5 કે 28.5 K-9.95 % ₹ 102+37.34 % 6,900 ₹ 28-65.04 % 23.1 K-12 % 26.4 કે
6.15 કે 10.8 K-1.37 % ₹ 78+12.46 % 6,950 - - -
1.98 એલ 89.7 K-12.32 % ₹ 41+14.09 % 7,000 ₹ 62-55.59 % 8.85 K-6.35 % 6 કે
સ્પૉટની કિંમત: 7,004
44.4 કે 13.95 K-51.31 % ₹ 33+32 % 7,050 - - -
1.21 એલ 33.45 K-18.91 % ₹ 21+11.72 % 7,100 ₹ 226-1.07 % 2.1 K+0 % 1.65 કે
1.87 એલ 48.9 K+2 % ₹ 11-12.5 % 7,200 ₹ 227-26.24 % 1.35 K+0 % 450
76.2 કે 36.6 K-12.23 % ₹ 7-10.83 % 7,300 ₹ 422+0.26 % 2.4 K+0 % 2.25 કે
79.05 કે 23.85 K-13.59 % ₹ 5-21.05 % 7,400 ₹ 482-10.28 % 450+0 % 450
1.28 એલ 83.7 K+10 % ₹ 3-23.86 % 7,500 ₹ 537+0 % 600+0 % 0
38.7 કે 40.95 K-3.87 % ₹ 2-27.66 % 7,600 ₹ 614+0 % 1.5 K+0 % 0
6 કે 20.25 K-8.78 % ₹ 1-29.63 % 7,800 ₹ 929+0 % 2.25 K+0 % 0
11.1 કે 34.95 K-7.54 % ₹ 0-70.83 % 8,000 - - -

ઇન્ફો એજ (ઇન્ડિયા) વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 30
  • હાઈ 110.95
102.25
  • પાછલું. બંધ કરો 74.45
  • 45 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 6900
  • સરેરાશ કિંમત 55.18
  • વ્યાજ ખોલો 28500
  • OI% -9.95માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 150 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
89.252625077208 નૌકરી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91