ટ્રેન્ટ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 1.6 K+0 % ₹ 1,750+0 % 3,800 ₹ 0+0 % 200+0 % 0
0 400+0 % ₹ 1,609+0 % 3,900 ₹ 3+0 % 1.8 K+0 % 0
0 2.4 K+0 % ₹ 1,366+0 % 4,000 ₹ 2-33.33 % 2.6 K+8 % 200
0 1.6 K+0 % ₹ 1,180+0 % 4,200 ₹ 2+0 % 800+0 % 0
0 200+0 % ₹ 1,050+0 % 4,400 - - -
0 5.2 K+0 % ₹ 931+0 % 4,500 ₹ 2+11.11 % 39.2 K-16.95 % 12 કે
- - - 4,550 ₹ 22-5.78 % 0 0
0 200+0 % ₹ 500+0 % 4,600 ₹ 3-31.25 % 7.6 K-32.14 % 5.8 કે
0 800+0 % ₹ 710+0 % 4,700 ₹ 4+0 % 14.6 K-2.67 % 800
0 400+0 % ₹ 819+0 % 4,750 - - -
0 5.2 K+0 % ₹ 866+0 % 4,800 ₹ 3-37.74 % 45.6 K-0.87 % 2.4 કે
- - - 4,850 ₹ 11+0 % 5 K+0 % 0
0 600+0 % ₹ 584+0 % 4,900 ₹ 5-23.19 % 33 K-0.6 % 6.8 કે
0 0 ₹ 295+0 % 4,950 ₹ 8+0 % 7.8 K+0 % 0
0 11.2 K+0 % ₹ 668+0 % 5,000 ₹ 8-14.61 % 1.04 એલ+1 % 40.8 કે
0 0 ₹ 350+0 % 5,050 - - -
0 2.6 K+0 % ₹ 525+0 % 5,100 ₹ 11-14.66 % 28.6 K-3.38 % 7.4 કે
0 0 ₹ 365+0 % 5,150 ₹ 17+0 % 2 K+0 % 0
600 8 K-4.76 % ₹ 458-8.08 % 5,200 ₹ 18-1.37 % 64.2 K-8.81 % 40.4 કે
0 0 ₹ 439+0 % 5,250 ₹ 22-6.33 % 13.4 K+3 % 12.8 કે
3.6 કે 22 K-3.51 % ₹ 384-3.59 % 5,300 ₹ 30+3.14 % 87.4 K+12 % 54 કે
0 4 K+0 % ₹ 393+0 % 5,350 ₹ 36+0.99 % 10.4 K+37 % 4.4 કે
7.2 કે 25.6 K-4.48 % ₹ 300-6.54 % 5,400 ₹ 44-6.68 % 49.2 K-10.22 % 36.4 કે
0 7.2 K+0 % ₹ 315+0 % 5,450 ₹ 58-2.52 % 14.8 K-11.9 % 16.2 કે
29.2 કે 1.18 એલ-1.67 % ₹ 224-11.43 % 5,500 ₹ 74+0.61 % 54 K-21.05 % 97.8 કે
4 કે 15.2 K-3.8 % ₹ 199-11.16 % 5,550 ₹ 99+8.52 % 18.4 K+31 % 21.4 કે
1.13 એલ 95.4 K+9 % ₹ 165-14.06 % 5,600 ₹ 112+1.35 % 64.6 K+37 % 2.07 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 5,647
સ્પૉટની કિંમત: 5,647
45 કે 18 K-2.17 % ₹ 143-13.76 % 5,650 - - -
5.97 એલ 2.28 એલ-9.97 % ₹ 122-14.36 % 5,700 ₹ 165+2.81 % 33.4 K+50 % 1.12 એલ
47 કે 22.2 K+8 % ₹ 102-15.51 % 5,750 - - -
2.3 એલ 1.11 એલ-6.24 % ₹ 85-16.42 % 5,800 ₹ 228+3.61 % 4 K+33 % 10.2 કે
7.6 કે 18.4 K+8 % ₹ 71-15.48 % 5,850 - - -
78.4 કે 46.4 K-16.55 % ₹ 59-16.28 % 5,900 ₹ 309+0 % 1 K+0 % 0
400 9.8 K+0 % ₹ 62+6.5 % 5,950 - - -
2.58 એલ 1.83 એલ-1.19 % ₹ 41-14.76 % 6,000 ₹ 387+16.2 % 2 K+25 % 1.4 કે
33.6 કે 33.4 K+33 % ₹ 26-17.39 % 6,100 - - -
91.4 કે 1.75 એલ+3 % ₹ 16-17.69 % 6,200 ₹ 492+0 % 1 K+0 % 0
52.8 કે 53.2 K+2 % ₹ 6-23.57 % 6,400 - - -

ટ્રેન્ટ ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
1609.35
  • પાછલું. બંધ કરો 1609.35
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 3900
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 400
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 200 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ ટ્રેન્ટ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91