અદાની એન્ટરપ્રાઇઝિસ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 2,300 ₹ 3-1.72 % 3.09 એલ-2.92 % 53.1 કે
- - - 2,400 ₹ 3-7.04 % 4.37 એલ-6.36 % 55.5 કે
0 9 K+0 % ₹ 738+0 % 2,500 ₹ 4-10.47 % 4.49 એલ-6.38 % 1.73 એલ
0 5.4 K+0 % ₹ 623+0 % 2,550 ₹ 4-28.57 % 12.3 K-2.38 % 5.4 કે
0 9.6 K+0 % ₹ 620+0 % 2,600 ₹ 5-18.18 % 2.54 એલ-3.85 % 80.4 કે
0 600+0 % ₹ 306+0 % 2,650 ₹ 4-30.47 % 35.4 K+15 % 11.1 કે
300 6.3 K-4.55 % ₹ 556+0.72 % 2,700 ₹ 5-32.24 % 3.25 એલ-0.82 % 1.41 એલ
0 10.5 K+0 % ₹ 500+0 % 2,750 ₹ 7-28.57 % 72.6 K-22.68 % 1.6 એલ
3.3 કે 38.1 K-3.05 % ₹ 488+9.09 % 2,800 ₹ 8-29.03 % 5.96 એલ-3.73 % 3.18 એલ
1.5 કે 41.7 K-2.11 % ₹ 440+11.23 % 2,850 ₹ 10-21.72 % 92.7 K+2 % 75.9 કે
6.6 કે 67.2 K-4.68 % ₹ 393+12.4 % 2,900 ₹ 13-25.15 % 5.51 એલ-1.34 % 4.61 એલ
13.8 કે 58.5 K-8.88 % ₹ 348+14.42 % 2,950 ₹ 16-24.59 % 64.8 K+1 % 1.62 એલ
1.76 એલ 3.16 એલ-9.84 % ₹ 297+13.32 % 3,000 ₹ 20-25 % 7.49 એલ-1.3 % 9.18 એલ
19.2 કે 67.5 K-6.64 % ₹ 256+14.83 % 3,050 ₹ 25-29.96 % 1.08 એલ+26 % 5.22 એલ
1.84 એલ 2.22 એલ-14.17 % ₹ 211+15.97 % 3,100 ₹ 32-31.55 % 3.31 એલ+1 % 7.1 એલ
1.34 એલ 78.6 K-12.96 % ₹ 169+15.86 % 3,150 ₹ 41-31.66 % 98.1 K+10 % 3.24 એલ
19.29 એલ 7.95 એલ-16.93 % ₹ 134+16.31 % 3,200 ₹ 55-30.28 % 7.74 એલ+4 % 21.91 એલ
18.92 એલ 3.92 એલ-11.38 % ₹ 103+14.96 % 3,250 ₹ 74-29.02 % 2.2 એલ+14 % 7.25 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 3,262
46.64 એલ 12.64 એલ+13 % ₹ 79+16.38 % 3,300 ₹ 99-25.51 % 6.03 એલ+12 % 9.96 એલ
6.79 એલ 2.21 એલ+2 % ₹ 59+11.13 % 3,350 ₹ 129-22.43 % 87.6 K+24 % 86.7 કે
21.1 એલ 11.3 એલ-2.46 % ₹ 46+10.63 % 3,400 ₹ 166-18.83 % 2.53 એલ-11.34 % 1.67 એલ
4.13 એલ 2.05 એલ+22 % ₹ 37+12.75 % 3,450 ₹ 207-16.67 % 20.7 K+0 % 15 કે
21.11 એલ 13.88 એલ+4 % ₹ 29+11.85 % 3,500 ₹ 247-14.78 % 1.58 એલ-14.5 % 93.3 કે
2.88 એલ 1.44 એલ-1.03 % ₹ 23+5.75 % 3,550 ₹ 315-5.5 % 14.4 K+4 % 2.7 કે
8.18 એલ 9.57 એલ+8 % ₹ 19+2.49 % 3,600 ₹ 338-11.45 % 1.22 એલ+5 % 35.7 કે
3.1 એલ 2.43 એલ-2.41 % ₹ 16+3.91 % 3,650 ₹ 413-2.98 % 46.2 K+0 % 600
11.41 એલ 9.98 એલ+3 % ₹ 13+0.77 % 3,700 ₹ 430-9.49 % 1.39 એલ-0.65 % 7.2 કે
2.44 એલ 3.11 એલ+4 % ₹ 11+2.24 % 3,750 ₹ 481-8.91 % 27 K+0 % 300
7.27 એલ 10.53 એલ+1 % ₹ 10+2.5 % 3,800 ₹ 532-8.06 % 41.7 K-1.42 % 4.2 કે
1.82 એલ 80.7 K+41 % ₹ 9+1.17 % 3,850 - - -
5.34 એલ 11.76 એલ-3.8 % ₹ 8+4.11 % 3,900 ₹ 673-0.05 % 42.3 K+0 % 0
21.6 કે 50.7 K-9.63 % ₹ 7+7.14 % 3,950 ₹ 404+0 % 2.4 K+0 % 0
4.44 એલ 8.41 એલ+3 % ₹ 6+7.14 % 4,000 ₹ 720-6.74 % 1.97 એલ+0 % 1.2 કે
4.5 કે 52.5 K-0.57 % ₹ 5-17.21 % 4,050 ₹ 467+0 % 9.6 K+0 % 0
27 કે 1.04 એલ-4.67 % ₹ 4+3.53 % 4,100 ₹ 520+0 % 6 K+0 % 0
6.9 કે 39.9 K-2.92 % ₹ 5+87.5 % 4,150 ₹ 1,210+0 % 900+0 % 0
69.3 કે 4.1 એલ-0.15 % ₹ 4+1.33 % 4,200 ₹ 1,237+0 % 6 K+0 % 0

અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ ઑપ્શન ચેઇન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 63.65
  • હાઈ 88
78.5
  • પાછલું. બંધ કરો 67.45
  • 70.05 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 3300
  • સરેરાશ કિંમત 76.93
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.13 કરોડ
  • OI% માં Chg 13.23
  • માર્કેટ લૉટ 300 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
60.985626283368 અનુકૂળ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91