ઍક્સિસ બેંક વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 8.75 K+0 % ₹ 248+0 % 960 ₹ 0-20 % 2.2 એલ+0 % 10 કે
- - - 980 ₹ 0-22.22 % 35.63 K-1.72 % 1.88 કે
- - - 990 ₹ 1+0 % 5.63 K+0 % 0
0 41.88 K+0 % ₹ 199+0 % 1,000 ₹ 0-45.45 % 3.29 એલ-0.57 % 30.63 કે
- - - 1,010 ₹ 0-42.86 % 4.38 K-22.22 % 2.5 કે
- - - 1,020 ₹ 1+0 % 21.25 K+0 % 0
- - - 1,030 ₹ 0+0 % 1.03 એલ-0.6 % 1.88 કે
0 40.63 K+0 % ₹ 146+0 % 1,040 ₹ 0-42.86 % 1.04 એલ+0 % 7.5 કે
0 45.63 K+0 % ₹ 118+0 % 1,050 ₹ 1-33.33 % 3.07 એલ-1.6 % 30.63 કે
0 3.75 K+0 % ₹ 143+0 % 1,060 ₹ 1-39.13 % 1.49 એલ-2.45 % 21.88 કે
0 5.63 K+0 % ₹ 123+0 % 1,070 ₹ 1-43.33 % 1.17 એલ+2 % 29.38 કે
0 26.88 K+0 % ₹ 111+0 % 1,080 ₹ 1-33.33 % 1.44 એલ-6.5 % 51.25 કે
3.13 કે 8.75 K-6.67 % ₹ 93-15.58 % 1,090 ₹ 2-36.17 % 70 K-24.32 % 1.1 એલ
1.36 એલ 1.79 એલ+58 % ₹ 83+2.71 % 1,100 ₹ 2-36.67 % 8.39 એલ+7 % 6.41 એલ
21.88 કે 92.5 K-9.2 % ₹ 74+1.72 % 1,110 ₹ 2-36.36 % 1.96 એલ-16.53 % 2.18 એલ
8.75 કે 49.38 K-9.2 % ₹ 62-3.44 % 1,120 ₹ 3-33.33 % 4.19 એલ+19 % 3.38 એલ
9.38 કે 1.66 એલ-0.75 % ₹ 56+0.54 % 1,130 ₹ 4-32.54 % 2.95 એલ+5 % 2.73 એલ
49.38 કે 1.49 એલ+5 % ₹ 46-2.23 % 1,140 ₹ 6-30.43 % 3.43 એલ-10.44 % 4.88 એલ
2.25 એલ 11.09 એલ+1 % ₹ 39-1.26 % 1,150 ₹ 7-30.77 % 8.35 એલ-0.67 % 6.92 એલ
2.66 એલ 2.62 એલ+0 % ₹ 32-1.39 % 1,160 ₹ 10-28.03 % 4.13 એલ-5.85 % 9.03 એલ
13.79 એલ 7.56 એલ+82 % ₹ 25-4.8 % 1,170 ₹ 13-23.95 % 3.86 એલ+36 % 15.63 એલ
29.54 એલ 8.73 એલ+16 % ₹ 19-8.58 % 1,180 ₹ 17-21.7 % 5.25 એલ+20 % 20.88 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,181
27.72 એલ 8.49 એલ-7.49 % ₹ 14-13.61 % 1,190 ₹ 21-19.74 % 3.66 એલ-2.66 % 6.5 એલ
49.33 એલ 45.54 એલ+4 % ₹ 10-17.65 % 1,200 ₹ 28-14.9 % 7.31 એલ-1.27 % 4.9 એલ
16.59 એલ 11.48 એલ+7 % ₹ 7-21.79 % 1,210 ₹ 36-10 % 2.09 એલ-11.64 % 1.89 એલ
17.94 એલ 16.27 એલ+14 % ₹ 5-27.41 % 1,220 ₹ 43-9.89 % 1.29 એલ-13.08 % 1.01 એલ
8.83 એલ 5.7 એલ-4.3 % ₹ 4-25.25 % 1,230 ₹ 52-6.28 % 1.35 એલ+1 % 16.88 કે
9.15 એલ 13.77 એલ+2 % ₹ 3-26.92 % 1,240 ₹ 61-5.26 % 90.63 K-0.68 % 11.25 કે
10.39 એલ 10.56 એલ+4 % ₹ 2-29.03 % 1,250 ₹ 72-2.64 % 62.5 K-8.26 % 15.63 કે
4.55 એલ 5.25 એલ-8.79 % ₹ 2-34 % 1,260 ₹ 79-5.02 % 23.75 K+23 % 23.75 કે
3.51 એલ 3.09 એલ-10.51 % ₹ 1-30.95 % 1,270 ₹ 88-2.55 % 31.25 K+2 % 1.25 કે
1.36 એલ 4.17 એલ+2 % ₹ 1-39.39 % 1,280 ₹ 89+0 % 48.13 K+0 % 0
68.75 કે 1.24 એલ+2 % ₹ 1-37.93 % 1,290 ₹ 91+0 % 6.25 K+0 % 0
4.71 એલ 12.39 એલ+5 % ₹ 1-26.09 % 1,300 ₹ 119-2.86 % 35.63 K-3.39 % 8.13 કે
15 કે 97.5 K+4 % ₹ 1-36.36 % 1,310 - - -
90 કે 2.93 એલ-3.89 % ₹ 1-44.44 % 1,320 ₹ 138+35.59 % 3.13 K+67 % 3.13 કે
6.25 કે 90 K+0 % ₹ 0-50 % 1,330 - - -
31.88 કે 5.08 એલ+0 % ₹ 0-43.75 % 1,340 - - -
9.38 કે 1.06 એલ-4.52 % ₹ 0-25 % 1,350 ₹ 210+0 % 0 0
15 કે 1.26 એલ-0.49 % ₹ 0-50 % 1,360 - - -
2.5 કે 36.88 K-3.28 % ₹ 0-33.33 % 1,370 - - -
5 કે 83.75 K+0 % ₹ 0-40 % 1,380 - - -
13.13 કે 2.18 એલ+0 % ₹ 0-40 % 1,390 - - -

ઍક્સિસ બેંક વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
247.6
  • પાછલું. બંધ કરો 247.6
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 960
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 8750
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 625 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ ઍક્સિસબેંક
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91