બજાજ ફિનસર્વ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,240 ₹ 0+100 % 5 K-9.09 % 500
- - - 1,280 ₹ 0+0 % 44.5 K+0 % 0
- - - 1,300 ₹ 0+100 % 16.5 K-15.38 % 9 કે
- - - 1,320 ₹ 0+0 % 1.25 એલ-7.43 % 20 કે
- - - 1,340 ₹ 3+0 % 500+0 % 0
- - - 1,360 ₹ 0-50 % 37.5 K-1.32 % 500
- - - 1,380 ₹ 0-11.11 % 31 K+0 % 0
0 12 K+0 % ₹ 194+0 % 1,400 ₹ 0-38.46 % 1.77 એલ-3.01 % 21 કે
0 8.5 K+0 % ₹ 118+0 % 1,420 ₹ 1+0 % 31.5 K+0 % 0
0 24.5 K+0 % ₹ 101+0 % 1,440 ₹ 0-30.77 % 66 K-5.04 % 13.5 કે
0 15 K+0 % ₹ 127+0 % 1,460 ₹ 1-28.57 % 56.5 K-1.74 % 16 કે
0 23.5 K+0 % ₹ 100+0 % 1,480 ₹ 0-52.94 % 50.5 K+2 % 36 કે
24 કે 49.5 K-10.81 % ₹ 90+9.56 % 1,500 ₹ 1-52 % 2.93 એલ-7.57 % 1.67 એલ
6.5 કે 40.5 K+4 % ₹ 68+10.19 % 1,520 ₹ 1-54.35 % 1.24 એલ+47 % 3.2 એલ
48.5 કે 49 K-6.67 % ₹ 53+20.69 % 1,540 ₹ 2-56.98 % 1.77 એલ+2 % 4.52 એલ
4.69 એલ 1.5 એલ+0 % ₹ 34+16.24 % 1,560 ₹ 4-56.65 % 2.29 એલ-22.37 % 11.43 એલ
8.88 એલ 3.51 એલ-16.94 % ₹ 19+13.6 % 1,580 ₹ 9-46.75 % 2.13 એલ-8.78 % 4.42 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,588
14.54 એલ 13.12 એલ-10.29 % ₹ 9+0.56 % 1,600 ₹ 19-33.57 % 1.56 એલ-16.17 % 2.84 એલ
7.26 એલ 4.59 એલ-7.92 % ₹ 4-11.58 % 1,620 ₹ 34-23.3 % 40 K-10.11 % 12 કે
3.82 એલ 4.31 એલ-10.86 % ₹ 2-23.64 % 1,640 ₹ 51-20.65 % 27 K-18.18 % 14 કે
2.1 એલ 3.32 એલ-7.66 % ₹ 1-26.67 % 1,660 ₹ 74-13.36 % 9 K-21.74 % 5.5 કે
1.19 એલ 1.17 એલ+5 % ₹ 1-20 % 1,680 ₹ 112+23.55 % 7 K+0 % 500
3.14 એલ 4.45 એલ-2.74 % ₹ 1+0 % 1,700 ₹ 109-10.98 % 1.13 એલ-5.04 % 17.5 કે
55 કે 94 K+1 % ₹ 1-15.38 % 1,720 ₹ 138+0 % 7.5 K+0 % 0
4 કે 36 K-1.37 % ₹ 0+0 % 1,740 ₹ 144+0 % 3 K+0 % 0
4 કે 62 K+0 % ₹ 0-28.57 % 1,760 ₹ 174+0 % 8.5 K+0 % 0
84 કે 3.04 એલ-8.45 % ₹ 0-14.29 % 1,800 ₹ 222+9.9 % 13 K-33.33 % 8.5 કે
4.5 કે 79.5 K-0.63 % ₹ 0+0 % 1,820 - - -
2.5 કે 85 K-1.16 % ₹ 0-50 % 1,840 - - -
- - - 1,880 ₹ 295+0 % 500+0 % 0
500 42.5 K+0 % ₹ 0-50 % 1,900 - - -
0 35.5 K+0 % ₹ 0+0 % 1,940 ₹ 338+0 % 74.5 K+0 % 0

બજાજ ફિનસર્વ વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 4
  • હાઈ 10
9.00
  • પાછલું. બંધ કરો 8.95
  • 8.8 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1600
  • સરેરાશ કિંમત 6.47
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.13 કરોડ
  • OI% -10.29માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
83.333333333333 BAJAJFINSV
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91