બ્રિટાનિયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 4,500 ₹ 1+0 % 4 K+0 % 0
- - - 4,600 ₹ 1+0 % 200+0 % 0
- - - 4,650 ₹ 10+0 % 1 K+0 % 0
- - - 4,700 ₹ 1-67.5 % 20.6 K+0 % 1.8 કે
0 600+0 % ₹ 489-0.08 % 4,750 ₹ 2+0 % 7.6 K+0 % 0
- - - 4,800 ₹ 2-48.33 % 19.8 K+2 % 1.4 કે
- - - 4,850 ₹ 20+0 % 11 K+0 % 0
0 1.6 K+0 % ₹ 550+0 % 4,900 ₹ 4-35.09 % 20.6 K-0.96 % 12 કે
- - - 4,950 ₹ 17+0.3 % 4.2 K+0 % 0
0 2.8 K+0 % ₹ 499+0 % 5,000 ₹ 6-34.18 % 1.02 એલ+12 % 54 કે
0 200+0 % ₹ 215+0 % 5,050 ₹ 9+13.92 % 4 K+0 % 3.2 કે
0 15.4 K+0 % ₹ 312+0 % 5,100 ₹ 11-32.39 % 57.8 K+4 % 47.8 કે
0 2.2 K+0 % ₹ 318+0 % 5,150 ₹ 14-32.53 % 13.6 K+39 % 18.6 કે
4 કે 31.8 K-4.22 % ₹ 232+2.52 % 5,200 ₹ 20-28.44 % 61.6 K+7 % 83.2 કે
0 9.2 K+0 % ₹ 190+1.39 % 5,250 ₹ 28-25.64 % 26.4 K-3.65 % 12.2 કે
19.8 કે 68.6 K+0 % ₹ 148-1.14 % 5,300 ₹ 40-21.34 % 48.8 K-13.48 % 60.8 કે
66.6 કે 63.8 K+0 % ₹ 116-2.24 % 5,350 ₹ 54-21.63 % 19.4 K+9 % 34 કે
સ્પૉટની કિંમત: 5,394
સ્પૉટની કિંમત: 5,394
3.79 એલ 1.02 એલ+22 % ₹ 88-4.86 % 5,400 ₹ 76-17.99 % 55.4 K+5 % 1.04 એલ
2.13 એલ 73.4 K+32 % ₹ 65-7.3 % 5,450 ₹ 104-12.7 % 14.4 K-2.7 % 27.2 કે
4.13 એલ 2.12 એલ+8 % ₹ 45-12.69 % 5,500 ₹ 137-10.09 % 35.6 K+1 % 16.8 કે
1.5 એલ 97.8 K+4 % ₹ 31-18.33 % 5,550 ₹ 174-7.07 % 10 K+0 % 400
2.82 એલ 3.49 એલ-3.7 % ₹ 22-20.43 % 5,600 ₹ 214-4.51 % 26.2 K-0.76 % 200
1.02 એલ 54 K+7 % ₹ 17-18.27 % 5,650 ₹ 214+0 % 1 K+0 % 0
1.44 એલ 1.58 એલ+9 % ₹ 13-23.48 % 5,700 ₹ 304+4.44 % 18 K-1.1 % 200
32.8 કે 19 K-1.04 % ₹ 10-21.4 % 5,750 ₹ 239+0 % 200+0 % 0
85.6 કે 1.48 એલ+0 % ₹ 8-25.37 % 5,800 ₹ 348+0 % 200+0 % 0
11.2 કે 13.8 K+5 % ₹ 6-20.37 % 5,850 ₹ 437+0 % 400+0 % 0
60.2 કે 95.2 K+14 % ₹ 5-21.21 % 5,900 ₹ 383+0 % 400+0 % 0
3 કે 4.4 K-4.35 % ₹ 4-32.52 % 5,950 - - -
1.59 એલ 2.09 એલ+13 % ₹ 3-22.09 % 6,000 - - -
9.6 કે 56.4 K+2 % ₹ 3-1.67 % 6,100 - - -
0 1.4 K+0 % ₹ 3+0 % 6,200 - - -
2.6 કે 43.2 K-1.37 % ₹ 2+7.89 % 6,300 - - -

બ્રિટાનિયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 83.35
  • હાઈ 121.15
88.00
  • પાછલું. બંધ કરો 92.5
  • 99.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 5400
  • સરેરાશ કિંમત 98.05
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.01 કરોડ
  • OI% માં Chg 22.01
  • માર્કેટ લૉટ 200 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
12.301587301587 બ્રિટેનિયા
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91