જિન્દાલ સ્ટિલ એન્ડ પાવર ઓપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 40.63 K+0 % ₹ 156+0 % 800 ₹ 0-50 % 1.33 એલ-11.67 % 59.38 કે
- - - 810 ₹ 18+0 % 625+0 % 0
0 1.25 K+0 % ₹ 205+0 % 820 ₹ 0-11.11 % 6.25 K+0 % 0
- - - 830 ₹ 23+0 % 1.25 K+0 % 0
0 0 ₹ 202+0 % 840 ₹ 0+0 % 6.88 K+10 % 625
0 11.25 K+0 % ₹ 189+0 % 850 ₹ 0-28.57 % 1.38 એલ+0 % 38.13 કે
0 2.5 K+0 % ₹ 119+0 % 860 ₹ 0-58.33 % 10 K-11.11 % 1.88 કે
0 1.88 K+0 % ₹ 175+0 % 870 ₹ 1+0 % 53.75 K+0 % 0
- - - 880 ₹ 0-33.33 % 75.63 K+0 % 625
- - - 890 ₹ 1+0 % 32.5 K+0 % 0
7.5 કે 33.75 K-15.63 % ₹ 160+11.43 % 900 ₹ 1-28.57 % 3.63 એલ-7.64 % 56.88 કે
0 625+0 % ₹ 103+0 % 910 ₹ 1-12.12 % 32.5 K+0 % 11.88 કે
0 11.88 K+0 % ₹ 97+0 % 920 ₹ 1-62.96 % 35.63 K-22.97 % 26.25 કે
0 16.88 K+0 % ₹ 91+0 % 930 ₹ 1-39.39 % 28.13 K-18.18 % 89.38 કે
0 32.5 K+0 % ₹ 100+0 % 940 ₹ 1-36.59 % 43.13 K-29.59 % 83.13 કે
0 1.17 એલ+0 % ₹ 97+0 % 950 ₹ 2-39.22 % 3.44 એલ-19.21 % 4.49 એલ
0 55.63 K+0 % ₹ 89+0 % 960 ₹ 2-40 % 1.18 એલ-5.03 % 1.46 એલ
24.38 કે 41.25 K-4.35 % ₹ 90+16.67 % 970 ₹ 2-41.67 % 1.84 એલ-15.27 % 2.47 એલ
1.88 કે 33.13 K-3.64 % ₹ 79+15.47 % 980 ₹ 3-41.67 % 1.98 એલ+5 % 4.03 એલ
3.75 કે 18.13 K-12.12 % ₹ 71+16.8 % 990 ₹ 4-38.13 % 92.5 K-11.9 % 3.1 એલ
2.24 એલ 3.21 એલ+2 % ₹ 59+10.84 % 1,000 ₹ 5-41.34 % 9.48 એલ+2 % 10.91 એલ
31.88 કે 55.63 K-5.32 % ₹ 51+12.47 % 1,010 ₹ 7-36.48 % 1.14 એલ+50 % 3.34 એલ
2.36 એલ 1.78 એલ-23.66 % ₹ 44+11.52 % 1,020 ₹ 10-34.46 % 2 એલ+62 % 5.64 એલ
3.75 એલ 1.85 એલ-30.02 % ₹ 37+10.61 % 1,030 ₹ 13-31.82 % 1.52 એલ+31 % 3.49 એલ
8.11 એલ 5.58 એલ-3.46 % ₹ 31+10.46 % 1,040 ₹ 16-30.75 % 1.34 એલ+31 % 5.14 એલ
40.37 એલ 16.34 એલ+46 % ₹ 25+8.07 % 1,050 ₹ 21-26.86 % 2.63 એલ+56 % 8.33 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,052
13.85 એલ 3.95 એલ+56 % ₹ 21+7.4 % 1,060 ₹ 26-24.68 % 56.88 K+32 % 1.61 એલ
6.99 એલ 2.74 એલ+9 % ₹ 17+4.69 % 1,070 ₹ 33-19.95 % 55 K+11 % 82.5 કે
14.49 એલ 3.94 એલ+4 % ₹ 14+3.03 % 1,080 ₹ 39-19.03 % 29.38 K+24 % 20 કે
5.78 એલ 1.96 એલ+5 % ₹ 11+0.93 % 1,090 ₹ 43-16.36 % 47.5 K+17 % 22.5 કે
24.94 એલ 19.98 એલ-10.22 % ₹ 9-1.65 % 1,100 ₹ 54-15.99 % 1.64 એલ-2.23 % 33.13 કે
4.83 એલ 1.66 એલ-7.96 % ₹ 7-7.33 % 1,110 ₹ 92+0 % 6.88 K+0 % 0
4.18 એલ 2.75 એલ+6 % ₹ 6-7.5 % 1,120 ₹ 71-53.05 % 8.13 K-7.14 % 625
1.9 એલ 1.85 એલ+14 % ₹ 4-12 % 1,130 ₹ 86-2.27 % 1.25 K+100 % 1.88 કે
2.04 એલ 1.63 એલ+9 % ₹ 3-13.75 % 1,140 - - -
4.21 એલ 2.39 એલ-16.23 % ₹ 3-15.38 % 1,150 ₹ 199+0 % 15 K+0 % 0
1.35 એલ 1.77 એલ+18 % ₹ 2-11.54 % 1,160 - - -
81.88 કે 68.13 K-24.83 % ₹ 2-20.93 % 1,170 - - -
1.36 એલ 1.84 એલ+15 % ₹ 2-11.76 % 1,180 ₹ 130+0 % 1.25 K+0 % 0
28.13 કે 23.75 K+0 % ₹ 1-13.33 % 1,190 ₹ 163+0 % 1.88 K+0 % 0
1.33 એલ 3.13 એલ+8 % ₹ 1-11.11 % 1,200 - - -
50 કે 47.5 K-3.8 % ₹ 1-4.76 % 1,210 - - -
19.38 કે 1.11 એલ+3 % ₹ 1-22.73 % 1,220 - - -
22.5 કે 1.43 એલ-0.44 % ₹ 0-46.67 % 1,230 - - -

જિંદલ સ્ટીલ અને પાવર વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 154.45
  • હાઈ 159.9
159.9
  • પાછલું. બંધ કરો 143.5
  • 154.8 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 900
  • સરેરાશ કિંમત 156.86
  • વ્યાજ ખોલો 33750
  • OI% -15.63માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 625 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
100 જિંદલસ્ટેલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91