મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ ઓપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 210 ₹ 0-50 % 16 K-55.56 % 20 કે
- - - 215 ₹ 4+0 % 2 K+0 % 0
- - - 220 ₹ 0+0 % 1.88 એલ-2.08 % 4 કે
- - - 228 ₹ 0+0 % 24 K+0 % 0
- - - 230 ₹ 0+0 % 1.82 એલ-9 % 18 કે
- - - 235 ₹ 0+0 % 20 K+0 % 0
- - - 238 ₹ 5+0 % 4 K+0 % 0
0 28 K+0 % ₹ 40+0 % 240 ₹ 0-25 % 4.06 એલ-2.4 % 22 કે
- - - 243 ₹ 1+0 % 58 K+0 % 0
0 6 K+0 % ₹ 23+0 % 245 ₹ 0+0 % 60 K+0 % 0
- - - 248 ₹ 1+0 % 12 K+0 % 0
0 1.4 એલ+0 % ₹ 43+0 % 250 ₹ 0-60 % 4.9 એલ-5.04 % 54 કે
0 8 K+0 % ₹ 17+0 % 253 ₹ 0+0 % 58 K+0 % 0
0 34 K+0 % ₹ 38+0 % 255 ₹ 0-33.33 % 76 K-7.32 % 10 કે
0 38 K+0 % ₹ 30+0 % 258 ₹ 0-33.33 % 34 K+0 % 4 કે
60 કે 4.44 એલ-3.06 % ₹ 38+9.64 % 260 ₹ 0-62.5 % 5.94 એલ-18.85 % 3.9 એલ
0 54 K+0 % ₹ 25+0 % 263 ₹ 0-61.54 % 34 K-19.05 % 12 કે
2 કે 1.58 એલ-1.25 % ₹ 33+9.15 % 265 ₹ 0-45.45 % 1.46 એલ+6 % 1.5 એલ
0 1.16 એલ+0 % ₹ 25+0 % 268 ₹ 0-46.15 % 64 K-15.79 % 52 કે
1.7 એલ 4.42 એલ-16.29 % ₹ 29+16.56 % 270 ₹ 0-56.25 % 5.98 એલ-16.25 % 5.12 એલ
0 1.28 એલ+0 % ₹ 19+0 % 273 ₹ 0-55 % 88 K-6.38 % 1.24 એલ
46 કે 1.68 એલ-7.69 % ₹ 24+14.49 % 275 ₹ 1-53.85 % 2.18 એલ-39.44 % 3.32 એલ
8 કે 78 K+0 % ₹ 20+2.83 % 278 ₹ 1-50 % 1.08 એલ-31.65 % 2.66 એલ
3.54 એલ 4.94 એલ-26.49 % ₹ 19+18.75 % 280 ₹ 1-46.34 % 7.82 એલ-2.74 % 6.04 એલ
20 કે 74 K-11.9 % ₹ 17+22.5 % 283 ₹ 1-50 % 1.64 એલ-1.2 % 1.6 એલ
2.1 એલ 2.4 એલ-26.38 % ₹ 15+26.58 % 285 ₹ 2-47.76 % 2.8 એલ+18 % 6.76 એલ
1.02 એલ 72 K-20 % ₹ 13+19.63 % 288 ₹ 2-46.99 % 88 K+26 % 1.9 એલ
10.78 એલ 7.92 એલ-23.11 % ₹ 11+22.91 % 290 ₹ 3-42.31 % 4.9 એલ+5 % 11.54 એલ
2.28 એલ 96 K-2.04 % ₹ 10+20.25 % 293 ₹ 4-40.31 % 96 K+33 % 2.38 એલ
21.76 એલ 3.44 એલ-49.71 % ₹ 8+24.41 % 295 ₹ 5-37.91 % 1.42 એલ+0 % 7.82 એલ
8.26 એલ 2.78 એલ+23 % ₹ 7+20.18 % 298 ₹ 6-35.48 % 70 K+3 % 2.74 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 299
સ્પૉટની કિંમત: 299
81.46 એલ 19.52 એલ-16.37 % ₹ 5+16.67 % 300 ₹ 7-29.81 % 6.08 એલ+56 % 12.32 એલ
3.64 એલ 1.62 એલ-11.96 % ₹ 4+22.22 % 303 ₹ 9-25.85 % 30 K+25 % 1 એલ
10.92 એલ 3.02 એલ+4 % ₹ 4+16.67 % 305 ₹ 11-21.69 % 34 K+42 % 52 કે
2.34 એલ 1.12 એલ-17.65 % ₹ 3+17.02 % 308 ₹ 13-17.2 % 48 K+14 % 14 કે
32.1 એલ 14.68 એલ-0.68 % ₹ 2+22.22 % 310 ₹ 14-25.71 % 42 K+17 % 42 કે
1.36 એલ 1.04 એલ+13 % ₹ 2+17.24 % 313 ₹ 16-19.6 % 10 K+25 % 10 કે
4.38 એલ 3.16 એલ+90 % ₹ 1+12.5 % 315 ₹ 18-15.81 % 18 K+13 % 6 કે
1.1 એલ 82 K+1950 % ₹ 1+10 % 318 - - -
14.88 એલ 4.28 એલ+56 % ₹ 1+12.5 % 320 - - -
1 એલ 1.08 એલ+54 % ₹ 1+33.33 % 325 - - -
9.46 એલ 4.08 એલ+44 % ₹ 1+25 % 330 - - -

મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 3.9
  • હાઈ 6.75
5.25
  • પાછલું. બંધ કરો 4.5
  • 4.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 300
  • સરેરાશ કિંમત 5.68
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.2 કરોડ
  • OI% -16.37માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 2000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
47.368421052632 એમ એન્ડ એમ ફિન
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91