વેબ સ્ટોરીઝ

કૉમોડિટી ટ્રેડિંગ

 1. Gold Rate Today : 18 May 2024

  આજે સોનાનો દર : 18 મે 2024

  આજે ભારતમાં સોનાનો દર, 18 મે 2024 માટે 22K સોનું અને 24K દર તપાસો. છેલ્લા 5 દિવસો માટે સોનાનો દર અને સોના અને સ્પૉટ ગોલ્ડ વચ્ચેનો તફાવત.

 2. Gold Rate Today : 17 May 2024

  આજે સોનાનો દર : 17 મે 2024

  આજે ભારતમાં સોનાનો દર, 17 મે 2024 માટે 22K સોનું અને 24K દર તપાસો. છેલ્લા 5 દિવસો માટે સોનાનો દર અને સોના અને સ્પૉટ ગોલ્ડ વચ્ચેનો તફાવત.

 3. Gold Rate Today : 16 May 2024

  આજે સોનાનો દર : 16 મે 2024

  આજે ભારતમાં સોનાનો દર, 16 મે 2024 માટે 22K સોનું અને 24K દર તપાસો. છેલ્લા 5 દિવસો માટે સોનાનો દર અને સોના અને સ્પૉટ ગોલ્ડ વચ્ચેનો તફાવત.

 4. Gold Rate Today : 15 May 2024

  આજે સોનાનો દર : 15 મે 2024

  આજે ભારતમાં સોનાનો દર, 15 મે 2024 માટે 22K સોનું અને 24K દર તપાસો. છેલ્લા 5 દિવસો માટે સોનાનો દર અને સોના અને સ્પૉટ ગોલ્ડ વચ્ચેનો તફાવત.

 5. વધુ જુઓ

બ્લૉગ

 1. 5 Best Green Energy Stocks to invest in 2024

  2024માં રોકાણ કરવા માટે 5 શ્રેષ્ઠ ગ્રીન એનર્જી સ્ટૉક્સ

  2024 માટે રોકાણ કરવા માટે ટોચના 5 ગ્રીન એનર્જી સ્ટૉક્સ શોધો. નવીનીકરણીય ઉર્જા ક્ષેત્રના અગ્રણી કંપનીઓમાં સંભવિત તકો શોધો.

 2. Aztec Fluids & Machinery SME IPO opens at lists with 34.33% premium

  એઝટેક ફ્લુઇડ્સ અને મશીનરી SME IPO 34.33% પ્રીમિયમ સાથે લિસ્ટમાં ખુલે છે

  34.33% પ્રીમિયમ સાથે એઝટેક ફ્લુઇડ્સ અને મશીનરી SME IPO લિસ્ટ. આ નવી સૂચિબદ્ધ કંપનીમાં બજાર પ્રતિસાદ અને સંભવિત રોકાણની તકો શોધો.

 3. 5 Stocks in Warren Buffet portfolio that you should buy in 2024

  વૉરેન બફેટ પોર્ટફોલિયોમાં 5 સ્ટૉક્સ જે તમારે 2024 માં ખરીદવું જોઈએ

  2024 માં ખરીદવા માટે વૉરેન બફેટના પોર્ટફોલિયોમાંથી 5 ટોચના સ્ટૉક્સ જુઓ. વધુ સારા રિટર્ન માટે કોકા-કોલા, ચાર્ટર કમ્યુનિકેશન, બેંક ઑફ અમેરિકા, અમેરિકન એક્સપ્રેસ, ક્રાફ્ટ હાઇન્ઝમાં રોકાણ કરો.

 4. Naukri (Info Edge India) shares 8% up after Q4 results

  Q4 પરિણામો બાદ નૌકરી (ઇન્ફો એજ ઇન્ડિયા) 8% અપ શેર કરે છે

  નૌકરી (ઇન્ફો એજ ઇન્ડિયા) શેર 8% post-Q4 પરિણામો કૂદકે છે. કંપનીના પ્રદર્શન અને શેર મૂલ્યાંકન પર તેની અસર પર બજારની પ્રતિક્રિયા શોધો

 5. વધુ જુઓ

ટોચના ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ

 1. Top Gainers & Losers – 17 May 2024

  ટોચના ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ – 17 મે 2024

  NSE પર 17 મે 2024 માટે ટોચના ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ શોધો, માર્કેટમાં સ્ટૉકની કિંમતો અને ટકાવારી લાભ/નુકસાન પ્રદર્શિત કરો

 2. Top Gainers & Losers – 14 May 2024

  ટોચના ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ – 14 મે 2024

  NSE પર 14 મે 2024 માટે ટોચના ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ શોધો, માર્કેટમાં સ્ટૉકની કિંમતો અને ટકાવારી લાભ/નુકસાન પ્રદર્શિત કરો

 3. Top Gainers & Losers – 10 May 2024

  ટોચના ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ – 10 મે 2024

  NSE પર 10 મે 2024 માટે ટોચના ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ શોધો, માર્કેટમાં સ્ટૉકની કિંમતો અને ટકાવારી લાભ/નુકસાન પ્રદર્શિત કરો

 4. Top Gainers & Losers – 09 May 2024

  ટોચના ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ – 09 મે 2024

  NSE પર 09 મે 2024 માટે ટોચના ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ શોધો, માર્કેટમાં સ્ટૉકની કિંમતો અને ટકાવારી લાભ/નુકસાન પ્રદર્શિત કરો

 5. વધુ જુઓ

F&O બૅન લિસ્ટ આજે

 1. F&O Ban List : 17 May 2024

  F&O બૅન લિસ્ટ : 17 મે 2024

  17 મે 2024 ના રોજ એફ એન્ડ ઓ બૅન હેઠળ સ્ટૉક્સ વિશેની લેટેસ્ટ માહિતી મેળવો, જેમાં તેમના ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધો શામેલ છે. 5paisa પર પ્રતિબંધિત સ્ટૉક્સની આ લિસ્ટ સાથે અપડેટેડ રહો.

 2. F&O Ban List : 16 May 2024

  F&O બૅન લિસ્ટ : 16 મે 2024

  16 મે 2024 ના રોજ એફ એન્ડ ઓ બૅન હેઠળ સ્ટૉક્સ વિશેની લેટેસ્ટ માહિતી મેળવો, જેમાં તેમના ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધો શામેલ છે. 5paisa પર પ્રતિબંધિત સ્ટૉક્સની આ લિસ્ટ સાથે અપડેટેડ રહો.

 3. F&O Ban List : 15 May 2024

  F&O બૅન લિસ્ટ : 15 મે 2024

  15 મે 2024 ના રોજ એફ એન્ડ ઓ બૅન હેઠળ સ્ટૉક્સ વિશેની લેટેસ્ટ માહિતી મેળવો, જેમાં તેમના ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધો શામેલ છે. 5paisa પર પ્રતિબંધિત સ્ટૉક્સની આ લિસ્ટ સાથે અપડેટેડ રહો.

 4. F&O Ban List : 14 May 2024

  F&O બૅન લિસ્ટ : 14 મે 2024

  14 મે 2024 ના રોજ એફ એન્ડ ઓ બૅન હેઠળ સ્ટૉક્સ વિશેની લેટેસ્ટ માહિતી મેળવો, જેમાં તેમના ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધો શામેલ છે. 5paisa પર પ્રતિબંધિત સ્ટૉક્સની આ લિસ્ટ સાથે અપડેટેડ રહો.

 5. વધુ જુઓ

IPO ઍલર્ટ

 1. Hariom Atta & Spices IPO Details

  હરિઓમ અટા અને મસાલાઓની IPO વિગતો

  હરિઓમ આટા અને મસાલાઓ 16 મે 2024 ના રોજ ખુલી રહી છે. IPO ની તારીખ, હેરિયોમ અટા અને મસાલાની IPO કિંમત, લૉટ સાઇઝ, સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો, ફાળવણી અને લિસ્ટિંગની તારીખ ચેક કરો.

 2. Rulka Electricals IPO Details

  રુલ્કા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ IPO ની વિગતો

  રુલ્કા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ 16 મે 2024 ના રોજ ખુલી રહ્યા છે. IPO ની તારીખ, રુલ્કા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ IPO ની કિંમત, લૉટ સાઇઝ, સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો, ફાળવણી અને લિસ્ટિંગની તારીખ ચેક કરો.

 3. Quest Laboratories IPO Details

  ક્વેસ્ટ લેબોરેટરીઝ IPO ની વિગતો

  ક્વેસ્ટ લેબોરેટરી 15 મે 2024 ના રોજ ખુલી રહી છે. IPO ની તારીખ, Quest Laboratories IPO ની કિંમત, લૉટ સાઇઝ, સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો, એલોટમેન્ટ અને લિસ્ટિંગની તારીખ ચેક કરો.

 4. Go Digit Insurance IPO Details

  ગો ડિજિટ ઇન્શ્યોરન્સ IPO વિગતો

  ગો ડિજિટ ઇન્શ્યોરન્સ 15 મે 2024 ના રોજ ખુલી રહ્યું છે. IPO ની તારીખ, ગો ડિજિટ ઇન્શ્યોરન્સ IPO ની કિંમત, લૉટ સાઇઝ, સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો, ફાળવણી અને લિસ્ટિંગની તારીખ ચેક કરો.

 5. વધુ જુઓ

સ્ટૉક્સ - આજે 52 અઠવાડિયાનો હાઇ

 1. Stocks that hit 52 Week High Today : 10 May 2024

  આજે 52 અઠવાડિયાના ઉચ્ચ સ્ટૉક્સ : 10 મે 2024

  10 મે 2024 માટે 52 અઠવાડિયાના સ્ટૉક્સ ચેક કરો. દિવસભરના NSE પર તેમના 52-અઠવાડિયાના ઉચ્ચ સ્ટૉક્સની સંપૂર્ણ લિસ્ટ મેળવો.

 2. Stocks that hit 52 Week High Today : 09 May 2024

  આજે 52 અઠવાડિયાના ઉચ્ચ સ્ટૉક્સ : 09 મે 2024

  09 મે 2024 માટે 52 અઠવાડિયાના સ્ટૉક્સ ચેક કરો. દિવસભરના NSE પર તેમના 52-અઠવાડિયાના ઉચ્ચ સ્ટૉક્સની સંપૂર્ણ લિસ્ટ મેળવો.

 3. Stocks that hit 52 Week High Today : 08 May 2024

  આજે 52 અઠવાડિયાના ઉચ્ચ સ્ટૉક્સ : 08 મે 2024

  08 મે 2024 માટે 52 અઠવાડિયાના સ્ટૉક્સ ચેક કરો. દિવસભરના NSE પર તેમના 52-અઠવાડિયાના ઉચ્ચ સ્ટૉક્સની સંપૂર્ણ લિસ્ટ મેળવો.

 4. Stocks that hit 52 Week High Today : 30 Apr 2024

  આજે 52 અઠવાડિયાના ઉચ્ચ સ્ટૉક્સ : 30 એપ્રિલ 2024

  30 એપ્રિલ 2024 માટે 52 અઠવાડિયાના સ્ટૉક્સ ચેક કરો. દિવસભરના NSE પર તેમના 52-અઠવાડિયાના ઉચ્ચ સ્ટૉક્સની સંપૂર્ણ લિસ્ટ મેળવો.

 5. વધુ જુઓ

ત્રિમાસિક પરિણામો

 1. TATA ELXSI Q4 Results FY2024

  ટાટા એલેક્સી Q4 પરિણામ FY2024

  ટાટા ELXSI Q4 પરિણામો FY2024 ચેક કરો. ઑપરેશન્સ, EBIT (ઑપરેટિંગ પ્રોફિટ), EBIT માર્જિન, PAT, PAT માર્જિન અને બેસિક EPS (પ્રતિ શેર ₹), (ત્રિમાસિક અને વાર્ષિક) માંથી આવક મેળવો

 2. Tata Consumers Q4 Results FY2024

  ટાટા ગ્રાહકો Q4 પરિણામો FY2024

  ટાટા ગ્રાહકોના Q4 પરિણામો FY2024 ચેક કરો. ઑપરેશન્સ, EBIT (ઑપરેટિંગ પ્રોફિટ), EBIT માર્જિન, PAT, PAT માર્જિન અને બેસિક EPS (પ્રતિ શેર ₹), (ત્રિમાસિક અને વાર્ષિક) માંથી આવક મેળવો

 3. Reliance Industries Q4 Results FY2024

  રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ Q4 પરિણામો FY2024

  રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ Q4 ના પરિણામો FY2024 તપાસો. ઑપરેશન્સ, EBIT (ઑપરેટિંગ પ્રોફિટ), EBIT માર્જિન, PAT, PAT માર્જિન અને બેસિક EPS (પ્રતિ શેર ₹), (ત્રિમાસિક અને વાર્ષિક) માંથી આવક મેળવો

 4. Tejas Networks Q4 Results FY2024

  તેજસ નેટવર્ક્સ Q4 પરિણામો FY2024

  તેજસ નેટવર્ક્સ Q4 પરિણામો FY2024 ચેક કરો. ઑપરેશન્સ, EBIT (ઑપરેટિંગ પ્રોફિટ), EBIT માર્જિન, PAT, PAT માર્જિન અને બેસિક EPS (પ્રતિ શેર ₹), (ત્રિમાસિક અને વાર્ષિક) માંથી આવક મેળવો

 5. વધુ જુઓ

કરન્સી રેટ્સ

 1. Currency Rates Today

  આજે કરન્સી રેટ્સ

  USD થી INR, EUR થી INR, GBP થી INR, અને JPY થી INR સુધીના કરન્સી એક્સચેન્જ દરો 08 એપ્રિલ 2024 સુધી. સૌથી તાજેતરના એક્સચેન્જ દરો માટે વેબસ્ટોરીઓ જુઓ!

 2. Currency Rates Today: 02 April 2024

  આજે જ કરન્સી રેટ્સ: 02 એપ્રિલ 2024

  USD થી INR, EUR થી INR, GBP થી INR, અને JPY થી INR સુધીના કરન્સી એક્સચેન્જ દરો 02 એપ્રિલ 2024 સુધી. સૌથી તાજેતરના એક્સચેન્જ દરો માટે વેબસ્ટોરીઓ જુઓ!

 3. Currency Rates Today: 01 Apr 2024

  આજે કરન્સી દરો: 01 એપ્રિલ 2024

  USD થી INR, EUR થી INR, GBP થી INR, અને JPY થી INR સુધીના કરન્સી એક્સચેન્જ દરો 01 એપ્રિલ 2024 સુધી. સૌથી તાજેતરના એક્સચેન્જ દરો માટે વેબસ્ટોરીઓ જુઓ!

 4. Currency Rates Today: 28 Mar 2024

  આજે કરન્સી દરો: 28 માર્ચ 2024

  USD થી INR, EUR થી INR, GBP થી INR, અને JPY થી INR 28 માર્ચ 2024 સુધીના કરન્સી એક્સચેન્જ રેટ્સ. સૌથી તાજેતરના એક્સચેન્જ દરો માટે વેબસ્ટોરીઓ જુઓ!

 5. વધુ જુઓ

સાપ્તાહિક ફ્લૅશબૅક: ટોચના સમાચાર

 1. Weekly Flashback: Top News That You Might Have Missed :02 March to 07 March

  સાપ્તાહિક ફ્લૅશબૅક: ટોચના સમાચાર કે જે તમે :02 માર્ચથી 07 માર્ચ સુધી ચૂકી ગયા છો

  02 માર્ચથી 07 માર્ચ સુધી અમારા સાપ્તાહિક ફ્લૅશબૅક સાથે જાણકારી રાખો. તાજેતરની અસરકારક ઘટનાઓ અને વિકાસ અંગે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ મેળવવા માટે તમે ચૂકી ગયા હો તે મુખ્ય સમાચારો શોધો.

 2. Weekly Flashback: Top News That You Might Have Missed :24 February to 01 March

  સાપ્તાહિક ફ્લૅશબૅક: ટોચના સમાચાર કે જે તમે :24 ફેબ્રુઆરીથી 01 માર્ચ સુધી ચૂકી ગયા છો

  24 ફેબ્રુઆરીથી 01 માર્ચ સુધી અમારા સાપ્તાહિક ફ્લૅશબૅક સાથે જાણકારી રાખો. તાજેતરની અસરકારક ઘટનાઓ અને વિકાસ અંગે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ મેળવવા માટે તમે ચૂકી ગયા હો તે મુખ્ય સમાચારો શોધો.

 3. Weekly Flashback: Top News That You Might Have Missed :17 February to 23 February

  સાપ્તાહિક ફ્લૅશબૅક: ટોચના સમાચાર કે જેને તમે :17 ફેબ્રુઆરીથી 23 ફેબ્રુઆરી સુધી ચૂકી ગયા હોવ

  17 ફેબ્રુઆરીથી 23 ફેબ્રુઆરી સુધી અમારા સાપ્તાહિક ફ્લૅશબૅક વિશે જાણકારી મેળવો. તાજેતરની અસરકારક ઘટનાઓ અને વિકાસ અંગે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ મેળવવા માટે તમે ચૂકી ગયા હો તે મુખ્ય સમાચારો શોધો.

 4. Weekly Flashback: Top News That You Might Have Missed :10 February to 16 February

  સાપ્તાહિક ફ્લૅશબૅક: ટોચના સમાચાર કે જેને તમે :10 ફેબ્રુઆરીથી 16 ફેબ્રુઆરી સુધી ચૂકી ગયા હોવ

  10 ફેબ્રુઆરીથી 16 ફેબ્રુઆરી સુધી અમારા સાપ્તાહિક ફ્લૅશબૅક વિશે જાણકારી મેળવો. તાજેતરની અસરકારક ઘટનાઓ અને વિકાસ અંગે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ મેળવવા માટે તમે ચૂકી ગયા હો તે મુખ્ય સમાચારો શોધો.

 5. વધુ જુઓ

દૈનિક શેર માર્કેટ અપડેટ્સ

 1. Share Market Today: 30-Nov-2023

  આજે જ માર્કેટ શેર કરો: 30-Nov-2023

  આજે શેર માર્કેટના અપડેટ્સ ચેક કરો: 30 નવેમ્બર 2023. આજે એશિયન માર્કેટ, U.S માર્કેટ, નિફ્ટી આઉટલુક અને સ્ટૉકને ન્યૂઝની વિગતોમાં મેળવો.

 2. Share Market Today: 29-Nov-2023

  આજે જ માર્કેટ શેર કરો: 29-Nov-2023

  આજે શેર માર્કેટના અપડેટ્સ ચેક કરો: 29 નવેમ્બર 2023. આજે એશિયન માર્કેટ, U.S માર્કેટ, નિફ્ટી આઉટલુક અને સ્ટૉકને ન્યૂઝની વિગતોમાં મેળવો.

 3. Share Market Today: 28-Nov-2023

  આજે જ માર્કેટ શેર કરો: 28-Nov-2023

  આજે શેર માર્કેટના અપડેટ્સ ચેક કરો: 28 નવેમ્બર 2023. આજે એશિયન માર્કેટ, U.S માર્કેટ, નિફ્ટી આઉટલુક અને સ્ટૉકને ન્યૂઝની વિગતોમાં મેળવો.

 4. Share Market Today: 24-Nov-2023

  આજે જ માર્કેટ શેર કરો: 24-Nov-2023

  આજે શેર માર્કેટના અપડેટ્સ ચેક કરો: 24 નવેમ્બર 2023. આજે એશિયન માર્કેટ, U.S માર્કેટ, નિફ્ટી આઉટલુક અને સ્ટૉકને ન્યૂઝની વિગતોમાં મેળવો.

 5. વધુ જુઓ

ન્યૂઝ ટુડેમાં સ્ટૉક્સ

 1. Stock Market News: 30-Nov-2023

  સ્ટૉક માર્કેટ ન્યૂઝ: 30-Nov-2023

  સ્ટૉક્સ માર્કેટ ન્યૂઝ: 30-Nov-2023. લેટેસ્ટ સ્ટૉક માર્કેટ ન્યૂઝ, સેક્ટરની પરફોર્મન્સ વિશેની અપડેટ્સ, માર્કેટ ટ્રેન્ડ અને વધુ વિશે અપડેટ રહો.

 2. Stock Market News: 29-Nov-2023

  સ્ટૉક માર્કેટ ન્યૂઝ: 29-Nov-2023

  સ્ટૉક્સ માર્કેટ ન્યૂઝ: 29-Nov-2023. લેટેસ્ટ સ્ટૉક માર્કેટ ન્યૂઝ, સેક્ટરની પરફોર્મન્સ વિશેની અપડેટ્સ, માર્કેટ ટ્રેન્ડ અને વધુ વિશે અપડેટ રહો.

 3. Stock Market News: 28-Nov-2023

  સ્ટૉક માર્કેટ ન્યૂઝ: 28-Nov-2023

  સ્ટૉક્સ માર્કેટ ન્યૂઝ: 28-Nov-2023. લેટેસ્ટ સ્ટૉક માર્કેટ ન્યૂઝ, સેક્ટરની પરફોર્મન્સ વિશેની અપડેટ્સ, માર્કેટ ટ્રેન્ડ અને વધુ વિશે અપડેટ રહો.

 4. Stock Market News: 24-Nov-2023

  સ્ટૉક માર્કેટ ન્યૂઝ: 24-Nov-2023

  સ્ટૉક્સ માર્કેટ ન્યૂઝ: 24-Nov-2023. લેટેસ્ટ સ્ટૉક માર્કેટ ન્યૂઝ, સેક્ટરની પરફોર્મન્સ વિશેની અપડેટ્સ, માર્કેટ ટ્રેન્ડ અને વધુ વિશે અપડેટ રહો.

 5. વધુ જુઓ

આજના સ્ટૉક્સ

 1. 5 Stocks to Buy Today: 29-Sep-2023

  આજે ખરીદવા માટેના 5 સ્ટૉક્સ: 29-Sep-2023

  29-Sep-2023 માટે આજે જ ખરીદવાના 5 સ્ટૉક્સ. શેર માર્કેટમાં આજે ખરીદવા અથવા વેચવા માટે #5momentumstocks સ્ટૉક્સ જુઓ. સ્ટૉક્સની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

 2. 5 Stocks to Buy Today: 28-Sep-2023

  આજે ખરીદવા માટેના 5 સ્ટૉક્સ: 28-Sep-2023

  28-Sep-2023 માટે આજે જ ખરીદવાના 5 સ્ટૉક્સ. શેર માર્કેટમાં આજે ખરીદવા અથવા વેચવા માટે #5momentumstocks સ્ટૉક્સ જુઓ. સ્ટૉક્સની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

 3. 5 Stocks to Buy Today: 27-Sep-2023

  આજે ખરીદવા માટેના 5 સ્ટૉક્સ: 27-Sep-2023

  27-Sep-2023 માટે આજે જ ખરીદવાના 5 સ્ટૉક્સ. શેર માર્કેટમાં આજે ખરીદવા અથવા વેચવા માટે #5momentumstocks સ્ટૉક્સ જુઓ. સ્ટૉક્સની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

 4. 5 Stocks to Buy Today: 26-Sep-2023

  આજે ખરીદવા માટેના 5 સ્ટૉક્સ: 26-Sep-2023

  26-Sep-2023 માટે આજે જ ખરીદવાના 5 સ્ટૉક્સ. શેર માર્કેટમાં આજે ખરીદવા અથવા વેચવા માટે #5momentumstocks સ્ટૉક્સ જુઓ. સ્ટૉક્સની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

 5. વધુ જુઓ

સાપ્તાહિક સ્ટૉકની ભલામણો

 1. 5 Stocks to Buy for the Week: 11-Sep-2023

  આ અઠવાડિયા માટે ખરીદવાના 5 સ્ટૉક્સ: 11-Sep-2023

  7 થી 10 દિવસના સરેરાશ હોલ્ડિંગ સમયગાળા સાથે, અમારા તકનીકી વિશ્લેષકો 5paisa ના માર્કેટને સ્કૅન કરે છે અને 11-Sept-2023 ના અઠવાડિયા માટે શ્રેષ્ઠ પાંચ સ્વિંગ ટ્રેડ સ્ટૉક્સની પસંદગી પ્રદાન કરે છે.

 2. 5 Stocks to Buy for the Week: 4-Sept-2023

  આ અઠવાડિયા માટે ખરીદવાના 5 સ્ટૉક્સ: 4-Sept-2023

  7 થી 10 દિવસના સરેરાશ હોલ્ડિંગ સમયગાળા સાથે, અમારા તકનીકી વિશ્લેષકો 5paisa ના માર્કેટને સ્કૅન કરે છે અને 4-Sept-2023 ના અઠવાડિયા માટે શ્રેષ્ઠ પાંચ સ્વિંગ ટ્રેડ સ્ટૉક્સની પસંદગી પ્રદાન કરે છે.

 3. 5 Stocks to Buy for the Week: 28-Aug-2023

  આ અઠવાડિયા માટે ખરીદવાના 5 સ્ટૉક્સ: 28-Aug-2023

  7 થી 10 દિવસના સરેરાશ હોલ્ડિંગ સમયગાળા સાથે, અમારા તકનીકી વિશ્લેષકો 5paisa ના માર્કેટને સ્કૅન કરે છે અને 28-Aug-2023 ના અઠવાડિયા માટે શ્રેષ્ઠ પાંચ સ્વિંગ ટ્રેડ સ્ટૉક્સની પસંદગી પ્રદાન કરે છે.

 4. 5 Stocks to Buy for the Week: 21-Aug-2023

  આ અઠવાડિયા માટે ખરીદવાના 5 સ્ટૉક્સ: 21-Aug-2023

  7 થી 10 દિવસના સરેરાશ હોલ્ડિંગ સમયગાળા સાથે, અમારા તકનીકી વિશ્લેષકો 5paisa ના માર્કેટને સ્કૅન કરે છે અને 21-Aug-2023 ના અઠવાડિયા માટે શ્રેષ્ઠ પાંચ સ્વિંગ ટ્રેડ સ્ટૉક્સની પસંદગી પ્રદાન કરે છે.

 5. વધુ જુઓ

BTST સ્ટૉક્સ

 1. BTST Stocks | 31-May-2023

  BTST સ્ટૉક્સ | 31-May-2023

  31 મે 2023 માટે BTST સ્ટૉક્સ ચેક કરો | છેલ્લા ટ્રેડિંગ કલાક અમે આજે આવતીકાલ (BTST) ખરીદીએ છીએ અને આજે આવતીકાલ (STBT) આઇડિયા વેચીએ છીએ.

 2. BTST Stocks | 30-May-2023

  BTST સ્ટૉક્સ | 30-May-2023

  30 મે 2023 માટે BTST સ્ટૉક્સ ચેક કરો | છેલ્લા ટ્રેડિંગ કલાક અમે આજે આવતીકાલ (BTST) ખરીદીએ છીએ અને આજે આવતીકાલ (STBT) આઇડિયા વેચીએ છીએ.

 3. BTST Stocks | 29-May-2023

  BTST સ્ટૉક્સ | 29-May-2023

  29 મે 2023 માટે BTST સ્ટૉક્સ ચેક કરો | છેલ્લા ટ્રેડિંગ કલાક અમે આજે આવતીકાલ (BTST) ખરીદીએ છીએ અને આજે આવતીકાલ (STBT) આઇડિયા વેચીએ છીએ.

 4. BTST Stocks | 26-May-2023

  BTST સ્ટૉક્સ | 26-May-2023

  26 મે 2023 માટે BTST સ્ટૉક્સ ચેક કરો | છેલ્લા ટ્રેડિંગ કલાક અમે આજે આવતીકાલ (BTST) ખરીદીએ છીએ અને આજે આવતીકાલ (STBT) આઇડિયા વેચીએ છીએ.

 5. વધુ જુઓ

યૂનિયન બજેટ 2023

 1. Budget 2023: New Government Schemes Proposed

  બજેટ 2023: નવી સરકારી યોજનાઓ પ્રસ્તાવિત

  બજેટ 2023-2024 માં એફએમ નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા અમલીકરણ માટે પ્રસ્તાવિત નવી સરકારી યોજનાઓનું ઝડપી અવલોકન મેળવો.

 2. UNION BUDGET 2023: OLD VS NEW TAX REGIME

  કેન્દ્રીય બજેટ 2023: જૂના વિરુદ્ધ નવી કર વ્યવસ્થા

  ભારતમાં જૂના અને નવા કર વ્યવસ્થાની સ્પષ્ટ સમજણ મેળવો. તમારી આવક અને કર આયોજનની જરૂરિયાતોના આધારે તમારા માટે કયો વધુ ફાયદાકારક છે તે જાણો.

 3. Budget 2023: What gets cheaper and what gets expensive?

  બજેટ 2023: સસ્તું શું થાય છે અને શું ખર્ચાળ થાય છે?

  01-Feb-2023 ના રોજ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા બજેટ 2023 ની જાહેરાત પછી કયા પ્રોડક્ટ્સ સસ્તા અને કયા પ્રોડક્ટ્સ ખર્ચાળ છે તે તપાસો.

 4. The Team Behind Union Budget 2023

  કેન્દ્રીય બજેટ 2023 પાછળની ટીમ

  7 સભ્યોની મુખ્ય બજેટ ટીમ ખરેખર બજેટની તૈયારી માટે જવાબદારી લે છે જે નાણાં મંત્રી ઘરમાં રજૂ કરે છે.

5paisa પાવર પિક્સ

 1. Top 5 FMCG Stocks – 5paisa Power Picks

  ટોચના 5 એફએમસીજી સ્ટૉક્સ – 5paisa પાવર પિક્સ

  કૃષિ ટેક ફૂડ્સ, હેટસન એગ્રો, શૉપર્સ સ્ટૉપ, મનોરમા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મેટ્રો બેન્ડ્સ એ અમારા તકનીકી વિશ્લેષકો મુજબ ટોચના 5 એફએમસીજી સ્ટૉક્સ છે. વધુ જાણો!

 2. Top 3 IT stocks – 5paisa Power Picks

  ટોચના 3 આઇટી સ્ટૉક્સ – 5paisa પાવર પિક્સ

  તનલા, વિપ્રો અને મોસ્ચિપ આજના સત્રમાં પ્રચલિત છે. શા માટે તે અહીં જણાવેલ છે!

 3. Top 5 Finserv Stocks – 5paisa Power Picks

  ટોચના 5 ફિનસર્વ સ્ટૉક્સ – 5paisa પાવર પિક્સ

  મહત્તમ સાહસો અને ઉદ્યોગો, ઇન્ડસઇન્ડ બેંક, આદિત્ય બિરલા કેપિટલ, બજાજ ફાઇનાન્સ અને ડીસીબી બેંક આજે નજર રાખવા માટેની ટોચની 5 ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ કંપનીઓ છે. વધુ વાંચો!

 4. Top 3 IT stocks – 5paisa Power Picks

  ટોચના 3 આઇટી સ્ટૉક્સ – 5paisa પાવર પિક્સ

  ટીસીએસ લિમિટેડ, ઑરિયનપ્રો સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ અને 63 મૂન્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ આજના સત્રમાં પ્રચલિત છે. શા માટે તે અહીં જણાવેલ છે!

બઝિંગ સ્ટૉક ઍલર્ટ

 1. Stock to Buy Today – GRSE

  આજે ખરીદવા માટેનો સ્ટૉક - GRSE

  પહેલેથી જ 2.1% થી વધુ ગ્રીસ સ્ટૉક્સ સાથે, આજે ખરીદવાની અમારી પાસેથી ટોચની ભલામણ છે. શા માટે હમણાં જ શોધો!

 2. Stock to Buy Today – Bharat Petroleum

  આજે ખરીદવા માટેનો સ્ટૉક - ભારત પેટ્રોલિયમ

  ભારત પેટ્રોલિયમ સ્ટૉક્સ 2.5% સુધી વધી રહ્યા છે. પહેલેથી જ આ ટ્રેડિંગ સત્રમાં તેણે દરેકનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે - શા માટે તે શોધો!

 3. Stock to Buy Today – Intellect

  આજે ખરીદવા માટેનો સ્ટૉક - ઇન્ટેલેક્ટ

  આજે પહેલેથી જ બુદ્ધિમાન સ્ટૉક 1.4% સુધીનો છે, જે આજે આજની ભલામણ ખરીદવા માટે અમારો સ્ટૉક બનાવે છે

 4. Stock To Buy Today – Aptech

  આજે ખરીદવા માટે સ્ટૉક - એપટેક

  એપટેક આજે પહેલેથી જ 4.5% સુધી ઉપલબ્ધ છે, જે આજની ભલામણ ખરીદવા માટે અમારો સ્ટૉક બનાવે છે

 5. વધુ જુઓ
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો