ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ સૉફ્ટવેર વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 5,960 ₹ 2+0 % 200+0 % 0
- - - 6,400 ₹ 1+0 % 600+0 % 0
0 200+0 % ₹ 963+0 % 6,500 ₹ 2+11.36 % 7.9 K-3.66 % 300
- - - 6,560 ₹ 30+0 % 200+0 % 0
0 100+0 % ₹ 1,060+0 % 6,600 ₹ 3+0 % 200+0 % 0
0 100+0 % ₹ 976+0 % 6,700 ₹ 3-9.09 % 1.8 K-18.18 % 900
- - - 6,760 ₹ 4+0 % 2.6 K+0 % 0
- - - 6,800 ₹ 149+0 % 1 K+0 % 0
- - - 6,860 ₹ 74+0 % 0 0
- - - 6,900 ₹ 170+0 % 500+0 % 0
0 300+0 % ₹ 512+0 % 7,000 ₹ 1-72.73 % 7 K-2.78 % 600
- - - 7,160 ₹ 7+0 % 1.6 K+0 % 0
0 1.1 K+0 % ₹ 2,450+0 % 7,200 ₹ 4+5.95 % 31.6 K+1 % 4.5 કે
- - - 7,260 ₹ 4-33.33 % 5.5 K+4 % 400
- - - 7,300 ₹ 4-42.86 % 2.5 K-7.41 % 300
0 200+0 % ₹ 2,040+0 % 7,360 ₹ 8+0 % 1.7 K+0 % 0
0 1.6 K+0 % ₹ 1,000+0 % 7,400 ₹ 5-35.71 % 3.3 K-8.33 % 1.2 કે
200 7.2 K-2.7 % ₹ 2,009+6.98 % 7,500 ₹ 5-41.94 % 21.2 K-10.55 % 14.9 કે
0 100+0 % ₹ 949+0 % 7,560 ₹ 5+0 % 700+0 % 0
100 2.9 K-3.33 % ₹ 2,040+132.82 % 7,600 ₹ 5-35.86 % 3.1 K-16.22 % 4.6 કે
0 200+0 % ₹ 880+0 % 7,660 ₹ 56+0 % 3.9 K+0 % 0
0 4.3 K+0 % ₹ 1,673+0 % 7,700 ₹ 5-55.17 % 11.2 K+9 % 9.1 કે
0 2.2 K+0 % ₹ 1,100+0 % 7,760 ₹ 12+0 % 2.7 K+0 % 0
200 2.9 K-3.33 % ₹ 1,880+4.28 % 7,800 ₹ 7-35.96 % 10 K+0 % 6.3 કે
0 3.1 K+0 % ₹ 1,474+0 % 7,900 ₹ 8-38.87 % 10.8 K+13 % 6 કે
0 600+0 % ₹ 577+0 % 7,960 ₹ 16+0 % 2 K+0 % 0
600 12.2 K-1.61 % ₹ 1,500-12.22 % 8,000 ₹ 11-23.39 % 1.08 એલ+7 % 1.02 એલ
- - - 8,060 ₹ 18-92.92 % 300-76.92 % 1.7 કે
0 6 K+0 % ₹ 1,350+0 % 8,100 ₹ 12-30.12 % 10.2 K-10.53 % 21.5 કે
- - - 8,160 ₹ 20+0 % 500+0 % 0
500 5.6 K-5.08 % ₹ 1,322-11.39 % 8,200 ₹ 17-19.81 % 25.9 K-0.77 % 29.1 કે
- - - 8,260 ₹ 245+0 % 300+0 % 0
0 9.9 K+0 % ₹ 1,093+0 % 8,300 ₹ 21-17 % 21.8 K+12 % 29.6 કે
- - - 8,360 ₹ 24-20.63 % 1.2 K-33.33 % 1.3 કે
1.4 કે 11.7 K-8.59 % ₹ 1,391+10.32 % 8,400 ₹ 23-25.72 % 13.5 K+1 % 21.7 કે
- - - 8,460 ₹ 27-21.58 % 600-50 % 1.2 કે
2.7 કે 32.8 K-1.5 % ₹ 1,062-13.43 % 8,500 ₹ 28-22.5 % 87.6 K-4.58 % 2.25 એલ
100 1.5 K-6.25 % ₹ 1,000+163.51 % 8,560 - - -
1.3 કે 11.1 K-1.77 % ₹ 969-10.23 % 8,600 ₹ 38-16.58 % 22.5 K+5 % 37.3 કે
200 16.8 K-1.18 % ₹ 866-13.97 % 8,700 ₹ 51-6.76 % 37.9 K-22.81 % 96.1 કે
0 1.6 K+0 % ₹ 890+0 % 8,760 - - -
4.6 કે 20.5 K-3.76 % ₹ 794-14.91 % 8,800 ₹ 62-5.96 % 66.8 K+53 % 1.35 એલ
2.2 કે 13.8 K-3.5 % ₹ 665-22.64 % 8,900 ₹ 74-5.22 % 20.9 K-37.98 % 60.3 કે
40.9 કે 68.6 K-13.49 % ₹ 634-18.05 % 9,000 ₹ 89-6.17 % 99.4 K-13.86 % 4.44 એલ
9.4 કે 17.1 K-18.18 % ₹ 548-20.53 % 9,100 ₹ 110-2.22 % 42.1 K-25.88 % 1.18 એલ
34.5 કે 31.1 K-28.18 % ₹ 475-22.25 % 9,200 ₹ 129-4.13 % 55.5 K+3 % 1.91 એલ
53.9 કે 24.3 K-18.46 % ₹ 401-24.37 % 9,300 ₹ 167+3.42 % 57.8 K-23.24 % 2.05 એલ
85.2 કે 36.5 K-19.78 % ₹ 343-25.91 % 9,400 ₹ 204+5.81 % 40.6 K-8.97 % 2.2 એલ
4.44 એલ 81.1 K-10.09 % ₹ 291-28.09 % 9,500 ₹ 250+5 % 57 K-13.64 % 4.2 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 9,511
4.57 એલ 78.8 K+27 % ₹ 245-31.19 % 9,600 ₹ 263-6.09 % 36.3 K+8 % 2.67 એલ
4.56 એલ 81 K+46 % ₹ 208-33.45 % 9,700 ₹ 364+12.56 % 6.1 K-29.89 % 99.1 કે
85.4 કે 28.7 K+7 % ₹ 178-38.34 % 9,760 - - -
4.06 એલ 91.5 K+29 % ₹ 171-36.66 % 9,800 ₹ 427+12.32 % 3.9 K+105 % 30.5 કે
2.84 એલ 29.1 K-3.32 % ₹ 142-37.4 % 9,900 ₹ 503+13.07 % 600+500 % 2.6 કે
14.02 એલ 2.38 એલ+22 % ₹ 118-39.34 % 10,000 ₹ 510+2.09 % 3 K+50 % 9.6 કે
2.72 એલ 68.3 K-26.95 % ₹ 98-41.18 % 10,100 - - -
1.96 એલ 38.6 K+124 % ₹ 82-42.65 % 10,200 - - -
1.2 એલ 21.4 K+17 % ₹ 69-42.14 % 10,300 - - -
3.84 એલ 97.9 K+13 % ₹ 59-42.04 % 10,400 - - -
4.07 એલ 71.8 K+680 % ₹ 55-41.36 % 10,500 - - -
25.1 કે 6.3 K+0 % ₹ 42+0 % 10,600 - - -
51.3 કે 10 K+285 % ₹ 36-46.82 % 10,700 - - -
87.9 કે 22.7 K+440 % ₹ 34-39.82 % 10,800 - - -
2.71 એલ 54.4 K+1992 % ₹ 30-39.7 % 10,900 - - -

ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ સૉફ્ટવેર વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 261.85
  • હાઈ 494.45
291.2
  • પાછલું. બંધ કરો 404.95
  • 396.25 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 9500
  • સરેરાશ કિંમત 352.51
  • વ્યાજ ખોલો 81100
  • OI% -10.09માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 100 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
12.618228718831 ઓએફએસએસ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91