નિફ્ટી 100 ઈક્વલ વેટ

32266.85
13 જૂન 2024 05:32 PM ના રોજ

નિફ્ટી 100 ઈક્વલ વેટ પરફોર્મેન્સ

 • ખોલો

  32,316.70

 • હાઈ

  32,317.30

 • લો

  32,097.65

 • પાછલું બંધ

  32,080.30

 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ

  1.05%

 • પૈસા/ઈ

  25.03

Nifty100EqualWeight

નિફ્ટી 100 ઈક્વલ વેટ ચાર્ટ

loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?
સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ
એશિયનપેન્ટ
2910
0.14%
બજાજ હલ્ડિંગ
8262
-1.06%
બર્જપેન્ટ
501.35
0.47%
બ્રિટેનિયા
5379.45
-1.11%
સિપ્લા
1544.55
0.23%
કોલ્પલ
2936.2
-0.65%
આઇચેરમોટ
4801.5
-1.01%
નેસ્ટલઇન્ડ
2551.75
0.56%
અંબુજેસમ
664.5
-0.63%
ગ્રાસિમ
2458.05
0.32%
હીરોમોટોકો
5816
0.45%
એબીબી
8446.6
2%
હિન્દલકો
680.7
1.01%
હિન્દુનિલ્વર
2487.4
-1.63%
ITC
430.3
-0.46%
ટ્રેન્ટ
5023.85
-0.08%
એલટી
3703.65
2.02%
એમ અને એમ
2861.7
2.66%
બોશલિમિટેડ
32433.15
3.25%
રિલાયન્સ
2930.5
0.13%
વેદલ
439.8
-1%
શ્રીસેમ
27490.75
-0.17%
એસઆરએફ
2399.9
1.44%
સીમેન્સ
7396.6
4.69%
ટાટાપાવર
451.9
0.5%
ટાટાકન્સમ
1114.6
-0.89%
ટાટામોટર્સ
985.85
-0.29%
ટાટાસ્ટીલ
182.56
0.18%
વિપ્રો
482.6
1.2%
અપોલોહોસ્પ
6206.2
0.61%
ડ્રેડ્ડી
6095.85
0.59%
ટાઇટન
3472.2
2.66%
એસબીઆઈએન
843.9
0.56%
શ્રીરામફિન
2684.3
4.57%
ચોલાફિન
1436.1
5.67%
BPCL
619.35
0.98%
બેલ
300.9
3.58%
કોટકબેંક
1726.35
0.62%
INFY
1493.95
0.59%
માતા
168.76
1.74%
પિડિલિટઇન્ડ
3078.6
0%
હેવેલ્સ
1838.5
0.45%
ડાબર
609.65
-1.59%
ટોર્ન્ટફાર્મ
2874.9
-0.64%
બજફાઇનાન્સ
7294.95
1.07%
અનુકૂળ
3224.8
0.18%
સનફાર્મા
1510.8
0.26%
જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ
915.75
-0.13%
HDFC બેંક
1580.75
0.42%
TCS
3878.15
1.21%
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક
1107.35
-1.1%
પાવરગ્રિડ
321.45
-0.99%
બેંકબરોડા
282.7
-0.25%
કેનબીકે
121.92
-0.71%
મારુતિ
12846.85
-0.02%
ઇંડસઇન્ડબીકે
1507.25
1.55%
ઍક્સિસબેંક
1174.65
-1.13%
એચસીએલટેક
1444.15
0.38%
ONGC
276.55
0.38%
ડીએલએફ
874.05
1.66%
પીએનબી
126.57
-0.71%
ટીવી સ્મોટર
2441.65
0.87%
યુનિટડીએસપીઆર
1275.45
-1.19%
NTPC
369.95
-0.36%
આઈઓસી
168.95
0.07%
કોઅલિન્ડિયા
487.9
-0.16%
એલઆઈસીઆઈ
1002.3
0.39%
એચએએલ
5099.7
4.3%
પીએફસી
503.55
2.34%
ગેઇલ
219.83
1.34%
મરિકો
611.25
-2.9%
આઈઆરએફસી
175.13
-1.44%
ભારતીઅર્તલ
1425.75
-0.88%
ટેકમ
1388.95
1.34%
અદાનીપાવર
753.8
-1.11%
રેકલ્ટેડ
521.5
0.98%
એલટીઆઈએમ
5047.2
1.94%
નૌકરી
6266.7
0.26%
SBI કાર્ડ
727.05
1.34%
જિંદલસ્ટેલ
1041.25
1.32%
જિયોફિન
360.8
-0.04%
ઝાયડસલાઇફ
1090.5
-0.59%
ડિવિસ્લેબ
4593.5
3.17%
અદાનીપોર્ટ્સ
1404.45
0.75%
ગોદરેજસીપી
1405
-0.83%
એચડીએફક્લાઇફ
593.5
3.63%
આઈસીઆઈસીઆઈપ્રુલી
596.15
2.83%
એસબીલાઇફ
1449.9
-0.19%
આઈસીઆઈસીઆઈજીઆઈ
1666
0.66%
IRCTC
1017.55
-0.92%
વીબીએલ
1578.55
1.34%
અલ્ટ્રાસેમ્કો
11173.8
1.17%
બજાજ-ઑટો
9923.4
0.19%
BAJAJFINSV
1590.1
0.7%
ઇન્ડિગો
4302.65
0.05%
તાતમતરડીવીઆર
666.05
-0.25%
એટીજીએલ
945.8
-0.62%
ડીમાર્ટ
4656.65
-0.22%
એડાનિયનસોલ
1017.65
-0.29%
ઝોમાટો
184.94
2.94%
અદાનિગ્રીન
1797.55
-1.63%

સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ માટે કલર કોડ

 • 5% અને વધુ
 • 5% થી 2%
 • 2% થી 0.5%
 • 0.5% થી -0.5%
 • -0.5% થી -2%
 • -2% થી -5%
 • -5% અને નીચે

ઘટક કંપનીઓ

નિફ્ટી 100 ઈક્વલ વેટ સેક્ટર પરફોર્મેન્સ

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

અન્ય સૂચનો

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ