નિફ્ટી ગ્રોથ સેક્ટર્સ 15

10768.35
18 મે 2024 01:29 PM ના રોજ

નિફ્ટી ગ્રોથ સેક્ટર્સ 15 પરફોર્મેન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો 10748.45
 • હાઈ 10788.3
10768.35
 • 10,771.70 ખોલો
 • અગાઉના બંધ10,751.50
 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ2.02%
ઓવરવ્યૂ
 • હાઈ

  10788.3

 • લો

  10748.45

 • દિવસ ખોલવાની કિંમત

  10771.7

 • પાછલું બંધ

  10751.5

 • પૈસા/ઈ

  30.81

NiftyGrowthSectors15

નિફ્ટી ગ્રોથ સેક્ટર્સ 15 ચાર્ટ

loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?

ઘટક કંપનીઓ

નિફ્ટી ગ્રોથ સેક્ટર્સ 15 સેક્ટર પરફોર્મેન્સ

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

અન્ય સૂચનો

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ