તમારા PAN કાર્ડ પર ફોટો કેવી રીતે બદલવો?

5Paisa રિસર્ચ ટીમ

છેલ્લું અપડેટ: 27 માર્ચ, 2024 03:29 PM IST

banner
Listen

શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?

+91

કન્ટેન્ટ

તમારું PAN કાર્ડ એક આવશ્યક ઓળખ દસ્તાવેજ છે, અને તમારો ફોટો તમારા વર્તમાન દેખાવને સચોટ રીતે દર્શાવે તે સુનિશ્ચિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. PAN કાર્ડ ફોટો બદલવા માટે પગલાં અનુસારની પ્રક્રિયા અંગેની માર્ગદર્શિકા અહીં છે. 

તમારા PAN કાર્ડ પર ઑનલાઇન ફોટો બદલવાના પગલાં

ઘરે તમારા PAN કાર્ડ પર ઑનલાઇન ફોટો કેવી રીતે બદલવો તે જાણવા માટે નીચેના પગલાંઓ વાંચો: 

● ઇન્કમ ટૅક્સ વિભાગ ઑફ ઇન્ડિયા વેબસાઇટ https://www.incometaxindiaefiling.gov.in પર લૉગ ઇન/સાઇન અપ કરો/.
● "પ્રોફાઇલ સેટિંગ્સ" વિભાગ પર જાઓ અને "મારી પ્રોફાઇલ" પસંદ કરો."
● "પાન/આધારની વિગતો અપડેટ કરો" પર ક્લિક કરો."
● તમને NSDL (નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ) વેબસાઇટ પર લઈ જવામાં આવશે. "હાલના PAN ડેટામાં ફેરફારો અથવા સુધારો/PAN કાર્ડનું રિપ્રિન્ટ (હાલના PAN ડેટામાં કોઈ ફેરફારો નથી)" વિકલ્પ પસંદ કરો.
● તમારી વિગતો ભરો અને કૅપ્ચા કોડ દાખલ કરો.
● ફોટો બદલવા માટે ક્ષેત્ર પસંદ કરો અને તમારા હાલના પાસપોર્ટ-સાઇઝ ફોટોની સ્કૅન કરેલી કૉપી અપલોડ કરો.
● દાખલ કરેલી વિગતોની સમીક્ષા કરો અને "સબમિટ કરો" બટન પર ક્લિક કરો.
● તમને સ્વીકૃતિ નંબર પ્રાપ્ત થશે. ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે તેને સેવ કરો અથવા પ્રિન્ટ કરો.
● આગળ, ફોટો બદલવાની વિનંતી માટે ચુકવણી કરો. વર્તમાન PAN કાર્ડ ફોટો બદલવાની ફી સામાન્ય રીતે NSDL વેબસાઇટ પર ઉલ્લેખિત છે.
● તમને અરજી ફોર્મ ધરાવતી પીડીએફ ફાઇલ સાથે ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થશે. આ ફોર્મનું પ્રિન્ટઆઉટ લો.
● નિયુક્ત જગ્યાઓમાં ફોર્મ પર તાજેતરના પાસપોર્ટ-સાઇઝના બે ફોટો જોડો. ફોર્મ પર યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરો.
● ઑનલાઇન અરજી પૂર્ણ કર્યાના 15 દિવસની અંદર એનએસડીએલ વેબસાઇટ પર ઉલ્લેખિત સરનામાં પર સહાયક દસ્તાવેજો (જો જરૂરી હોય તો) સાથે સહી કરેલ અરજી ફોર્મ મોકલો.
 

PAN કાર્ડમાં સહી બદલવાના પગલાંઓ ઑનલાઇન

તમારા PAN કાર્ડ પર સહી બદલવી ઑનલાઇન કરી શકાય છે. તમારા PAN કાર્ડ પર હસ્તાક્ષર બદલવા માટે આ પગલાંઓને અનુસરો.

● ભારતના આવકવેરા વિભાગ https://www.incometaxindiaefiling.gov.in પર લૉગ ઇન/સાઇન અપ કરો/.
● "પ્રોફાઇલ સેટિંગ્સ" વિભાગ પર જાઓ અને "મારી પ્રોફાઇલ" પસંદ કરો."
● "પાન/આધારની વિગતો અપડેટ કરો" પર ક્લિક કરો."
● તમને NSDL (નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ) વેબસાઇટ પર લઈ જવામાં આવશે. "હાલના PAN ડેટામાં ફેરફારો અથવા સુધારો/PAN કાર્ડનું રિપ્રિન્ટ (હાલના PAN ડેટામાં કોઈ ફેરફારો નથી)" વિકલ્પ પસંદ કરો.
● તમારી વિગતો ભરો અને કૅપ્ચા કોડ દાખલ કરો.
● સહી બદલવા માટે ક્ષેત્ર પસંદ કરો અને નિર્દિષ્ટ ફોર્મેટ અને સાઇઝમાં તમારા નવા સહીની સ્કૅન કરેલી કૉપી અપલોડ કરો (સામાન્ય રીતે JPEG અથવા JPG ફોર્મેટમાં).
● વિગતોની સમીક્ષા કરો અને "સબમિટ કરો" બટન પર ક્લિક કરો.
● સબમિટ કર્યા પછી, તમને સ્વીકૃતિ નંબર પ્રાપ્ત થશે. ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે તેને સેવ કરો અથવા પ્રિન્ટ કરો.
● સહી બદલવાની વિનંતી માટે ચુકવણી કરો. PAN કાર્ડ હસ્તાક્ષર પરિવર્તન ફી સામાન્ય રીતે NSDL વેબસાઇટ પર ઉલ્લેખિત છે.
● સફળ ચુકવણી પછી, તમને એપ્લિકેશન ફોર્મ ધરાવતી પીડીએફ ફાઇલ સાથે ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થશે. આ ફોર્મનું પ્રિન્ટઆઉટ લો.
● અરજી ફોર્મ પર યોગ્ય રીતે સહી કરો.
● ઑનલાઇન અરજી પૂર્ણ કર્યાના 15 દિવસની અંદર એનએસડીએલ વેબસાઇટ પર ઉલ્લેખિત સરનામાં પર સહાયક દસ્તાવેજો (જો જરૂરી હોય તો) સાથે સહી કરેલ અરજી ફોર્મ મોકલો.
 

PAN કાર્ડમાં ફોટો બદલવાના પગલાંઓ ઑફલાઇન

તમારા PAN કાર્ડ પર તમારો ફોટો ઑફલાઇન કેવી રીતે બદલવો તે જાણવા માટે નીચેના પગલાંઓ વાંચો.

● અધિકૃત આવકવેરા વિભાગની વેબસાઇટમાંથી PAN કાર્ડ સુધારા ફોર્મ (ફોર્મ 49A) ડાઉનલોડ કરો.
● સચોટ માહિતી પ્રદાન કરવા, PAN કાર્ડ સુધારા ફોર્મ કાળજીપૂર્વક ભરો અને ખાતરી કરો કે વિગતો ફોટો સિવાયના વર્તમાન PAN કાર્ડ સાથે મેળ ખાય.
● ભરેલા ફોર્મ સાથે, નીચેના ડૉક્યૂમેન્ટ જોડો:
1. તાજેતરના બે પાસપોર્ટ-સાઇઝ ફોટો.
2. ઓળખનો પુરાવો
3. ઍડ્રેસનો પુરાવો
● લાગુ ફી માટે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ બનાવો.
● તમારા વિસ્તારના નજીકના PAN કાર્ડ કેન્દ્ર અથવા NSDL TIN સુવિધા કેન્દ્રની મુલાકાત લો. ભરેલું ફોર્મ, સહાયક દસ્તાવેજો અને અધિકૃત કર્મચારીને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સબમિટ કરો. તેઓ વિગતોની ચકાસણી કરશે અને તમારી એપ્લિકેશન સ્વીકારશે.
● એકવાર ડૉક્યૂમેન્ટ સબમિટ થયા પછી, તમને સ્વીકૃતિની રસીદ પ્રાપ્ત થશે. ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે આ રસીદને સુરક્ષિત રાખો.
 

PAN કાર્ડમાં સહી બદલવાના પગલાંઓ ઑફલાઇન

જેમ તમે PAN કાર્ડ ફોટો બદલી શકો છો, તમે હસ્તાક્ષર પણ બદલી શકો છો. PAN કાર્ડ પર તમારા હસ્તાક્ષરને ઑફલાઇન બદલવા માટે, આ પગલાંઓને અનુસરો. 

1. આવકવેરા વિભાગ અથવા નજીકના NSDL અથવા UTIITSL કાર્યાલયની અધિકૃત વેબસાઇટમાંથી PAN કાર્ડ સુધારા ફોર્મ (ફોર્મ 49A) મેળવો.
2. તમારા પાનકાર્ડ નંબર અને તમારા હસ્તાક્ષરમાં ઇચ્છિત ફેરફારો સહિતની સચોટ વિગતો સાથે ફોર્મ ભરો.
3. સૂચનાઓમાં ઉલ્લેખિત ઓળખનો પુરાવો અને સરનામાનો પુરાવો જેવા સહાયક દસ્તાવેજો જોડો.
4. કોઈપણ લાગુ ફી સાથે નજીકના NSDL અથવા UTIITSL ઑફિસ પર સંપૂર્ણ ફોર્મ અને સહાયક દસ્તાવેજો સબમિટ કરો.
દસ્તાવેજોના વેરિફિકેશન પર, તમારી વિનંતી પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે, અને અપડેટ કરેલ હસ્તાક્ષર સાથેનું નવું PAN કાર્ડ જારી કરવામાં આવશે અને તમારા રજિસ્ટર્ડ ઍડ્રેસ પર ડિલિવર કરવામાં આવશે. પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈપણ અપડેટ્સ અથવા નોટિફિકેશનો માટે અરજીની સ્થિતિને ટ્રૅક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

PAN કાર્ડમાં ફોટો અને હસ્તાક્ષર બદલવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

તમારા PAN કાર્ડ પર ફોટો અને હસ્તાક્ષર બદલતી વખતે, તમારે નીચેના ડૉક્યૂમેન્ટ સબમિટ કરવાની જરૂર પડશે:

● PAN કાર્ડ સુધારા ફોર્મ
● તાજેતરના બે પાસપોર્ટ-સાઇઝ ફોટો
● ઓળખ દસ્તાવેજનો માન્ય પુરાવો.
● ઍડ્રેસનો માન્ય પુરાવો
● ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અથવા ચુકવણીની રસીદ
 

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

PAN (પર્મનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર) કાર્ડ પર હસ્તાક્ષર ફરજિયાત છે. 

PAN કાર્ડ અને e-PAN કાર્ડ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે PAN કાર્ડ એક લેમિનેટેડ સ્વરૂપમાં જારી કરવામાં આવેલ ભૌતિક કાર્ડ છે. ઇ-પૅન કાર્ડ એ PAN કાર્ડનું ઇલેક્ટ્રોનિક વર્ઝન છે જે ડિજિટલ રૂપે હસ્તાક્ષર કરેલ છે અને તેને PDF ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

ઇ-સાઇન મોડનો અર્થ ભારતીય અનન્ય ઓળખ પ્રાધિકરણ (UIDAI) દ્વારા પ્રદાન કરેલી આધાર-આધારિત ઇ-સાઇન સેવાનો ઉપયોગ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે હસ્તાક્ષર કરતા દસ્તાવેજોનો છે. 

તમારા ડિજિટલ PAN કાર્ડ પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે, તમે યોગ્ય ડિજિટલ હસ્તાક્ષર સૉફ્ટવેર અથવા સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તમારા e-PAN કાર્ડની PDF ફાઇલ પર ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે હસ્તાક્ષર કરવા માટે લાઇસન્સ પ્રમાણિત અધિકારી (CA) દ્વારા જારી કરાયેલ ડિજિટલ હસ્તાક્ષર પ્રમાણપત્ર (DSC)નો ઉપયોગ કરી શકો છો.

તે ભારતના આવકવેરા વિભાગની અરજી પદ્ધતિ અને પ્રક્રિયા કાર્યક્ષમતા પર આધારિત છે. સામાન્ય રીતે, અપડેટેડ PAN કાર્ડ પ્રાપ્ત કરવામાં થોડા સપ્તાહથી થોડા મહિના સુધીનો સમય લાગી શકે છે.

તમારા PAN કાર્ડને એડિટ કરવા માટે, PAN કાર્ડ સુધારા ફોર્મ ભરો, સહાયક દસ્તાવેજો જોડો અને ઑનલાઇન અથવા ઑફલાઇન અરજી કરો. સ્થિતિને ટ્રૅક કરો અને મંજૂરી પછી અપડેટ કરેલ PAN કાર્ડ પ્રાપ્ત કરો.