આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 500 ₹ 0+0 % 80 K+0 % 0
- - - 510 ₹ 2+0 % 2 K+0 % 0
0 0 ₹ 103+0 % 520 ₹ 0+0 % 70 K+0 % 0
- - - 530 ₹ 0+0 % 2 K+0 % 0
- - - 540 ₹ 0+50 % 47 K-4.08 % 11 કે
0 2 K+0 % ₹ 106+0 % 550 ₹ 0-25 % 1.06 એલ-2.75 % 6 કે
0 0 ₹ 73-2.23 % 560 ₹ 0-40 % 72 K+3 % 23 કે
0 0 ₹ 103+0 % 570 ₹ 0-50 % 34 K-15 % 10 કે
0 12 K+0 % ₹ 132+0 % 580 ₹ 0-66.67 % 1.3 એલ-5.11 % 12 કે
0 2 K+0 % ₹ 61+0 % 590 ₹ 0-50 % 38 K-2.56 % 1 કે
8 કે 53 K+0 % ₹ 112-2.57 % 600 ₹ 0-33.33 % 3.02 એલ-9.58 % 62 કે
0 15 K+0 % ₹ 76+0 % 610 ₹ 0-25 % 85 K+0 % 21 કે
10 કે 57 K-1.72 % ₹ 90-5.29 % 620 ₹ 0-10 % 1.83 એલ-4.19 % 1.25 એલ
15 કે 72 K-1.37 % ₹ 78-8.76 % 630 ₹ 0-25 % 2.21 એલ+6 % 1.34 એલ
14 કે 1.44 એલ-6.49 % ₹ 68-8.56 % 640 ₹ 1-14.29 % 89 K-18.35 % 1.31 એલ
60 કે 2.17 એલ-12.85 % ₹ 58-7.61 % 650 ₹ 1-30 % 3.04 એલ-5.88 % 1.48 એલ
33 કે 1.4 એલ-15.15 % ₹ 48-11.11 % 660 ₹ 1-23.08 % 1.55 એલ-42.38 % 2.42 એલ
26 કે 1.69 એલ-5.59 % ₹ 40-8.05 % 670 ₹ 1-22.58 % 1.66 એલ-5.68 % 2.97 એલ
60 કે 1.98 એલ-5.26 % ₹ 29-14.72 % 680 ₹ 2-21.28 % 2.58 એલ-3.01 % 6.63 એલ
93 કે 91 K-6.19 % ₹ 21-20.08 % 690 ₹ 4-7.89 % 2.14 એલ-19.85 % 5.37 એલ
9.68 એલ 5.1 એલ-4.67 % ₹ 12-34.95 % 700 ₹ 6-7.75 % 3.77 એલ+10 % 12.67 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 708
સ્પૉટની કિંમત: 708
15.55 એલ 4.31 એલ-4.43 % ₹ 8-42.26 % 710 ₹ 11-0.46 % 1.57 એલ+24 % 4.63 એલ
19.88 એલ 5.11 એલ-7.26 % ₹ 5-51.55 % 720 ₹ 18+3.77 % 1.63 એલ-7.39 % 1.5 એલ
8.53 એલ 3.25 એલ-2.69 % ₹ 3-56.74 % 730 ₹ 47+0 % 7 K+0 % 0
5.89 એલ 2.44 એલ-2.01 % ₹ 2-58 % 740 ₹ 33+5.48 % 13 K-23.53 % 10 કે
12.5 એલ 6.9 એલ+7 % ₹ 2-54.67 % 750 ₹ 38+0 % 13 K+0 % 0
9.67 એલ 3.53 એલ-16.15 % ₹ 1-59.65 % 760 ₹ 49+0 % 14 K+0 % 0
2.89 એલ 1.79 એલ-3.76 % ₹ 1-63.41 % 770 - - -
1.11 એલ 45 K-26.23 % ₹ 1-59.38 % 780 - - -
5.39 એલ 5.83 એલ-0.34 % ₹ 0-66.67 % 800 ₹ 88+0 % 10 K+0 % 0
27 કે 79 K-19.39 % ₹ 0-44.44 % 840 - - -

આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 6.55
  • હાઈ 15.05
7.65
  • પાછલું. બંધ કરો 13.25
  • 12.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 710
  • સરેરાશ કિંમત 8.67
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.04 કરોડ
  • OI% -4.43માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 1000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
12.941176470588 આરતીઇંદ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91