આદિત્ય બિરલા કેપિટલ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 175 ₹ 0+0 % 6.48 એલ+0 % 0
- - - 180 ₹ 0-50 % 8.96 એલ-1.19 % 1.3 એલ
- - - 183 ₹ 0+0 % 10.8 K+0 % 0
0 10.8 K+0 % ₹ 65+0 % 185 ₹ 0+0 % 5.4 K+0 % 0
0 10.8 K+0 % ₹ 30+0 % 190 ₹ 0-33.33 % 4.75 એલ-4.35 % 21.6 કે
- - - 193 ₹ 0+0 % 70.2 K+0 % 0
- - - 195 ₹ 0-50 % 2.7 એલ+0 % 32.4 કે
- - - 198 ₹ 1+0 % 91.8 K+0 % 0
16.2 કે 2.05 એલ-5 % ₹ 43-6.69 % 200 ₹ 0+0 % 33.91 એલ+0 % 2.11 એલ
- - - 203 ₹ 0+33.33 % 70.2 K-18.75 % 97.2 કે
0 1.03 એલ+0 % ₹ 35+0 % 205 ₹ 0+0 % 2.21 એલ-2.38 % 21.6 કે
0 37.8 K+0 % ₹ 12+0 % 208 ₹ 0+0 % 48.6 K+0 % 0
64.8 કે 3.83 એલ-13.41 % ₹ 32-4.29 % 210 ₹ 0-33.33 % 18.74 એલ-0.86 % 4.1 એલ
10.8 કે 54 K-9.09 % ₹ 28+12.88 % 213 ₹ 1+271.43 % 86.4 K-5.88 % 10.8 કે
27 કે 1.57 એલ-9.38 % ₹ 25-14.31 % 215 ₹ 0-50 % 4.16 એલ+5 % 2.75 એલ
0 2 એલ+0 % ₹ 27+0 % 218 ₹ 1+0 % 1.24 એલ+0 % 0
1.24 એલ 4.27 એલ-20.2 % ₹ 20-19.37 % 220 ₹ 0-25 % 23.06 એલ-8.17 % 6.8 એલ
0 64.8 K+0 % ₹ 16+0 % 223 ₹ 1-7.14 % 70.2 K+8 % 32.4 કે
54 કે 3.08 એલ-12.31 % ₹ 16-18.06 % 225 ₹ 1-33.33 % 6.75 એલ-17.76 % 6.7 એલ
0 81 K+0 % ₹ 20+0 % 228 ₹ 1-17.39 % 2.59 એલ-30.43 % 2.16 એલ
6.48 એલ 14.09 એલ-14.43 % ₹ 11-24.75 % 230 ₹ 1-3.57 % 22.57 એલ+1 % 39.15 એલ
37.8 કે 1.57 એલ-3.33 % ₹ 12-7.75 % 233 ₹ 2+2.86 % 2.92 એલ+0 % 1.03 એલ
4.7 એલ 5.67 એલ-15.32 % ₹ 7-33.79 % 235 ₹ 2+4.35 % 13.28 એલ-29.11 % 28.51 એલ
1.94 એલ 2.11 એલ+18 % ₹ 6-34.25 % 238 ₹ 3+8.33 % 3.29 એલ-15.28 % 1.84 એલ
92.72 એલ 33.16 એલ-8.36 % ₹ 4-44.67 % 240 ₹ 4+8.97 % 25.11 એલ-7.19 % 47.84 એલ
10.53 એલ 6.37 એલ+19 % ₹ 3-46.77 % 243 ₹ 6+10.78 % 8.21 એલ-4.4 % 5.29 એલ
2.19 કરોડ 53.95 એલ-3.94 % ₹ 3-50.47 % 245 ₹ 8+16.42 % 5.94 એલ-18.52 % 17.12 એલ
20.57 એલ 7.56 એલ-3.45 % ₹ 2-56.32 % 248 ₹ 9+9.49 % 97.2 K+29 % 48.6 કે
2.18 કરોડ 60.1 એલ-29.56 % ₹ 2-58.33 % 250 ₹ 12+20.6 % 4 એલ+6 % 2.05 એલ
13.12 એલ 6.43 એલ+45 % ₹ 1-57.89 % 253 ₹ 14+23.85 % 43.2 K+33 % 1.08 એલ
44.71 એલ 19.93 એલ-11.51 % ₹ 1-56.25 % 255 ₹ 13+0 % 43.2 K+0 % 0
1.03 એલ 4.21 એલ-1.27 % ₹ 1-51.22 % 258 ₹ 21+0 % 16.2 K+0 % 0
1.34 કરોડ 87.64 એલ-16.68 % ₹ 1-60 % 260 ₹ 26+0 % 16.2 K+0 % 0
25 એલ 26.89 એલ-12.17 % ₹ 0-65.22 % 265 - - -
2.75 એલ 1.19 એલ+0 % ₹ 0+0 % 270 - - -

આદિત્ય બિરલા કેપિટલ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 4.05
  • હાઈ 8.8
4.15
  • પાછલું. બંધ કરો 7.5
  • 7.6 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 240
  • સરેરાશ કિંમત 6.92
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.33 કરોડ
  • OI% -8.36માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 5400 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
2.1052631578947 એબીકેપિટલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91