આદિત્ય બિરલા ફેશન અને રિટેલ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 215 ₹ 0-66.67 % 85.8 K+0 % 2.6 કે
0 2.6 K+0 % ₹ 107+0 % 220 ₹ 0+0 % 57.2 K-8.33 % 5.2 કે
- - - 223 ₹ 1+0 % 2.6 K+0 % 0
- - - 225 ₹ 0+0 % 0 0
0 15.6 K+0 % ₹ 37+0 % 230 ₹ 0+0 % 2.13 એલ-1.2 % 2.6 કે
0 57.2 K+0 % ₹ 35+0 % 235 ₹ 5-6.48 % 5.2 K+100 % 2.6 કે
0 1.04 એલ+0 % ₹ 83+0 % 240 ₹ 0+0 % 2.21 એલ+0 % 5.2 કે
0 31.2 K+0 % ₹ 43+0 % 245 ₹ 1+0 % 0 0
- - - 248 ₹ 0+0 % 0 0
7.8 કે 3.25 એલ-1.57 % ₹ 65-19.08 % 250 ₹ 0-25 % 7.7 એલ-1 % 15.6 કે
- - - 253 ₹ 3+0 % 10.4 K+0 % 0
- - - 255 ₹ 0+0 % 54.6 K+0 % 0
- - - 258 ₹ 4+0 % 52 K+0 % 0
0 67.6 K+0 % ₹ 62+0 % 260 ₹ 0-33.33 % 1.95 એલ-8.54 % 54.6 કે
- - - 263 ₹ 2+9.76 % 49.4 K+0 % 0
0 10.4 K+0 % ₹ 27+0 % 265 ₹ 0+0 % 2.24 એલ-1.15 % 5.2 કે
0 5.2 K+0 % ₹ 25+0 % 268 - - -
5.2 કે 1.98 એલ-2.56 % ₹ 52+0.48 % 270 ₹ 0-33.33 % 4.26 એલ-5.2 % 28.6 કે
0 15.6 K+0 % ₹ 36+0 % 273 ₹ 1+0 % 75.4 K+0 % 0
0 1.22 એલ+0 % ₹ 55+0 % 275 ₹ 0+0 % 2.08 એલ+1 % 7.8 કે
0 57.2 K+0 % ₹ 41+0 % 278 ₹ 0+25 % 72.8 K-3.45 % 2.6 કે
13 કે 2.94 એલ+1 % ₹ 43+1.43 % 280 ₹ 0-60 % 3.59 એલ-5.48 % 1.09 એલ
0 44.2 K+0 % ₹ 37+0 % 283 ₹ 1+0 % 85.8 K+0 % 0
0 70.2 K+0 % ₹ 51+0 % 285 ₹ 0-20 % 1.72 એલ+3 % 15.6 કે
0 44.2 K+0 % ₹ 37+0 % 288 ₹ 0-46.15 % 83.2 K+0 % 2.6 કે
15.6 કે 4.08 એલ-3.09 % ₹ 31+6.9 % 290 ₹ 0-28.57 % 5.17 એલ+1 % 54.6 કે
0 57.2 K+0 % ₹ 38+0 % 293 ₹ 1+0 % 83.2 K+0 % 0
2.6 કે 1.17 એલ-2.17 % ₹ 23-35.61 % 295 ₹ 0-11.11 % 1.82 એલ-4.11 % 28.6 કે
0 83.2 K+0 % ₹ 24+0 % 298 ₹ 2+0 % 72.8 K+0 % 0
2.5 એલ 9.91 એલ-6.85 % ₹ 17-12.66 % 300 ₹ 0-46.67 % 11.83 એલ+1 % 10.27 એલ
36.4 કે 59.8 K-37.84 % ₹ 14-49.82 % 303 ₹ 1-35 % 1.25 એલ-18.64 % 41.6 કે
72.8 કે 80.6 K-16.22 % ₹ 12-15.17 % 305 ₹ 1-42.31 % 2.39 એલ-11.54 % 3.87 એલ
72.8 કે 23.4 K-30.77 % ₹ 10-20.08 % 308 ₹ 2-8.57 % 39 K+88 % 1.35 એલ
1.87 એલ 1.9 એલ-12.05 % ₹ 8-25.58 % 310 ₹ 2-31.37 % 5.62 એલ+0 % 16.87 એલ
1.22 એલ 88.4 K+31 % ₹ 7-37.5 % 313 ₹ 3-22.39 % 1.04 એલ+82 % 4.65 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 315
સ્પૉટની કિંમત: 315
9.46 એલ 3.09 એલ+18 % ₹ 5-28.19 % 315 ₹ 4-15.91 % 2.52 એલ-23.62 % 22.98 એલ
10.14 એલ 1.07 એલ+64 % ₹ 5-22.76 % 318 ₹ 6+3.64 % 1.35 એલ-21.21 % 4.55 એલ
65.44 એલ 19.94 એલ+34 % ₹ 4-29.29 % 320 ₹ 6-5.88 % 9.52 એલ-3.94 % 27.72 એલ
18.23 એલ 2.13 એલ+39 % ₹ 3-36.9 % 323 ₹ 9+5.23 % 1.27 એલ+75 % 2.55 એલ
35.7 એલ 12.82 એલ+5 % ₹ 2-37.14 % 325 ₹ 11+5.83 % 2.76 એલ+1 % 3.38 એલ
7.25 એલ 6.24 એલ+2 % ₹ 2-40.68 % 328 ₹ 8-27.78 % 1.04 એલ-4.76 % 10.4 કે
52.18 એલ 26.1 એલ-12.77 % ₹ 2-38.46 % 330 ₹ 17+16.96 % 3.77 એલ-0.68 % 1.17 એલ
6.03 એલ 4.37 એલ+4 % ₹ 2-31.11 % 333 ₹ 17+9.49 % 80.6 K+29 % 80.6 કે
13.42 એલ 12.9 એલ-0.6 % ₹ 1-35.9 % 335 ₹ 20+11.29 % 1.14 એલ-2.22 % 44.2 કે
85.8 કે 85.8 K+6 % ₹ 1-21.88 % 338 ₹ 24+40.12 % 91 K-2.78 % 2.6 કે
33.46 એલ 22.83 એલ+9 % ₹ 1-44.44 % 340 ₹ 24+3.73 % 91 K-18.6 % 44.2 કે
1.2 એલ 2.16 એલ+8 % ₹ 1-32 % 343 ₹ 27+12.19 % 13 K-66.67 % 46.8 કે
5.28 એલ 6.45 એલ+2 % ₹ 1-35 % 345 ₹ 24+1.94 % 18.2 K+17 % 2.6 કે
20.8 કે 1.17 એલ-11.76 % ₹ 1-31.25 % 348 ₹ 24+0 % 33.8 K+0 % 0
16.77 એલ 9.88 એલ-12.84 % ₹ 1-33.33 % 350 ₹ 33+13.54 % 33.8 K-7.14 % 7.8 કે
13 કે 39 K-16.67 % ₹ 1-18.75 % 353 ₹ 23-0.44 % 7.8 K+0 % 0
96.2 કે 1.61 એલ-10.14 % ₹ 0-41.67 % 355 - - -
0 80.6 K+0 % ₹ 1+0 % 358 ₹ 26+0 % 13 K+0 % 0
4.42 એલ 5.51 એલ-0.93 % ₹ 0-30 % 360 - - -
0 39 K+0 % ₹ 1+0 % 363 - - -
1.38 એલ 3.9 એલ-6.25 % ₹ 0-57.14 % 365 - - -

આદિત્ય બિરલા ફેશન અને રિટેલ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 7.8
  • હાઈ 15.75
8.00
  • પાછલું. બંધ કરો 10.75
  • 9.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 310
  • સરેરાશ કિંમત 9.49
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
  • OI% -12.05માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 2600 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
2.5157232704403 એબીએફઆરએલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91