એસીસી વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,880 ₹ 1+0 % 0 0
- - - 1,900 ₹ 0-50 % 9.9 K+0 % 600
- - - 1,920 ₹ 1+0 % 2.7 K+0 % 0
- - - 1,940 ₹ 1+0 % 600+0 % 0
- - - 2,000 ₹ 1+0 % 42.6 K-2.74 % 2.4 કે
- - - 2,020 ₹ 3+0 % 600+0 % 0
- - - 2,040 ₹ 3+0 % 7.5 K+0 % 0
- - - 2,060 ₹ 56+0 % 300+0 % 0
- - - 2,080 ₹ 1+0 % 5.4 K+0 % 0
0 12.3 K+0 % ₹ 266+0 % 2,100 ₹ 1+28.57 % 21.3 K-8.97 % 3.9 કે
0 11.4 K+0 % ₹ 151+0 % 2,120 ₹ 79+0 % 600+0 % 0
- - - 2,140 ₹ 1+0 % 7.5 K+0 % 0
- - - 2,160 ₹ 1+0 % 8.7 K+0 % 0
- - - 2,180 ₹ 0-50 % 5.1 K+0 % 0
0 5.4 K+0 % ₹ 368+0 % 2,200 ₹ 1-6.25 % 85.8 K-0.35 % 3.9 કે
- - - 2,220 ₹ 0-40 % 4.8 K+0 % 0
0 0 ₹ 300+0 % 2,240 ₹ 1+0 % 3 K+0 % 0
0 1.8 K+0 % ₹ 399+0 % 2,260 ₹ 1+0 % 3 K+0 % 0
0 5.1 K+0 % ₹ 174+0 % 2,280 ₹ 1+0 % 5.7 K+0 % 0
0 43.8 K+0 % ₹ 375+0 % 2,300 ₹ 1-16.67 % 96.9 K-0.31 % 4.8 કે
0 6.9 K+0 % ₹ 370+0 % 2,320 ₹ 1+150 % 6 K-4.76 % 300
0 6.3 K+0 % ₹ 285+0 % 2,340 ₹ 74+0 % 900+0 % 0
0 17.7 K+0 % ₹ 300+0 % 2,360 ₹ 1-15.38 % 18.9 K-1.56 % 1.2 કે
0 26.1 K+0 % ₹ 325+0 % 2,380 ₹ 2-3.23 % 8.4 K-20 % 4.5 કે
1.8 કે 34.2 K-0.87 % ₹ 183-20.63 % 2,400 ₹ 2+35.29 % 81.6 K-14.73 % 1.23 એલ
0 10.5 K+0 % ₹ 240+0 % 2,420 ₹ 2+0 % 12 K+0 % 0
0 12.3 K+0 % ₹ 220+0 % 2,440 ₹ 4+67.31 % 10.8 K-16.28 % 6.6 કે
0 12 K+0 % ₹ 173+0 % 2,460 ₹ 7+81.94 % 12.9 K-6.52 % 24.9 કે
0 8.4 K+0 % ₹ 174+0 % 2,480 ₹ 9+78.22 % 16.8 K+44 % 42.9 કે
29.7 કે 1.19 એલ-12.61 % ₹ 95-29.48 % 2,500 ₹ 13+93.13 % 1.53 એલ+1 % 8.19 એલ
900 24 K-3.61 % ₹ 103-5.87 % 2,520 ₹ 18+105.65 % 28.8 K+28 % 1.85 એલ
2.1 કે 27 K-4.26 % ₹ 102-0.87 % 2,540 ₹ 23+100 % 29.4 K+21 % 58.8 કે
9.3 કે 28.5 K-9.52 % ₹ 56-37.44 % 2,560 ₹ 32+100.63 % 30.6 K-3.77 % 54.9 કે
6.9 કે 18.3 K-8.96 % ₹ 44-37.61 % 2,580 ₹ 40+84.02 % 31.5 K+81 % 55.8 કે
સ્પૉટની કિંમત: 2,590
સ્પૉટની કિંમત: 2,590
2.66 એલ 1.37 એલ-4.38 % ₹ 35-38.52 % 2,600 ₹ 49+72.46 % 1.19 એલ-1.74 % 2.53 એલ
65.1 કે 30.9 K-0.96 % ₹ 26-44.66 % 2,620 ₹ 61+61.97 % 34.8 K+10 % 60.9 કે
2.12 એલ 74.1 K-22.33 % ₹ 19-50.72 % 2,640 ₹ 74+51.32 % 43.2 K-8.28 % 56.1 કે
2.83 એલ 85.2 K-5.02 % ₹ 15-52.37 % 2,660 ₹ 90+43.54 % 44.7 K-9.7 % 18 કે
1.71 એલ 85.5 K+12 % ₹ 11-55.74 % 2,680 ₹ 89+22.11 % 30.6 K-6.42 % 3.9 કે
7.44 એલ 4.03 એલ-2.04 % ₹ 9-54.59 % 2,700 ₹ 124+37.83 % 71.7 K-2.05 % 7.8 કે
1.11 એલ 62.1 K+16 % ₹ 7-52.98 % 2,720 ₹ 106-0.24 % 4.8 K+0 % 0
56.7 કે 51.6 K+4 % ₹ 5-51.36 % 2,740 ₹ 122+0 % 2.1 K+0 % 0
2.59 એલ 79.8 K+0 % ₹ 4-50.56 % 2,760 ₹ 118-12.84 % 3.6 K+0 % 1.2 કે
75.9 કે 24.3 K-37.21 % ₹ 4-46.71 % 2,780 ₹ 134+0 % 1.2 K+0 % 0
4.16 એલ 2.36 એલ+17 % ₹ 3-45.9 % 2,800 ₹ 156+0 % 6.6 K+0 % 0
66.9 કે 15 K-32.43 % ₹ 3-42.11 % 2,820 ₹ 597+0 % 6.3 K+0 % 0
54 કે 12.9 K-46.91 % ₹ 1-62.5 % 2,840 - - -
3.3 કે 35.4 K+0 % ₹ 2-36.54 % 2,860 ₹ 192+0 % 5.7 K+0 % 0
25.2 કે 46.5 K-5.49 % ₹ 2-17.95 % 2,880 ₹ 535+0 % 900+0 % 0
74.1 કે 76.5 K-11.76 % ₹ 1-30.56 % 2,900 - - -
13.5 કે 17.1 K-25.97 % ₹ 1-39.39 % 2,920 ₹ 574+0 % 900+0 % 0
7.2 કે 4.8 K+0 % ₹ 2+7.14 % 2,940 ₹ 593+0 % 1.2 K+0 % 0
7.2 કે 91.8 K+1 % ₹ 2+29.03 % 2,960 ₹ 612+0 % 1.2 K+0 % 0
300 2.1 K-12.5 % ₹ 1-69.7 % 2,980 - - -
17.7 કે 1.13 એલ-6.22 % ₹ 1-26.09 % 3,000 ₹ 440+0 % 300+0 % 0
900 1.8 K-33.33 % ₹ 1-9.09 % 3,020 - - -
0 25.8 K+0 % ₹ 1-5.26 % 3,040 - - -

એસીસી વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 30.05
  • હાઈ 70
34.95
  • પાછલું. બંધ કરો 56.85
  • 65 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2600
  • સરેરાશ કિંમત 48.92
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.01 કરોડ
  • OI% -4.38માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 300 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
12.265331664581 એસીસી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91