અદાણી પોર્ટ્સ અને વિશેષ આર્થિક ઝોન વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,000 ₹ 0-42.86 % 5.96 એલ+2 % 79.6 કે
0 6 K+0 % ₹ 392+0 % 1,040 ₹ 0-35.71 % 12.6 એલ-5.72 % 1.6 એલ
- - - 1,060 ₹ 1+0 % 1.2 K+50 % 400
1.2 કે 2.8 K-30 % ₹ 379-6.42 % 1,080 ₹ 0-41.67 % 2.06 એલ-2.65 % 27.2 કે
0 47.6 K+0 % ₹ 363+0 % 1,100 ₹ 1-28.57 % 2.15 એલ-9.9 % 71.6 કે
0 12.8 K+0 % ₹ 235-5.06 % 1,120 ₹ 1-20 % 7.81 એલ+0 % 1.75 એલ
0 1.2 K+0 % ₹ 236+0 % 1,140 ₹ 1-21.43 % 53.2 K-1.48 % 15.2 કે
0 15.6 K+0 % ₹ 242+0 % 1,160 ₹ 1+0 % 2 એલ-3.29 % 46.8 કે
400 19.6 K+0 % ₹ 276-4.74 % 1,180 ₹ 1-18.75 % 68 K-4.49 % 7.2 કે
13.6 કે 1.42 એલ-2.47 % ₹ 261-11.35 % 1,200 ₹ 1-16.67 % 10.42 એલ-4.37 % 3.7 એલ
0 39.6 K+0 % ₹ 265+0 % 1,220 ₹ 1-25 % 1.69 એલ+6 % 2.05 એલ
400 1.09 એલ-0.36 % ₹ 217-12.63 % 1,240 ₹ 1-20 % 2.38 એલ-2.46 % 88.4 કે
0 31.6 K+0 % ₹ 212+0 % 1,260 ₹ 1-21.05 % 2.22 એલ-5.12 % 1.22 એલ
400 94 K+0 % ₹ 176-12.11 % 1,280 ₹ 1-14.29 % 2.11 એલ-5.72 % 2.76 એલ
51.6 કે 2.89 એલ-6.1 % ₹ 159-13.62 % 1,300 ₹ 1-28 % 13.62 એલ-11.85 % 8.74 એલ
400 1.1 એલ-0.36 % ₹ 138-19.9 % 1,320 ₹ 1-12.5 % 1.32 એલ+0 % 1.66 એલ
7.6 કે 1.49 એલ-4.86 % ₹ 120-16.63 % 1,340 ₹ 1-25.93 % 4.15 એલ+1 % 2.05 એલ
17.2 કે 3.12 એલ-2.01 % ₹ 102-18.26 % 1,360 ₹ 1-29.03 % 5.21 એલ+1 % 5.72 એલ
37.2 કે 1.02 એલ-1.92 % ₹ 82-22.39 % 1,380 ₹ 2-33.33 % 3.56 એલ-16.27 % 13 એલ
4.26 એલ 12.54 એલ-6.98 % ₹ 62-27.07 % 1,400 ₹ 3-29.73 % 12.41 એલ-7.01 % 21.29 એલ
2.32 એલ 2.06 એલ-9.65 % ₹ 44-34.13 % 1,420 ₹ 4-34.58 % 5.28 એલ-4 % 18.39 એલ
6.87 એલ 11.3 એલ-0.49 % ₹ 27-44.5 % 1,440 ₹ 7-15.66 % 5.9 એલ+1 % 23.81 એલ
40.56 એલ 10.18 એલ+26 % ₹ 17-53.84 % 1,460 ₹ 17+17.61 % 4.77 એલ-16.05 % 18.51 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,460
64.33 એલ 11.72 એલ+17 % ₹ 12-53.64 % 1,480 ₹ 31+28.89 % 4.14 એલ-14.26 % 7.9 એલ
64.26 એલ 31.67 એલ+1 % ₹ 9-56.96 % 1,500 ₹ 48+29.34 % 3.56 એલ-10.83 % 1.94 એલ
22.86 એલ 5.52 એલ-7.69 % ₹ 6-58.42 % 1,520 ₹ 66+29.17 % 99.2 K-5.7 % 70.8 કે
17.9 એલ 6.79 એલ+30 % ₹ 4-61.75 % 1,540 ₹ 84+23.46 % 59.6 K-3.87 % 12 કે
17.4 એલ 10.8 એલ+3 % ₹ 3-61.49 % 1,560 ₹ 105+25.27 % 96 K-2.83 % 19.2 કે
12.32 એલ 7.27 એલ+15 % ₹ 2-65.6 % 1,580 ₹ 123+15.17 % 65.2 K-6.86 % 16 કે
33.08 એલ 35.74 એલ-4.85 % ₹ 2-65 % 1,600 ₹ 141+20.63 % 1.54 એલ-7.47 % 28 કે
9.85 એલ 6.56 એલ+10 % ₹ 1-68 % 1,620 ₹ 165+13.46 % 62 K-0.64 % 800
9.28 એલ 13.51 એલ-12.47 % ₹ 1-74.55 % 1,640 ₹ 157-0.41 % 58.4 K+0 % 0
3.78 એલ 2.26 એલ-10.88 % ₹ 1-66.67 % 1,660 - - -
7.14 એલ 1.8 એલ+17 % ₹ 1-70.59 % 1,680 - - -
4.92 એલ 8.78 એલ-9.08 % ₹ 0-70.83 % 1,700 ₹ 240+3.47 % 29.6 K-11.9 % 13.2 કે
33.2 કે 80.4 K-17.62 % ₹ 0-65 % 1,720 - - -
46 કે 58 K-27.5 % ₹ 0-64.71 % 1,740 - - -
1.16 એલ 2.88 એલ-13.24 % ₹ 0-50 % 1,760 - - -
1.31 એલ 4.29 એલ-2.28 % ₹ 0-50 % 1,800 - - -

અદાણી પોર્ટ્સ અને વિશેષ આર્થિક ઝોન વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 8
  • હાઈ 20
8.5
  • પાછલું. બંધ કરો 19.75
  • 15.5 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1500
  • સરેરાશ કિંમત 10.15
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.32 કરોડ
  • OI% માં Chg 1.16
  • માર્કેટ લૉટ 400 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
4.1666666666667 અદાનીપોર્ટ્સ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91