અપોલો હૉસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઇઝ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 4,900 ₹ 4+0 % 1 K+0 % 0
- - - 5,000 ₹ 1+58.33 % 30.63 K+0 % 2.38 કે
- - - 5,100 ₹ 13+0 % 1.25 K+0 % 0
- - - 5,200 ₹ 0-42.86 % 6.25 K+0 % 625
- - - 5,250 ₹ 0+0 % 125+0 % 0
- - - 5,300 ₹ 1+233.33 % 20.88 K+0 % 125
- - - 5,350 ₹ 0-33.33 % 1.88 K+0 % 500
- - - 5,400 ₹ 0+25 % 7.88 K-1.56 % 625
- - - 5,450 ₹ 4+0 % 1.38 K+0 % 0
500 3.5 K+0 % ₹ 782+0 % 5,500 ₹ 1-5.88 % 38.75 K+0 % 500
0 125+0 % ₹ 478+0 % 5,550 ₹ 5+0 % 750+0 % 0
0 750+0 % ₹ 541+0 % 5,600 ₹ 1-15.38 % 10.38 K+0 % 250
0 125+0 % ₹ 369+0 % 5,650 ₹ 0-33.33 % 2 K+0 % 125
0 4.5 K+0 % ₹ 500+0 % 5,700 ₹ 1-16.67 % 35.38 K-0.35 % 750
1 કે 4.75 K+0 % ₹ 513+0 % 5,750 ₹ 1+0 % 6.38 K+0 % 1.13 કે
250 15.63 K+0 % ₹ 500+12.57 % 5,800 ₹ 1-38.46 % 35.63 K-10.66 % 10.25 કે
1.88 કે 9.13 K+0 % ₹ 440+0 % 5,850 ₹ 1+4.35 % 10.75 K+0 % 13.75 કે
1.38 કે 17.88 K+0 % ₹ 401+11.73 % 5,900 ₹ 1-40.54 % 59.63 K-4.41 % 18 કે
125 8.13 K+0 % ₹ 302+0 % 5,950 ₹ 2-21.28 % 21.88 K+0 % 33.13 કે
2.75 કે 59.5 K+0 % ₹ 293+13.08 % 6,000 ₹ 2-43.08 % 1.44 એલ+2 % 27.75 કે
2.5 કે 16.63 K+0 % ₹ 210-0.12 % 6,050 ₹ 3-36.46 % 37 K-0.34 % 1.88 કે
12.25 કે 79.13 K+0 % ₹ 192+19.29 % 6,100 ₹ 4-37.59 % 67.5 K+7 % 1.16 એલ
5.75 કે 19.25 K-6.67 % ₹ 149+22.22 % 6,150 ₹ 9-36.65 % 27.75 K-13.95 % 16.25 કે
91.75 કે 1.24 એલ+0 % ₹ 108+24.04 % 6,200 ₹ 18-34 % 61.5 K-3.34 % 42.5 કે
61.38 કે 36.75 K-2.65 % ₹ 78+30.72 % 6,250 ₹ 38-25.49 % 26.63 K-2.29 % 33.25 કે
સ્પૉટની કિંમત: 6,290
સ્પૉટની કિંમત: 6,290
6.38 એલ 1.68 એલ+45 % ₹ 58+35.99 % 6,300 ₹ 69-17.35 % 23.63 K+44 % 45.5 કે
1.39 એલ 65.5 K+21 % ₹ 41+32.52 % 6,350 ₹ 100-20.99 % 2.13 K+21 % 2 કે
2.17 એલ 77.25 K+10 % ₹ 27+27.44 % 6,400 ₹ 137-16.83 % 2 K-30.43 % 4.13 કે
67.25 કે 34.88 K-20.74 % ₹ 19+25.74 % 6,450 ₹ 187+0 % 500+0 % 1.63 કે
1.66 એલ 1.04 એલ+2 % ₹ 13+33.51 % 6,500 ₹ 223-9.42 % 2.5 K+0 % 500
28.88 કે 16 K+66 % ₹ 9+40.77 % 6,550 - - -
39.25 કે 49.75 K+15 % ₹ 6+28.87 % 6,600 ₹ 721+0 % 1.13 K+0 % 0
1.63 કે 1.38 K+22 % ₹ 4+25.35 % 6,650 - - -
11.25 કે 41.38 K-2.36 % ₹ 3+18.52 % 6,700 - - -
2.75 કે 22 K+0 % ₹ 2+44 % 6,800 ₹ 972+0 % 125+0 % 0
375 2.13 K+0 % ₹ 1+8.33 % 6,900 - - -
11.88 કે 82 K+0 % ₹ 1-26.67 % 7,000 - - -

અપોલો હૉસ્પિટલો એન્ટરપ્રાઇઝ વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 76
  • હાઈ 120
108.1
  • પાછલું. બંધ કરો 87.15
  • 76 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 6200
  • સરેરાશ કિંમત 111.31
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.01 કરોડ
  • OI% માં Chg 0.1
  • માર્કેટ લૉટ 125 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
72.954545454545 અપોલોહોસ્પ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91