એશિયન પેઇન્ટ્સ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 2,400 ₹ 0+0 % 7.2 K-5.26 % 400
- - - 2,480 ₹ 10+0 % 6.4 K+0 % 0
0 200+0 % ₹ 410+0 % 2,500 ₹ 0-50 % 55 K-0.72 % 6.6 કે
- - - 2,520 ₹ 1+10 % 16.8 K+0 % 400
0 600+0 % ₹ 285+0 % 2,580 - - -
1.4 કે 24.8 K-1.59 % ₹ 290-0.72 % 2,600 ₹ 0-69.23 % 1.47 એલ-3.81 % 11.6 કે
0 600+0 % ₹ 287+0 % 2,620 ₹ 2+0 % 4 K+0 % 0
- - - 2,640 ₹ 1+14.29 % 16.8 K+0 % 0
- - - 2,660 ₹ 1+16.67 % 8.6 K+0 % 0
0 5.8 K+0 % ₹ 223+0 % 2,680 ₹ 1-38.46 % 10.4 K+16 % 15.6 કે
600 21.6 K-0.92 % ₹ 202+9.78 % 2,700 ₹ 1-37.04 % 1.25 એલ-10.87 % 61.8 કે
0 2.8 K+0 % ₹ 186+0 % 2,720 ₹ 1+125 % 19 K+121 % 20.6 કે
0 4 K+0 % ₹ 168+0 % 2,740 ₹ 1-41.46 % 36 K-21.4 % 53.6 કે
0 5 K+0 % ₹ 134+0 % 2,760 ₹ 2-35.19 % 54.4 K-19.76 % 81.4 કે
0 13.4 K+0 % ₹ 113+0.18 % 2,780 ₹ 2-34.72 % 64.8 K-1.52 % 1.46 એલ
43.8 કે 77.6 K+2 % ₹ 93+1.98 % 2,800 ₹ 3-43.56 % 3.43 એલ-9.11 % 3.05 એલ
18.8 કે 19.8 K+29 % ₹ 75-3.05 % 2,820 ₹ 4-43.88 % 69.2 K+28 % 2.12 એલ
11.4 કે 12.4 K+3 % ₹ 57-3.17 % 2,840 ₹ 6-42.5 % 60.6 K-5.61 % 1.94 એલ
1.68 એલ 94.6 K-4.83 % ₹ 40-4.34 % 2,860 ₹ 9-40.26 % 2.06 એલ-3.1 % 2.88 એલ
3.6 એલ 60.8 K-15.08 % ₹ 27-14.31 % 2,880 ₹ 16-31.56 % 1.2 એલ+4 % 2.8 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 2,896
સ્પૉટની કિંમત: 2,896
13.03 એલ 5.12 એલ+7 % ₹ 17-21.57 % 2,900 ₹ 28-18.17 % 3.91 એલ-7.66 % 2.56 એલ
4.42 એલ 3.03 એલ-1.3 % ₹ 12-28.92 % 2,920 ₹ 42-13.49 % 79.4 K-13.7 % 70.6 કે
4.99 એલ 2.84 એલ-4.56 % ₹ 8-31.65 % 2,940 ₹ 57-10.24 % 37.6 K-5.05 % 11.8 કે
3.4 એલ 1.8 એલ-10.34 % ₹ 6-34.25 % 2,960 ₹ 75-8 % 20.6 K-9.65 % 15.6 કે
2.34 એલ 3.14 એલ-1.51 % ₹ 5-36.36 % 2,980 ₹ 100+1.37 % 9.8 K-14.04 % 4.8 કે
10.44 એલ 12.57 એલ-5.77 % ₹ 4-34.17 % 3,000 ₹ 113-4.72 % 97.4 K-25.88 % 74.4 કે
2.21 એલ 1.37 એલ-16.81 % ₹ 3-40.21 % 3,020 ₹ 136+0 % 3.4 K+0 % 0
3.04 એલ 1.41 એલ-16.03 % ₹ 2-35.53 % 3,040 ₹ 153+2.79 % 2.8 K-12.5 % 400
73.4 કે 61.6 K-21.03 % ₹ 2-40 % 3,060 ₹ 171-3.58 % 5.6 K-15.15 % 1.4 કે
39.6 કે 56 K-6.35 % ₹ 2-39.29 % 3,080 ₹ 162+0 % 2.2 K+0 % 0
1.48 એલ 3.16 એલ-3.43 % ₹ 1-41.86 % 3,100 ₹ 207-5.48 % 48 K-1.23 % 7.4 કે
18 કે 29.6 K+42 % ₹ 1-27.78 % 3,120 - - -
35.2 કે 28 K-33.33 % ₹ 1-43.33 % 3,140 ₹ 219+0 % 400+0 % 0
8.6 કે 54 K-1.46 % ₹ 0-68 % 3,160 - - -
6.4 કે 38.2 K-13.18 % ₹ 1-35 % 3,180 ₹ 298+14.7 % 3 K+0 % 600
1.4 એલ 1.86 એલ-28.27 % ₹ 0-55.56 % 3,200 ₹ 310-2.52 % 28.4 K-10.13 % 4.2 કે
0 2.4 K+0 % ₹ 1+0 % 3,220 - - -
6.6 કે 30.4 K-5 % ₹ 1+0 % 3,240 ₹ 315+0 % 4.6 K+0 % 0
0 800+0 % ₹ 1+0 % 3,260 - - -
2 કે 8.4 K-2.33 % ₹ 0-43.75 % 3,280 - - -
10.2 કે 37.8 K+2 % ₹ 0-40 % 3,300 - - -
63.2 કે 1.45 એલ-10.37 % ₹ 0-35.71 % 3,320 ₹ 440+2.33 % 5 K-10.71 % 600
2.6 કે 1.4 K+133 % ₹ 0-52.63 % 3,360 ₹ 474+3 % 1.6 K-20 % 400
14.8 કે 1.49 એલ-4.48 % ₹ 0-62.5 % 3,400 ₹ 510+0 % 2.8 K+0 % 0

એશિયન પેઇન્ટ્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 13.2
  • હાઈ 25.8
17.45
  • પાછલું. બંધ કરો 22.25
  • 22.45 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2900
  • સરેરાશ કિંમત 18.51
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.05 કરોડ
  • OI% માં Chg 6.98
  • માર્કેટ લૉટ 200 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
33.730158730159 એશિયનપેન્ટ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91