અતુલ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 75+0 % ₹ 602+0 % 5,000 ₹ 3+0 % 150+0 % 0
- - - 5,100 ₹ 0-94 % 1.05 K+0 % 150
- - - 5,200 ₹ 0-30.77 % 1.2 K+0 % 600
0 225+0 % ₹ 324+0 % 5,300 ₹ 2-54.55 % 3.45 K-2.13 % 75
- - - 5,400 ₹ 6-5.51 % 450+0 % 0
- - - 5,450 ₹ 86+0 % 0 0
0 150+0 % ₹ 430+0 % 5,500 ₹ 2-73.89 % 8.03 K-14.4 % 1.58 કે
0 300+0 % ₹ 263-0.02 % 5,550 ₹ 14+0 % 0 0
0 300+0 % ₹ 606+0 % 5,600 ₹ 4+0 % 1.05 K+0 % 0
0 75+0 % ₹ 219+0 % 5,650 ₹ 177+0 % 75+0 % 0
0 1.8 K+0 % ₹ 511+0 % 5,700 ₹ 5-39.31 % 6.3 K-15.15 % 1.5 કે
0 75+0 % ₹ 299+0 % 5,750 - - -
3 કે 6.15 K-8.89 % ₹ 464+8.22 % 5,800 ₹ 10-9.5 % 7.65 K+13 % 3.6 કે
75 675+13 % ₹ 402+5.14 % 5,850 - - -
150 2.93 K-4.88 % ₹ 366+15.09 % 5,900 ₹ 18-20 % 8.1 K+135 % 5.25 કે
0 75+0 % ₹ 245+0 % 5,950 - - -
2.55 કે 11.1 K-6.33 % ₹ 279+10.89 % 6,000 ₹ 27-34.66 % 24.45 K-1.81 % 2.1 કે
- - - 6,050 ₹ 175+0 % 75+0 % 0
975 5.03 K+0 % ₹ 215+10.14 % 6,100 ₹ 75-6.25 % 3.38 K+0 % 150
300 975+0 % ₹ 185+2.78 % 6,150 ₹ 165+0 % 150+0 % 0
64.88 કે 19.95 K-13.07 % ₹ 145+2 % 6,200 ₹ 95-23.76 % 3.23 K+10 % 1.28 કે
150 150+0 % ₹ 143+0 % 6,250 - - -
સ્પૉટની કિંમત: 6,262
12.68 કે 11.33 K-15.64 % ₹ 97-5 % 6,300 ₹ 143-19.66 % 375+25 % 225
375 1.65 K-4.35 % ₹ 89-1.06 % 6,350 - - -
4.2 કે 2.03 K-58.46 % ₹ 68-3.61 % 6,400 ₹ 490+0 % 75+0 % 0
75 225+50 % ₹ 66+26.58 % 6,450 - - -
22.43 કે 25.43 K-6.61 % ₹ 40-17.36 % 6,500 ₹ 300-7.24 % 6.83 K+0 % 75
150 150+100 % ₹ 43+32.01 % 6,550 - - -
2.25 કે 4.95 K+29 % ₹ 24-17.59 % 6,600 ₹ 482+0 % 750+0 % 0
450 150+0 % ₹ 22+0 % 6,650 - - -
0 750+0 % ₹ 25+0 % 6,700 ₹ 799+0 % 75+0 % 0
- - - 6,900 ₹ 900+0 % 75+0 % 0
1.2 કે 5.85 K+0 % ₹ 4-65.83 % 7,000 - - -
0 75+0 % ₹ 6+0 % 7,200 - - -

અતુલ ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
510.6
  • પાછલું. બંધ કરો 510.6
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 5700
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 1800
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 75 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ અતુલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91