બજાજ ઑટો ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 2 K+0 % ₹ 1,540-0.15 % 7,400 ₹ 4+0 % 125+0 % 0
125 2.5 K-4.76 % ₹ 2,002-2.17 % 7,600 ₹ 2-4.76 % 3.25 K-3.7 % 125
- - - 7,800 ₹ 1-71.79 % 500-42.86 % 375
0 6.75 K+0 % ₹ 1,111+0 % 8,000 ₹ 1-60.71 % 31.88 K-4.85 % 4.63 કે
0 125+0 % ₹ 1,700+0 % 8,100 ₹ 2-69.7 % 2 K-15.79 % 1.88 કે
0 2.25 K+0 % ₹ 820+0 % 8,200 ₹ 2-38.33 % 6.25 K-31.51 % 3.38 કે
- - - 8,300 ₹ 2-34.72 % 8.88 K-13.41 % 5.5 કે
0 125+0 % ₹ 750+0 % 8,400 ₹ 2-24.53 % 5.63 K-8.16 % 3.88 કે
125 3.63 K-3.33 % ₹ 1,151+2.32 % 8,500 ₹ 2-55 % 67.88 K+2 % 18.75 કે
0 4.75 K+0 % ₹ 1,170+0 % 8,600 ₹ 1-66.67 % 30.5 K-6.87 % 24.38 કે
0 4.25 K+0 % ₹ 907+0 % 8,700 ₹ 2-64.04 % 23.5 K-3.09 % 29.13 કે
500 8 K-1.54 % ₹ 930+0 % 8,800 ₹ 3-55.84 % 20.88 K-10.22 % 30 કે
0 8.75 K+0 % ₹ 865+0 % 8,900 ₹ 6-44.17 % 16.5 K-8.33 % 18.75 કે
1.13 કે 14 K-4.27 % ₹ 625-4.58 % 9,000 ₹ 9-44.63 % 92.63 K-7.38 % 60.88 કે
375 13.75 K+0 % ₹ 513-6.73 % 9,100 ₹ 11-41.51 % 29 K+20 % 78.5 કે
750 14.13 K-0.88 % ₹ 452-13.94 % 9,200 ₹ 17-37.5 % 40 K-0.93 % 93.88 કે
3.13 કે 14.88 K-4.03 % ₹ 332-33.53 % 9,300 ₹ 25-37.56 % 38.25 K-11.56 % 1.5 એલ
1.25 કે 15.75 K-3.08 % ₹ 240-15.69 % 9,400 ₹ 43-25.56 % 40 K-1.23 % 1.25 એલ
35.88 કે 50 K-4.31 % ₹ 177-18.48 % 9,500 ₹ 69-17.02 % 54.75 K-1.13 % 1.53 એલ
2.06 એલ 56.13 K-14.96 % ₹ 116-25.34 % 9,600 ₹ 110-8.63 % 48.13 K-21.75 % 2.56 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 9,602
6.32 એલ 77.63 K-7.31 % ₹ 73-31.96 % 9,700 ₹ 168-3.48 % 48.88 K-2.98 % 1.87 એલ
5.09 એલ 1.04 એલ-0.48 % ₹ 47-32.64 % 9,800 ₹ 248+3.92 % 42.25 K-8.15 % 22.88 કે
3.19 એલ 1.12 એલ-9.9 % ₹ 32-32.15 % 9,900 ₹ 336+10.73 % 39.13 K+0 % 9.88 કે
4.28 એલ 1.93 એલ-7.7 % ₹ 21-32.85 % 10,000 ₹ 418+9.45 % 69.63 K-1.42 % 5.63 કે
1.2 એલ 68.63 K+14 % ₹ 13-37.05 % 10,100 ₹ 389-22.4 % 6.38 K+0 % 125
1.25 એલ 71.38 K-13.62 % ₹ 8-39.93 % 10,200 ₹ 501+1.12 % 1.25 K+0 % 0
1.06 એલ 54.88 K-11.67 % ₹ 5-50.26 % 10,300 ₹ 550+0 % 500+0 % 0
1.33 એલ 64.63 K-1.52 % ₹ 3-60.43 % 10,400 ₹ 465+0 % 375+0 % 0
89 કે 95.63 K-10.63 % ₹ 1-72.92 % 10,500 - - -
19.63 કે 19.38 K-23.65 % ₹ 2-62.96 % 10,600 - - -
1.5 કે 4.25 K-5.56 % ₹ 1-66.22 % 10,700 - - -
7.75 કે 21.63 K-5.46 % ₹ 1-56.36 % 10,800 - - -
21 કે 34.75 K+11 % ₹ 1-30 % 11,000 - - -

બજાજ ઑટો ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
1700.00
  • પાછલું. બંધ કરો 1700
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 8100
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 125
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 125 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ બજાજ-ઑટો
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91