બલરામપુર ચિની મિલ્સ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 320 ₹ 0+0 % 62.4 K+0 % 0
- - - 325 ₹ 1+0 % 0 0
- - - 330 ₹ 0+0 % 68.8 K+0 % 0
0 28.8 K+0 % ₹ 88+0 % 340 ₹ 0-11.11 % 3.92 એલ-4.3 % 17.6 કે
0 33.6 K+0 % ₹ 82+0 % 350 ₹ 0+100 % 2.13 એલ-2.92 % 6.4 કે
- - - 355 ₹ 7+0 % 0 0
0 11.2 K+0 % ₹ 71+0 % 360 ₹ 0+0 % 1.62 એલ-0.98 % 1.6 કે
0 4.8 K+0 % ₹ 66+0 % 365 ₹ 1+0 % 8 K+0 % 0
0 59.2 K+0 % ₹ 65+0 % 370 ₹ 0+0 % 1.95 એલ+0 % 0
0 70.4 K+0 % ₹ 44+0 % 375 ₹ 1+0 % 62.4 K+0 % 0
25.6 કે 1.25 એલ-17.02 % ₹ 65+0.78 % 380 ₹ 0-30 % 2.26 એલ-5.37 % 12.8 કે
0 70.4 K+0 % ₹ 45+0 % 385 ₹ 1-7.69 % 76.8 K-2.04 % 1.6 કે
0 60.8 K+0 % ₹ 40+0 % 390 ₹ 2+0 % 1.06 એલ+0 % 0
1.6 કે 44.8 K-3.45 % ₹ 52+4.21 % 395 ₹ 0-78.95 % 57.6 K-5.26 % 3.2 કે
9.6 કે 2.88 એલ-3.23 % ₹ 44+6.67 % 400 ₹ 0-66.67 % 3.52 એલ-4.35 % 16 કે
0 33.6 K+0 % ₹ 37+0 % 405 ₹ 2+0 % 80 K+0 % 0
6.4 કે 2.96 એલ-2.12 % ₹ 36+15.76 % 410 ₹ 1+0 % 1.63 એલ-4.67 % 8 કે
4.8 કે 41.6 K-3.7 % ₹ 35+108.46 % 415 ₹ 1+8.33 % 76.8 K+0 % 8 કે
1.02 એલ 2.18 એલ-10.53 % ₹ 25+18.2 % 420 ₹ 1+47.06 % 3.65 એલ-4.2 % 46.4 કે
0 19.2 K+0 % ₹ 19+0 % 425 ₹ 2+6.67 % 72 K-11.76 % 28.8 કે
92.8 કે 2.86 એલ-6.28 % ₹ 18+52.48 % 430 ₹ 4+31.67 % 1.5 એલ-9.62 % 33.6 કે
40 કે 68.8 K-25.86 % ₹ 15+48.5 % 435 ₹ 3-17.14 % 49.6 K-24.39 % 19.2 કે
2.19 એલ 5.12 એલ-20.4 % ₹ 10+33.8 % 440 ₹ 6+505 % 1.65 એલ-1.9 % 44.8 કે
સ્પૉટની કિંમત: 443
સ્પૉટની કિંમત: 443
24 કે 1.18 એલ-11.9 % ₹ 7+28.57 % 445 ₹ 19+0 % 20.8 K+0 % 0
2.13 એલ 8.82 એલ-17.02 % ₹ 7+18.64 % 450 ₹ 9-59.91 % 43.2 K-6.9 % 3.2 કે
0 65.6 K+0 % ₹ 7+0 % 455 ₹ 29+0 % 27.2 K+0 % 0
49.6 કે 4.59 એલ-5.9 % ₹ 4+5.13 % 460 ₹ 31+0 % 40 K+0 % 0
12.8 કે 28.8 K+0 % ₹ 3+40 % 465 ₹ 28+0 % 1.6 K+0 % 0
16 કે 1.15 એલ-12.2 % ₹ 2+37.5 % 470 ₹ 40+0 % 9.6 K+0 % 0
0 40 K+0 % ₹ 2+0 % 475 - - -
43.2 કે 1.31 એલ-3.53 % ₹ 1+66.67 % 480 - - -
1.6 કે 40 K+0 % ₹ 1+275 % 490 - - -
0 40 K+0 % ₹ 0+0 % 495 - - -
1.6 કે 52.8 K-2.94 % ₹ 0-81.25 % 500 - - -

બલરામપુર ચિની મિલ્સ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 4.1
  • હાઈ 11.2
9.5
  • પાછલું. બંધ કરો 7.1
  • 6.15 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 440
  • સરેરાશ કિંમત 9.07
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.05 કરોડ
  • OI% -20.4માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 1600 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
76.056338028169 બલરામચીન
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91