બંધન બેંક વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 148 ₹ 0+0 % 40 K+0 % 0
2.5 કે 0-100 % ₹ 45-7.08 % 150 ₹ 0-50 % 9.83 એલ-4.84 % 65 કે
- - - 153 ₹ 0+0 % 0 0
- - - 155 ₹ 0-50 % 1.55 એલ-7.46 % 17.5 કે
- - - 158 ₹ 0+0 % 1 એલ+0 % 0
0 52.5 K+0 % ₹ 38+0 % 160 ₹ 0+0 % 8.43 એલ-8.42 % 1.5 એલ
0 22.5 K+0 % ₹ 17+0 % 163 ₹ 0+0 % 1 એલ+0 % 0
0 15 K+0 % ₹ 38+0 % 165 ₹ 0-20 % 5.2 એલ+2 % 60 કે
0 12.5 K+0 % ₹ 23+0 % 168 ₹ 0-16.67 % 45 K+0 % 5 કે
0 1.73 એલ+0 % ₹ 27-0.36 % 170 ₹ 0-12.5 % 14.83 એલ-4.82 % 4.13 એલ
0 50 K+0 % ₹ 25+0 % 173 ₹ 0+0 % 82.5 K+0 % 0
5 કે 3.2 એલ-0.78 % ₹ 20-7.69 % 175 ₹ 1+7.69 % 27.65 એલ+7 % 5.03 એલ
15 કે 87.5 K-5.41 % ₹ 17-5.51 % 178 ₹ 1+14.29 % 3.85 એલ-12.5 % 1.28 એલ
1.8 એલ 10.3 એલ-5.94 % ₹ 15-3.81 % 180 ₹ 1+0 % 34.5 એલ-4.23 % 10.7 એલ
0 77.5 K+0 % ₹ 14+0 % 183 ₹ 1+0 % 3.68 એલ-3.92 % 47.5 કે
1.75 એલ 4.68 એલ-4.59 % ₹ 11-4.78 % 185 ₹ 2+3.03 % 15.28 એલ-2.4 % 4.75 એલ
57.5 કે 1.5 એલ-4.76 % ₹ 9-5.29 % 188 ₹ 2-8.7 % 3.88 એલ-17.11 % 1.35 એલ
17.48 એલ 23.85 એલ-1.45 % ₹ 7-6.49 % 190 ₹ 3+1.64 % 24.05 એલ-3.41 % 30 એલ
5.53 એલ 4.6 એલ+16 % ₹ 6-9.45 % 193 ₹ 4-3.66 % 4.63 એલ-13.95 % 5.98 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 194
સ્પૉટની કિંમત: 194
44.8 એલ 28.28 એલ+36 % ₹ 5-13.46 % 195 ₹ 5-1.87 % 20.45 એલ+29 % 23.78 એલ
11.4 એલ 7.88 એલ-1.25 % ₹ 4-13.25 % 198 ₹ 7-0.72 % 2.95 એલ-9.92 % 4.63 એલ
71.7 એલ 99.23 એલ+1 % ₹ 3-16.18 % 200 ₹ 9+0 % 31.98 એલ-3.83 % 10.75 એલ
9.18 એલ 5.45 એલ-1.36 % ₹ 2-16.67 % 203 ₹ 10+0 % 2.08 એલ-2.35 % 52.5 કે
20.05 એલ 23.43 એલ-4.97 % ₹ 2-20.93 % 205 ₹ 13+0.81 % 4.93 એલ-8.37 % 1.53 એલ
1.9 એલ 3.73 એલ+18 % ₹ 1-22.86 % 208 ₹ 14-3.79 % 60 K+9 % 50 કે
24.33 એલ 32.58 એલ-1.73 % ₹ 1-25.93 % 210 ₹ 16-1.22 % 9.95 એલ-1.24 % 50 કે
85 કે 2.33 એલ+2 % ₹ 1-19.05 % 213 ₹ 19+4.37 % 45 K+0 % 7.5 કે
4.8 એલ 10.5 એલ+1 % ₹ 1-23.53 % 215 ₹ 22+9.62 % 6 એલ+0 % 20 કે
9.43 એલ 46.1 એલ+4 % ₹ 0-10 % 220 ₹ 26+0.59 % 87.5 K+3 % 7.5 કે
1.78 એલ 7.35 એલ+1 % ₹ 0-16.67 % 225 ₹ 31+10 % 10 K+33 % 2.5 કે

બંધન બેંક વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 6.65
  • હાઈ 8.6
7.2
  • પાછલું. બંધ કરો 7.7
  • 8.1 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 190
  • સરેરાશ કિંમત 7.53
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.24 કરોડ
  • OI% -1.45માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 2500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
28.205128205128 બંધનબંક
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91