બેંક ઑફ બરોડા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 210 ₹ 0-33.33 % 12.26 એલ-4.99 % 1.67 એલ
2.93 કે 0-100 % ₹ 71+10.08 % 215 ₹ 0+50 % 1.02 એલ-2.78 % 2.93 કે
8.78 કે 1.17 એલ-2.44 % ₹ 68+6.21 % 220 ₹ 0-25 % 12.55 એલ-10.44 % 3.1 એલ
0 20.48 K+0 % ₹ 57+0 % 225 ₹ 0-25 % 5.76 એલ+0 % 26.33 કે
52.65 કે 1.52 એલ-3.7 % ₹ 57+8.11 % 230 ₹ 0-40 % 15.47 એલ-5.2 % 5.56 એલ
0 2.49 એલ+0 % ₹ 37+0 % 235 ₹ 0-16.67 % 4.77 એલ-0.61 % 1.84 એલ
11.7 કે 4.97 એલ-1.73 % ₹ 48+13.61 % 240 ₹ 0-50 % 17.9 એલ-7.27 % 6.03 એલ
8.78 કે 4.3 એલ-2 % ₹ 42+8.36 % 245 ₹ 0-33.33 % 7.69 એલ-12.04 % 3.01 એલ
32.18 કે 13.16 એલ+0 % ₹ 36+8.4 % 250 ₹ 0-41.67 % 32.47 એલ-9.17 % 15.01 એલ
35.1 કે 4.12 એલ-1.4 % ₹ 31+10.54 % 255 ₹ 0-40 % 9.59 એલ-2.96 % 6.58 એલ
1.11 એલ 11.03 એલ-3.08 % ₹ 27+12 % 260 ₹ 1-40.91 % 29.4 એલ+3 % 19.04 એલ
1.46 એલ 7.43 એલ-1.93 % ₹ 22+13.44 % 265 ₹ 1-43.75 % 19.25 એલ+0 % 18.87 એલ
12.14 એલ 18.9 એલ-16.54 % ₹ 17+15.56 % 270 ₹ 1-42.55 % 36.36 એલ-4.82 % 48.73 એલ
14.51 એલ 12.96 એલ-14.97 % ₹ 13+15.42 % 275 ₹ 2-43.06 % 21.29 એલ+8 % 33.08 એલ
95.53 એલ 42.79 એલ-4.5 % ₹ 10+15.76 % 280 ₹ 3-37.04 % 31.18 એલ+10 % 51.63 એલ
1.14 કરોડ 26.79 એલ+34 % ₹ 7+13.79 % 285 ₹ 5-32.5 % 14.16 એલ+59 % 47.15 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 286
1.35 કરોડ 43.06 એલ+10 % ₹ 4+3.7 % 290 ₹ 8-26.46 % 14.36 એલ+36 % 29.31 એલ
64.03 એલ 30.95 એલ+77 % ₹ 3-1.82 % 295 ₹ 12-20.88 % 2.81 એલ-11.11 % 2.98 એલ
1.07 કરોડ 82.69 એલ+17 % ₹ 2-5.13 % 300 ₹ 16-16.84 % 8.39 એલ+7 % 2.98 એલ
30.16 એલ 11.5 એલ+32 % ₹ 1-7.41 % 305 ₹ 19-18.55 % 81.9 K+0 % 81.9 કે
24.42 એલ 29.66 એલ-3.34 % ₹ 1-5.26 % 310 ₹ 25-11.01 % 1.7 એલ-7.94 % 58.5 કે
4.86 એલ 6.93 એલ+24 % ₹ 1-13.33 % 315 ₹ 32+0 % 73.13 K+0 % 0
15.06 એલ 37.56 એલ-7.63 % ₹ 0-25 % 320 ₹ 33-12.47 % 84.83 K-6.45 % 11.7 કે
1.81 એલ 5.5 એલ+8 % ₹ 0-33.33 % 325 ₹ 41-0.6 % 58.5 K+0 % 0
1.58 એલ 13.1 એલ-1.54 % ₹ 0-16.67 % 330 ₹ 46+0 % 76.05 K+0 % 0
1.26 એલ 9.16 એલ+1 % ₹ 0-40 % 340 - - -

બેંક ઑફ બરોડા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 3.55
  • હાઈ 5.5
4.2
  • પાછલું. બંધ કરો 4.05
  • ખોલો 4
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 290
  • સરેરાશ કિંમત 4.66
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.43 કરોડ
  • OI% માં Chg 9.93
  • માર્કેટ લૉટ 2925 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
33.333333333333 બેંકબરોડા
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91