બર્ગર પેઇન્ટ્સ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 390 ₹ 0+0 % 17.16 K+0 % 0
0 0 ₹ 68+0 % 395 ₹ 2+0 % 0 0
0 3.96 K+0 % ₹ 98+0 % 400 ₹ 0+0 % 3.75 એલ-0.7 % 11.88 કે
- - - 410 ₹ 0-14.29 % 35.64 K+0 % 5.28 કે
0 1.32 K+0 % ₹ 75+0 % 420 ₹ 0-14.29 % 2.14 એલ-7.43 % 25.08 કે
- - - 425 ₹ 1+0 % 2.64 K+0 % 0
0 11.88 K+0 % ₹ 72+0 % 430 ₹ 0-57.14 % 1.73 એલ-0.76 % 17.16 કે
0 13.2 K+0 % ₹ 34+0 % 435 ₹ 1+0 % 56.76 K+0 % 0
0 19.8 K+0 % ₹ 59+0 % 440 ₹ 0-22.22 % 1.49 એલ-5.04 % 29.04 કે
0 1.32 K+0 % ₹ 41+0 % 445 ₹ 1+20 % 10.56 K-27.27 % 3.96 કે
1.32 કે 48.84 K+0 % ₹ 53-3.09 % 450 ₹ 1-12.5 % 3.22 એલ-5.79 % 83.16 કે
0 38.28 K+0 % ₹ 49+0 % 455 ₹ 1+0 % 31.68 K+0 % 0
0 54.12 K+0 % ₹ 39+0 % 460 ₹ 1-8 % 2.24 એલ-7.61 % 69.96 કે
1.32 કે 35.64 K+0 % ₹ 40+17.67 % 465 ₹ 1-9.68 % 81.84 K-4.62 % 17.16 કે
0 75.24 K+0 % ₹ 35+0 % 470 ₹ 2-7.5 % 2.84 એલ-1.38 % 2.23 એલ
2.64 કે 73.92 K-3.45 % ₹ 30+5.19 % 475 ₹ 2-11.32 % 1.8 એલ+12 % 50.16 કે
51.48 કે 3.23 એલ-3.16 % ₹ 26+1.37 % 480 ₹ 3-7.58 % 6.01 એલ+18 % 2.15 એલ
6.6 કે 42.24 K+3 % ₹ 21+2.41 % 485 ₹ 4-12.64 % 63.36 K-15.79 % 30.36 કે
50.16 કે 1.8 એલ-10.53 % ₹ 17-0.85 % 490 ₹ 5-14.29 % 2.8 એલ-12.03 % 1.62 એલ
40.92 કે 1.47 એલ-2.63 % ₹ 14-3.16 % 495 ₹ 6-13.1 % 58.08 K+2 % 55.44 કે
14.37 એલ 11.8 એલ-3.77 % ₹ 11-4.85 % 500 ₹ 8-11.89 % 3.3 એલ-6.02 % 2.9 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 503
સ્પૉટની કિંમત: 503
3.72 એલ 1.36 એલ-6.36 % ₹ 8-7.95 % 505 ₹ 10-11.06 % 39.6 K+25 % 46.2 કે
6.02 એલ 4.69 એલ+2 % ₹ 6-14.81 % 510 ₹ 13-13.45 % 50.16 K+23 % 29.04 કે
3.52 એલ 5.78 એલ+1 % ₹ 4-16 % 515 ₹ 16-6.57 % 10.56 K+33 % 13.2 કે
6.8 એલ 9.99 એલ+15 % ₹ 3-21.79 % 520 ₹ 20-7.13 % 81.84 K+5 % 15.84 કે
1.99 એલ 2.34 એલ+65 % ₹ 2-23.73 % 525 ₹ 24-17.39 % 9.24 K+40 % 2.64 કે
1.87 એલ 2.76 એલ-4.57 % ₹ 2-33.33 % 530 ₹ 28-10.3 % 31.68 K+85 % 17.16 કે
9.24 કે 36.96 K-15.15 % ₹ 1-21.88 % 535 ₹ 60+0 % 1.32 K+0 % 0
1.37 એલ 2.22 એલ-2.33 % ₹ 1-31.03 % 540 ₹ 38+0 % 9.24 K+0 % 0
0 63.36 K+0 % ₹ 1+0 % 545 ₹ 66+0 % 1.32 K+0 % 0
5.82 એલ 12.98 એલ-4.56 % ₹ 1-31.82 % 550 ₹ 47-10.3 % 60.72 K+35 % 18.48 કે
0 23.76 K+0 % ₹ 1+0 % 555 - - -
67.32 કે 2.39 એલ-0.55 % ₹ 0-38.46 % 560 ₹ 82+0 % 10.56 K+0 % 0
18.48 કે 64.68 K+14 % ₹ 0-44.44 % 570 ₹ 90+0 % 7.92 K+0 % 0
0 1.32 K+0 % ₹ 4+0 % 575 - - -
1.32 કે 7.92 K+0 % ₹ 0+16.67 % 580 ₹ 90+0 % 18.48 K+0 % 0
3.96 કે 26.4 K-9.09 % ₹ 0-86.11 % 590 - - -
73.92 કે 5.86 એલ-5.33 % ₹ 0-25 % 600 ₹ 97+2.11 % 80.52 K-4.69 % 3.96 કે

બર્ગર પેઇન્ટ્સ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 10.4
  • હાઈ 12.5
10.8
  • પાછલું. બંધ કરો 11.35
  • 11.35 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 500
  • સરેરાશ કિંમત 11.46
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.12 કરોડ
  • OI% -3.77માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 1320 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
19.047619047619 બર્જપેન્ટ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91