ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 2.63 K+0 % ₹ 92+0 % 200 ₹ 0+0 % 6.35 એલ-2.02 % 78.75 કે
- - - 205 ₹ 0+0 % 1.71 એલ+0 % 0
5.25 કે 1.55 એલ-1.67 % ₹ 82-4.43 % 210 ₹ 0+0 % 4.1 એલ-1.89 % 13.13 કે
- - - 215 ₹ 0-50 % 55.13 K+0 % 15.75 કે
0 15.75 K+0 % ₹ 83+0 % 220 ₹ 0-33.33 % 12.1 એલ-4.55 % 1.08 એલ
0 15.75 K+0 % ₹ 38-1.54 % 225 ₹ 0+0 % 81.38 K+0 % 0
10.5 કે 7.09 એલ+0 % ₹ 66+3.13 % 230 ₹ 0-33.33 % 9.08 એલ+0 % 47.25 કે
0 1.44 એલ+0 % ₹ 50+0 % 235 ₹ 0-33.33 % 3.15 એલ-1.64 % 39.38 કે
21 કે 1.52 એલ+0 % ₹ 54+0 % 240 ₹ 0-75 % 11.47 એલ-5.82 % 6.48 એલ
2.63 કે 1.05 એલ+0 % ₹ 51-4.53 % 245 ₹ 0+0 % 2.31 એલ+2 % 15.75 કે
60.38 કે 4.88 એલ-3.63 % ₹ 45+0 % 250 ₹ 0-40 % 17.33 એલ-3.93 % 5.93 એલ
0 2.23 એલ+0 % ₹ 41+0 % 255 ₹ 0-71.43 % 3.33 એલ+7 % 2.39 એલ
21 કે 4.91 એલ+1 % ₹ 37+7.25 % 260 ₹ 0-85.71 % 16.2 એલ-7.77 % 12.84 એલ
13.13 કે 1.81 એલ+0 % ₹ 30+0 % 265 ₹ 0-60 % 4.25 એલ-11.48 % 4.8 એલ
60.38 કે 6.09 એલ-0.43 % ₹ 26+0.2 % 270 ₹ 0-60 % 17.09 એલ-7.66 % 15.65 એલ
55.13 કે 2.47 એલ-6.93 % ₹ 21+0 % 275 ₹ 1-52.17 % 13.28 એલ-0.98 % 11.42 એલ
3.39 એલ 8.06 એલ-6.97 % ₹ 15-7.88 % 280 ₹ 1-44.12 % 28.82 એલ-4.85 % 58.67 એલ
3.26 એલ 3.91 એલ-9.7 % ₹ 11-5.79 % 285 ₹ 1-46 % 13.62 એલ+0 % 31.66 એલ
35.18 એલ 17.43 એલ-4.6 % ₹ 8-11.56 % 290 ₹ 3-36.71 % 29.56 એલ+8 % 77.78 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 295
સ્પૉટની કિંમત: 295
99.15 એલ 18.95 એલ+15 % ₹ 4-26.05 % 295 ₹ 4-30.89 % 14.88 એલ+8 % 41.06 એલ
1.61 કરોડ 83.19 એલ-8.96 % ₹ 3-34.94 % 300 ₹ 8-16.22 % 32.34 એલ-10.4 % 18.32 એલ
80.77 એલ 35.52 એલ-11.63 % ₹ 2-40.98 % 305 ₹ 12-13.21 % 5.83 એલ-9.39 % 2.18 એલ
91.8 એલ 70.74 એલ-8.33 % ₹ 1-47.92 % 310 ₹ 16-6.82 % 10.03 એલ-11.78 % 4.28 એલ
46.04 એલ 26.59 એલ-2.88 % ₹ 1-55.56 % 315 ₹ 21-5.95 % 1.89 એલ-20 % 52.5 કે
68.15 એલ 71.01 એલ-2.06 % ₹ 1-55.56 % 320 ₹ 26-1.52 % 1.97 એલ-16.67 % 1.5 એલ
14.83 એલ 16.01 એલ-10.16 % ₹ 0-57.89 % 325 ₹ 30-3.53 % 1.1 એલ-20.75 % 60.38 કે
22.6 એલ 32.79 એલ-7.48 % ₹ 0-57.14 % 330 ₹ 35-2.92 % 1.58 એલ+0 % 15.75 કે
5.46 એલ 6.88 એલ-21.08 % ₹ 0-63.64 % 335 ₹ 32+0 % 34.13 K+0 % 0
12.08 એલ 26.2 એલ-12.69 % ₹ 0-50 % 340 ₹ 36+0 % 63 K+0 % 0
1.52 એલ 4.86 એલ-7.96 % ₹ 0-28.57 % 345 ₹ 56+0 % 5.25 K+0 % 0
19.48 એલ 57.12 એલ-9.48 % ₹ 0-42.86 % 350 ₹ 56+0 % 3.12 એલ+0 % 10.5 કે
1.13 એલ 3.39 એલ-9.79 % ₹ 0-40 % 355 - - -
7.04 એલ 22.13 એલ-8.37 % ₹ 0-50 % 360 ₹ 66+0 % 5.25 K+0 % 65.63 કે

ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 11
  • હાઈ 18.5
15.2
  • પાછલું. બંધ કરો 16.5
  • 13.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 280
  • સરેરાશ કિંમત 15.48
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.08 કરોડ
  • OI% -6.97માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 2625 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
56 ભેલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91