બાયોકોન વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 230 ₹ 0+0 % 10 K+0 % 0
- - - 250 ₹ 0+100 % 3.48 એલ-2.8 % 10 કે
0 7.5 K+0 % ₹ 77+0 % 260 ₹ 0+0 % 2.78 એલ+0 % 0
- - - 265 ₹ 0+0 % 7.5 K+0 % 0
0 52.5 K+0 % ₹ 72+0 % 270 ₹ 0-50 % 2.03 એલ-4.71 % 12.5 કે
0 20 K+0 % ₹ 34+0 % 275 ₹ 0-75 % 1.05 એલ-4.55 % 10 કે
2.5 કે 72.5 K-3.33 % ₹ 67+35.92 % 280 ₹ 0-33.33 % 3.83 એલ-2.55 % 15 કે
0 17.5 K+0 % ₹ 56+0 % 285 ₹ 0+0 % 72.5 K+0 % 0
0 1.68 એલ+0 % ₹ 52+0 % 290 ₹ 0+0 % 5.38 એલ-11.16 % 1.03 એલ
2.5 કે 1.53 એલ-1.61 % ₹ 53+18.31 % 295 ₹ 0-66.67 % 95 K-11.63 % 12.5 કે
50 કે 3.2 એલ-9.86 % ₹ 44+3.64 % 300 ₹ 0-50 % 9.83 એલ-17.09 % 3.63 એલ
0 80 K+0 % ₹ 35+0 % 305 ₹ 0-42.86 % 1.83 એલ-7.59 % 27.5 કે
30 કે 1 એલ-18.37 % ₹ 37+12.12 % 310 ₹ 0-63.64 % 6.95 એલ-4.14 % 3.58 એલ
27.5 કે 1.63 એલ-1.52 % ₹ 33+13.44 % 315 ₹ 0-35.71 % 2.75 એલ-20.86 % 2.08 એલ
1.75 એલ 4.03 એલ-16.58 % ₹ 25+2.47 % 320 ₹ 1-42.86 % 10.65 એલ-14.29 % 13.58 એલ
47.5 કે 1.25 એલ-13.79 % ₹ 22+11.86 % 325 ₹ 1-50 % 3.45 એલ-24.59 % 3.88 એલ
14.1 એલ 5.68 એલ-19.22 % ₹ 16+1.63 % 330 ₹ 1-50 % 7.75 એલ-7.19 % 21.5 એલ
8.63 એલ 4.83 એલ-2.53 % ₹ 12-1.26 % 335 ₹ 2-46.48 % 3.95 એલ+4 % 14 એલ
79.35 એલ 14.45 એલ-48.94 % ₹ 8-9.09 % 340 ₹ 4-33.94 % 12.4 એલ-1.59 % 39.78 એલ
55.05 એલ 5.68 એલ-18.93 % ₹ 6-11.81 % 345 ₹ 6-23.08 % 3.73 એલ+33 % 16.8 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 346
2.36 કરોડ 28.08 એલ-5.71 % ₹ 4-11.11 % 350 ₹ 9-15.7 % 4.7 એલ+98 % 22.4 એલ
41.85 એલ 8.53 એલ+96 % ₹ 3-13.56 % 355 ₹ 13-14 % 65 K+117 % 3.25 એલ
78.35 એલ 20.4 એલ+6 % ₹ 2-17.95 % 360 ₹ 15-17.87 % 45 K-14.29 % 1.53 એલ
9.73 એલ 3.18 એલ+0 % ₹ 1-14.81 % 365 ₹ 20-19.11 % 22.5 K-30.77 % 27.5 કે
22.63 એલ 8.18 એલ+33 % ₹ 1-15 % 370 ₹ 26-10.73 % 22.5 K-10 % 12.5 કે
10.48 એલ 9.28 એલ-7.94 % ₹ 0-10 % 380 ₹ 36-28.53 % 32.5 K-35 % 17.5 કે

બાયોકોન ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 3.05
  • હાઈ 7.75
4.00
  • પાછલું. બંધ કરો 4.5
  • 4.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 350
  • સરેરાશ કિંમત 5.49
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.28 કરોડ
  • OI% -5.71માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 2500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
20.212765957447 બાયોકૉન
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91