સિપલા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,200 ₹ 0-40 % 95.55 K+0 % 11.7 કે
- - - 1,240 ₹ 3+0 % 1.3 K+0 % 0
- - - 1,260 ₹ 0+0 % 7.15 K+0 % 0
- - - 1,280 ₹ 0-12.5 % 50.7 K+3 % 1.3 કે
0 3.9 K+0 % ₹ 158+0 % 1,300 ₹ 0-33.33 % 79.95 K-15.75 % 1.01 એલ
- - - 1,320 ₹ 1+0 % 30.55 K+0 % 0
- - - 1,340 ₹ 0-16.67 % 25.35 K-13.33 % 15.6 કે
0 1.3 K+0 % ₹ 108+1.31 % 1,360 ₹ 0+0 % 61.75 K-7.77 % 14.3 કે
0 5.85 K+0 % ₹ 164+0 % 1,380 ₹ 1+11.11 % 35.75 K-27.63 % 24.05 કે
9.1 કે 46.15 K-4.05 % ₹ 107-23.71 % 1,400 ₹ 1+25 % 2.15 એલ-10.3 % 5.16 એલ
0 11.05 K+0 % ₹ 122+0 % 1,420 ₹ 1+28.57 % 83.85 K-17.83 % 2.6 એલ
28.6 કે 41.6 K-29.67 % ₹ 70-30.35 % 1,440 ₹ 1+50 % 1.26 એલ+10 % 6.8 એલ
28.6 કે 98.15 K+1 % ₹ 48-38.5 % 1,460 ₹ 2+71.43 % 2.98 એલ+8 % 8.47 એલ
1.24 એલ 4.18 એલ+1 % ₹ 28-56.44 % 1,480 ₹ 2+113.04 % 3.22 એલ-11.11 % 16.97 એલ
19.42 એલ 9.69 એલ-0.6 % ₹ 12-69.87 % 1,500 ₹ 6+140 % 7.48 એલ-22.77 % 58.66 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,504
41.31 એલ 9.52 એલ+594 % ₹ 5-81.14 % 1,520 ₹ 17+142.96 % 6.51 એલ-22.04 % 15.05 એલ
26.14 એલ 7.67 એલ+87 % ₹ 3-82.35 % 1,540 ₹ 36+135.86 % 5.51 એલ-18.56 % 8.68 એલ
15.71 એલ 9.24 એલ+28 % ₹ 2-76.97 % 1,560 ₹ 54+95.65 % 6.73 એલ-1.24 % 66.95 કે
11.42 એલ 5.78 એલ+13 % ₹ 1-77.42 % 1,580 ₹ 77+71.11 % 51.35 K-26.17 % 27.3 કે
15.45 એલ 10.28 એલ+14 % ₹ 1-73.33 % 1,600 ₹ 93+45.9 % 49.4 K-47.59 % 1.61 એલ
3.35 એલ 3.98 એલ-5.84 % ₹ 1-64.71 % 1,620 ₹ 65-0.15 % 14.3 K+0 % 0
1.62 એલ 1.8 એલ-16.31 % ₹ 1-50 % 1,640 ₹ 75+0 % 1.3 K+0 % 0
97.5 કે 60.45 K-16.22 % ₹ 0-47.06 % 1,660 - - -
1.66 એલ 2.24 એલ-15.06 % ₹ 0-30.77 % 1,680 ₹ 115+0 % 1.3 K+0 % 0
12.35 કે 50.7 K-11.36 % ₹ 0-50 % 1,700 - - -
94.25 કે 3.72 એલ-2.55 % ₹ 0-37.5 % 1,720 ₹ 184+0 % 650+0 % 0
1.3 કે 650-66.67 % ₹ 0+0 % 1,760 - - -

સિપલા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 12
  • હાઈ 21.8
12.4
  • પાછલું. બંધ કરો 41.15
  • 20 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1500
  • સરેરાશ કિંમત 15.76
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.1 કરોડ
  • OI% -0.6માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 650 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
4.0816326530612 સિપ્લા
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91