કોફોર્જ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 3,800 ₹ 1+0 % 1.5 K+0 % 0
0 300+0 % ₹ 807+0 % 3,900 ₹ 2-11.76 % 2.85 K+0 % 300
0 300+0 % ₹ 720+0 % 4,000 ₹ 2-8.11 % 18.45 K+0 % 0
- - - 4,100 ₹ 2+0 % 5.1 K+0 % 0
0 0 ₹ 579+0 % 4,200 ₹ 3+11.11 % 18.3 K-8.27 % 2.85 કે
0 150+0 % ₹ 1,149+0 % 4,300 ₹ 2+5.26 % 18.15 K-2.42 % 3 કે
0 2.85 K+0 % ₹ 646+0 % 4,400 ₹ 4+28.57 % 26.1 K+5 % 3.04 એલ
0 10.05 K+0 % ₹ 807+0 % 4,500 ₹ 6+18.35 % 71.7 K-4.4 % 4.42 એલ
0 1.65 K+0 % ₹ 615+0 % 4,600 ₹ 11+17.1 % 32.4 K+9 % 3.12 એલ
0 3.75 K+0 % ₹ 550+0 % 4,700 ₹ 19+20.13 % 79.2 K+3 % 71.55 કે
0 3.75 K+0 % ₹ 444+0 % 4,800 ₹ 27+15.43 % 96.9 K+10 % 52.8 કે
1.5 કે 8.1 K+8 % ₹ 334-25.84 % 4,900 ₹ 38+16.44 % 63.3 K+8 % 78.45 કે
15.15 કે 27.75 K+5 % ₹ 254-21.8 % 5,000 ₹ 59+24.01 % 1.36 એલ-10.84 % 1.73 એલ
21.75 કે 25.05 K-1.76 % ₹ 184-26.63 % 5,100 ₹ 90+25.66 % 72.3 K+0 % 82.8 કે
2.7 એલ 1.99 એલ+32 % ₹ 135-27.88 % 5,200 ₹ 127+19.69 % 1.25 એલ+0 % 2.66 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 5,202
3.65 એલ 2.51 એલ+12 % ₹ 92-32.77 % 5,300 ₹ 194+24.79 % 1.04 એલ-7.26 % 55.8 કે
2.52 એલ 2.75 એલ+11 % ₹ 63-37.67 % 5,400 ₹ 266+22.06 % 36.6 K-3.56 % 8.25 કે
4.7 એલ 4.23 એલ+2 % ₹ 43-39.8 % 5,500 ₹ 344+19.42 % 46.05 K-0.32 % 3.3 કે
2.1 એલ 1.74 એલ+7 % ₹ 29-42.21 % 5,600 ₹ 420-2.54 % 7.35 K+0 % 300
1.57 એલ 1.35 એલ+8 % ₹ 21-39.08 % 5,700 ₹ 493+0 % 6.9 K+0 % 0
2.08 એલ 1.58 એલ+14 % ₹ 14-42.31 % 5,800 ₹ 605+21 % 4.95 K-2.94 % 150
37.95 કે 40.65 K-3.56 % ₹ 10-37.39 % 5,900 ₹ 684+0 % 1.8 K+0 % 0
2.01 એલ 2.62 એલ+14 % ₹ 8-35.2 % 6,000 ₹ 735+0.27 % 16.65 K+0 % 0
1.01 એલ 1.67 એલ+12 % ₹ 5-29.71 % 6,200 ₹ 882+0 % 2.1 K+0 % 0
450 1.95 K+0 % ₹ 3+43.9 % 6,400 - - -

કોફોર્જ ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 131.9
  • હાઈ 195.45
135.00
  • પાછલું. બંધ કરો 187.2
  • 189 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 5200
  • સરેરાશ કિંમત 144.74
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
  • OI% માં Chg 32.34
  • માર્કેટ લૉટ 150 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
4.8780487804878 કોફોર્જ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91