કન્ટેનર કોર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા ઓપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 760 ₹ 0+0 % 16 K+0 % 0
- - - 780 ₹ 3+14.55 % 4 K+0 % 0
- - - 800 ₹ 0+0 % 59 K+0 % 4 કે
- - - 830 ₹ 1+0 % 1 K+0 % 0
- - - 850 ₹ 0+0 % 1.66 એલ+0 % 2 કે
- - - 860 ₹ 0+0 % 28 K+0 % 0
- - - 870 ₹ 1+0 % 2 K+0 % 0
- - - 880 ₹ 0+0 % 9 K+0 % 0
- - - 890 ₹ 0+0 % 5 K+0 % 0
3 કે 55 K+0 % ₹ 220+0 % 900 ₹ 0-22.22 % 2.55 એલ+0 % 5 કે
- - - 910 ₹ 0+0 % 5 K+0 % 2 કે
0 2 K+0 % ₹ 159+0 % 920 ₹ 0+0 % 32 K+0 % 0
0 5 K+0 % ₹ 164+0 % 930 ₹ 0+0 % 44 K+0 % 16 કે
0 50 K+0 % ₹ 120+0 % 940 ₹ 0-11.11 % 82 K+0 % 3 કે
0 59 K+0 % ₹ 199+0 % 950 ₹ 1+6.67 % 1.52 એલ+0 % 2 કે
0 13 K+0 % ₹ 107+0 % 960 ₹ 1+0 % 1.24 એલ+0 % 2 કે
0 15 K+0 % ₹ 98+0 % 970 ₹ 1-54.55 % 46 K+0 % 2 કે
8 કે 27 K+0 % ₹ 142+0 % 980 ₹ 1-15.79 % 1.01 એલ+0 % 41 કે
0 21 K+0 % ₹ 150+0 % 990 ₹ 1-25 % 37 K+0 % 11 કે
18 કે 1.46 એલ+0 % ₹ 108+0 % 1,000 ₹ 1-35.14 % 5.31 એલ+9 % 2.21 એલ
2 કે 24 K+0 % ₹ 104+0 % 1,010 ₹ 2-12.5 % 28 K+0 % 20 કે
0 32 K+0 % ₹ 119+0 % 1,020 ₹ 2-32 % 1.16 એલ+5 % 55 કે
1 કે 37 K+0 % ₹ 90+0 % 1,030 ₹ 2-25.86 % 54 K+0 % 73 કે
2 કે 14 K+0 % ₹ 73-2.87 % 1,040 ₹ 2-38.57 % 1.04 એલ+1 % 90 કે
4 કે 1.73 એલ+0 % ₹ 63+5.68 % 1,050 ₹ 3-32.58 % 3.99 એલ+36 % 5.38 એલ
4 કે 62 K+0 % ₹ 51-1.82 % 1,060 ₹ 4-29.41 % 2.51 એલ+2 % 2.75 એલ
4 કે 41 K+0 % ₹ 46+6.44 % 1,070 ₹ 6-24.53 % 1.59 એલ-21.67 % 2.57 એલ
29 કે 34 K-8.11 % ₹ 38+3.97 % 1,080 ₹ 8-24.3 % 2.53 એલ+13 % 6.41 એલ
88 કે 90 K+17 % ₹ 32+8.12 % 1,090 ₹ 11-22.97 % 1.47 એલ+7 % 1.6 એલ
16.74 એલ 7 એલ+11 % ₹ 26+5.5 % 1,100 ₹ 15-21.6 % 5.68 એલ+0 % 7.94 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,108
સ્પૉટની કિંમત: 1,108
4.78 એલ 2.16 એલ+29 % ₹ 21+3.74 % 1,110 ₹ 20-19.92 % 85 K+0 % 1.58 એલ
7.85 એલ 2.76 એલ-6.12 % ₹ 17+0.59 % 1,120 ₹ 26-15.17 % 1.41 એલ-3.42 % 1.09 એલ
5.13 એલ 2.89 એલ+1 % ₹ 14+2.17 % 1,130 ₹ 33-13.32 % 89 K-11.88 % 42 કે
7.19 એલ 6.55 એલ-2.96 % ₹ 11+0.88 % 1,140 ₹ 39-13.88 % 2.51 એલ+0 % 39 કે
9.12 એલ 8.18 એલ+4 % ₹ 10+0 % 1,150 ₹ 48-10.36 % 1.63 એલ-1.81 % 12 કે
3.72 એલ 2.76 એલ-7.07 % ₹ 8-2.58 % 1,160 ₹ 58+0 % 45 K+0 % 8 કે
3.29 એલ 2.86 એલ-10.34 % ₹ 6-8.33 % 1,170 ₹ 65+0 % 33 K+0 % 17 કે
6.05 એલ 3.19 એલ-4.2 % ₹ 5-9.09 % 1,180 ₹ 77-3.35 % 77 K+0 % 2 કે
1.04 એલ 1.15 એલ+13 % ₹ 4-6.52 % 1,190 - - -
14.08 એલ 16.24 એલ+7 % ₹ 4-3.85 % 1,200 ₹ 90+0 % 58 K+0 % 14 કે
84 કે 1.19 એલ+11 % ₹ 3-12.31 % 1,210 ₹ 75+0 % 49 K+0 % 0
1.79 એલ 2.94 એલ+4 % ₹ 3-5.66 % 1,220 ₹ 82+0 % 30 K+0 % 0
76 કે 93 K+4 % ₹ 2-10.42 % 1,230 ₹ 89+0 % 2 K+0 % 0
1.64 એલ 3.67 એલ+3 % ₹ 2-16.67 % 1,240 ₹ 103+0 % 0 0
2.32 એલ 3.95 એલ-0.25 % ₹ 2-18.92 % 1,250 - - -
8 કે 1.75 એલ+0 % ₹ 1-25 % 1,260 ₹ 168+0 % 1 K+0 % 0
29 કે 21 K+0 % ₹ 1-25.93 % 1,270 - - -
16 કે 65 K+0 % ₹ 1+61.54 % 1,280 - - -
26 કે 55 K+0 % ₹ 1+26.67 % 1,290 - - -
1.64 એલ 3.85 એલ+26 % ₹ 1-21.05 % 1,300 - - -
2 કે 55 K+0 % ₹ 0-64.29 % 1,320 - - -

કંટેનર કોર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 16
  • હાઈ 31.95
25.9
  • પાછલું. બંધ કરો 24.55
  • 23 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1100
  • સરેરાશ કિંમત 25.94
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.07 કરોડ
  • OI% માં Chg 11.29
  • માર્કેટ લૉટ 1000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
62.068965517241 કૉન્કોર
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91