દાલ્મિયા ભારત ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 250+0 % ₹ 389+0 % 1,440 - - -
0 250+0 % ₹ 289+0 % 1,480 ₹ 13+0 % 250+0 % 0
0 250+0 % ₹ 283+0 % 1,520 ₹ 1+0 % 1.5 K+0 % 750
- - - 1,580 ₹ 2+0 % 500+0 % 0
- - - 1,600 ₹ 1-67.35 % 26.5 K-28.86 % 39.25 કે
- - - 1,620 ₹ 2+100 % 750+0 % 500
- - - 1,640 ₹ 1-55.1 % 3.5 K-17.65 % 6 કે
- - - 1,660 ₹ 2-53.33 % 17.75 K-14.46 % 12.5 કે
- - - 1,680 ₹ 3-30.34 % 3.75 K-34.78 % 6.75 કે
11.25 કે 24 K+0 % ₹ 129+1.61 % 1,700 ₹ 2-56.12 % 58.75 K-30.06 % 96.5 કે
1.5 કે 10.25 K-2.38 % ₹ 102-3.54 % 1,720 ₹ 3-60.69 % 22.5 K-57.14 % 1.62 એલ
3.75 કે 10.75 K+0 % ₹ 88-1.45 % 1,740 ₹ 4-56.07 % 18.25 K+26 % 51.5 કે
1.25 કે 11.5 K+0 % ₹ 66-0.89 % 1,760 ₹ 5-55.3 % 54.75 K+36 % 2.17 એલ
22 કે 10 K-38.46 % ₹ 50-4.41 % 1,780 ₹ 9-38.46 % 16.75 K+16 % 62.75 કે
1.05 એલ 67.75 K+27 % ₹ 37+4.82 % 1,800 ₹ 12-36.94 % 1.98 એલ-13.54 % 1.82 એલ
1.2 એલ 43.5 K+235 % ₹ 29+10.58 % 1,820 ₹ 23-24.88 % 23.5 K+16 % 55.5 કે
સ્પૉટની કિંમત: 1,821
95.75 કે 35.5 K+23 % ₹ 20+0.76 % 1,840 ₹ 33-23.46 % 19.25 K-6.1 % 12.5 કે
40 કે 27.25 K-5.22 % ₹ 14+5.49 % 1,860 ₹ 49-15.42 % 12 K-11.11 % 5 કે
25.75 કે 55.75 K+1 % ₹ 10-0.97 % 1,880 ₹ 72+9.65 % 11.25 K+0 % 5.25 કે
1.21 એલ 1.68 એલ-8.7 % ₹ 7-1.45 % 1,900 ₹ 85-7.67 % 28 K-2.61 % 4 કે
38.75 કે 36 K-0.69 % ₹ 5-4.63 % 1,920 ₹ 52+0 % 1.25 K+0 % 0
3 કે 14.25 K-5 % ₹ 4-11.11 % 1,940 ₹ 150+0 % 250+0 % 0
13.75 કે 12 K-33.33 % ₹ 2-36 % 1,960 ₹ 126+0 % 1 K+0 % 0
6 કે 17 K-1.45 % ₹ 2-13.46 % 1,980 ₹ 117+0 % 1 K+0 % 0
95.5 કે 3.61 એલ+2 % ₹ 2-26.09 % 2,000 ₹ 206+28.31 % 20 K+0 % 1 કે
1.75 કે 7.5 K-9.09 % ₹ 2+11.11 % 2,020 ₹ 177+0 % 2.75 K+0 % 0
4.5 કે 14.25 K-1.72 % ₹ 2-11.76 % 2,040 ₹ 229+0 % 2.75 K+0 % 750
0 250+0 % ₹ 3+0 % 2,060 - - -
250 8.5 K+0 % ₹ 1+0 % 2,080 ₹ 219+0 % 1 K+0 % 0
8 કે 46 K-6.12 % ₹ 1+15 % 2,100 ₹ 230+0 % 250+0 % 0
250 10.25 K+0 % ₹ 1+0 % 2,120 ₹ 248+0 % 2 K+0 % 0
- - - 2,200 ₹ 307+0 % 250+0 % 0

દાલ્મિયા ભારત વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 18.5
  • હાઈ 38.9
36.95
  • પાછલું. બંધ કરો 35.25
  • 30.05 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1800
  • સરેરાશ કિંમત 26.9
  • વ્યાજ ખોલો 67750
  • OI% માં Chg 26.64
  • માર્કેટ લૉટ 250 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
90.441176470588 દલભારત
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91