દીપક નાઇટ્રાઇટ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,880 ₹ 0+0 % 10.2 K+0 % 300
- - - 1,960 ₹ 0-50 % 7.5 K+0 % 300
- - - 1,980 ₹ 1+50 % 3 K-9.09 % 600
0 2.1 K+0 % ₹ 244+0 % 2,000 ₹ 1+12.5 % 61.5 K-7.66 % 16.8 કે
- - - 2,020 ₹ 1+0 % 3.6 K+0 % 900
- - - 2,040 ₹ 0+0 % 300+0 % 0
- - - 2,060 ₹ 1+25 % 8.4 K+0 % 6.9 કે
- - - 2,080 ₹ 13+0 % 600+0 % 0
0 3.6 K+0 % ₹ 243+0 % 2,100 ₹ 1-25 % 64.2 K-8.15 % 11.1 કે
0 300+0 % ₹ 145+0 % 2,120 ₹ 1-25 % 24.6 K+0 % 300
0 2.7 K+0 % ₹ 176+0 % 2,140 ₹ 2-4.76 % 11.7 K-18.75 % 6 કે
0 4.8 K+0 % ₹ 171+0 % 2,160 ₹ 2-14.58 % 13.2 K-2.22 % 600
0 3.3 K+0 % ₹ 108-1.14 % 2,180 ₹ 2-28.81 % 6.3 K-30 % 11.7 કે
900 59.4 K-0.5 % ₹ 313+52.11 % 2,200 ₹ 3-31.08 % 1.4 એલ+0 % 2.31 એલ
0 9.3 K+0 % ₹ 211+0 % 2,220 ₹ 3-52.1 % 11.4 K-5 % 2.7 કે
600 12 K-2.44 % ₹ 179-13.55 % 2,240 ₹ 5-21.19 % 18.9 K-1.56 % 91.8 કે
3.6 કે 14.1 K+4 % ₹ 245+39.32 % 2,260 ₹ 5-33.54 % 15.6 K-14.75 % 28.8 કે
2.1 કે 29.4 K-3.92 % ₹ 175+14.38 % 2,280 ₹ 6-32.43 % 17.7 K+11 % 34.8 કે
18 કે 57.6 K-11.93 % ₹ 191+34.65 % 2,300 ₹ 8-31.11 % 1.17 એલ+18 % 4.95 એલ
9.6 કે 37.2 K+3 % ₹ 175+40.56 % 2,320 ₹ 10-30.91 % 46.5 K-15.76 % 1.14 એલ
3.3 કે 31.5 K-3.67 % ₹ 158+49.81 % 2,340 ₹ 11-36.39 % 25.8 K+54 % 1.06 એલ
41.7 કે 33.9 K-32.34 % ₹ 139+50.27 % 2,360 ₹ 13-41.26 % 26.7 K-37.32 % 1.22 એલ
5.4 કે 8.1 K-3.57 % ₹ 120+66.39 % 2,380 ₹ 16-43.39 % 14.4 K+55 % 1.3 એલ
6.16 એલ 1.01 એલ-30.02 % ₹ 102+57.53 % 2,400 ₹ 21-39.3 % 97.2 K+6 % 6.46 એલ
2.97 એલ 28.2 K-29.85 % ₹ 89+65.7 % 2,420 ₹ 25-42.33 % 21.9 K+115 % 1.61 એલ
7.11 એલ 37.5 K-35.9 % ₹ 75+71.14 % 2,440 ₹ 31-42.41 % 37.8 K+385 % 2.19 એલ
14.66 એલ 43.8 K+115 % ₹ 65+87.95 % 2,460 ₹ 40-35.95 % 44.4 K+2014 % 3.67 એલ
5.74 એલ 54.3 K+159 % ₹ 53+93.39 % 2,480 ₹ 50-35.19 % 17.4 K+5700 % 1.15 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 2,486
49.03 એલ 3.87 એલ+108 % ₹ 45+111.08 % 2,500 ₹ 62-31.67 % 76.2 K+167 % 3.77 એલ
8.49 એલ 67.8 K+64 % ₹ 36+114.29 % 2,520 - - -
5.05 એલ 44.7 K+66 % ₹ 30+132.56 % 2,540 ₹ 87-28.61 % 4.5 K+400 % 48 કે
4.76 એલ 52.8 K+120 % ₹ 24+146.94 % 2,560 - - -
1.62 એલ 16.8 K+133 % ₹ 21+160.13 % 2,580 - - -
29.01 એલ 2.33 એલ+33 % ₹ 17+171.09 % 2,600 ₹ 120-44.92 % 5.7 K+111 % 14.1 કે
1.58 એલ 18.3 K+0 % ₹ 14+0 % 2,620 - - -
1.05 એલ 19.5 K+14 % ₹ 12+187.06 % 2,640 - - -
24.6 કે 6.6 K+2100 % ₹ 11+157.65 % 2,660 - - -
9.6 કે 4.8 K+0 % ₹ 10+0 % 2,680 - - -
10.11 એલ 1.34 એલ+123 % ₹ 8+188.68 % 2,700 ₹ 222-26.02 % 3.6 K+200 % 4.2 કે
16.5 કે 3.3 K+0 % ₹ 8+0 % 2,720 - - -
3.41 એલ 49.5 K+195 % ₹ 3+66.67 % 2,800 - - -
40.2 કે 14.1 K+38 % ₹ 2-36.73 % 2,900 - - -

દીપક નાઇટ્રાઇટ ઑપ્શન ચેઇન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 21.95
  • હાઈ 76
44.75
  • પાછલું. બંધ કરો 21.2
  • 21.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2500
  • સરેરાશ કિંમત 52.83
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.04 કરોડ
  • OI% માં Chg 108.4
  • માર્કેટ લૉટ 300 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
42.18316373728 દીપકન્તર
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91