ડિવિઝ લેબોરેટરીઝ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 3,480 ₹ 8+0 % 200+0 % 0
0 1.8 K+0 % ₹ 741+0 % 3,600 ₹ 2+22.22 % 22.8 K+0 % 200
0 400+0 % ₹ 650+0 % 3,700 ₹ 2+0 % 13.6 K+0 % 0
200 3.2 K-5.88 % ₹ 804+26.05 % 3,800 ₹ 2-2.86 % 23.2 K+0 % 0
400 4.2 K-4.55 % ₹ 690+25.53 % 3,900 ₹ 3+0 % 27.2 K+0 % 0
- - - 3,960 ₹ 26+0 % 200+0 % 0
400 16 K-1.23 % ₹ 584-2.7 % 4,000 ₹ 3-24.64 % 63.8 K-1.24 % 5.4 કે
- - - 4,040 ₹ 5+0 % 800+0 % 0
- - - 4,060 ₹ 18+0 % 1 K+0 % 0
0 200+0 % ₹ 351+0 % 4,080 ₹ 10+0 % 200+0 % 0
200 11.4 K-1.72 % ₹ 480+9.09 % 4,100 ₹ 3-38.74 % 34.4 K-8.02 % 11.4 કે
0 1.4 K+0 % ₹ 425+0 % 4,120 ₹ 19+0 % 200+0 % 0
0 600+0 % ₹ 272+0 % 4,140 ₹ 14+0 % 2 K+0 % 0
- - - 4,160 ₹ 16+0 % 1.4 K+0 % 0
- - - 4,180 ₹ 24+0 % 400+0 % 0
200 29.4 K-0.68 % ₹ 390-2.5 % 4,200 ₹ 6-31.43 % 95.2 K-11.03 % 75.2 કે
0 400+0 % ₹ 220+0 % 4,220 - - -
0 600+0 % ₹ 211+0 % 4,240 ₹ 8-16.75 % 4 K-41.18 % 3.2 કે
0 1.2 K+0 % ₹ 230+0 % 4,260 ₹ 10-4.31 % 11 K-14.06 % 2.2 કે
0 600+0 % ₹ 235+0 % 4,280 ₹ 13+0.39 % 5.4 K+0 % 200
1.4 કે 35.4 K-2.75 % ₹ 279-8.82 % 4,300 ₹ 10-27.7 % 80.8 K-5.83 % 34.8 કે
1.4 કે 6.6 K-13.16 % ₹ 267-5.28 % 4,320 ₹ 11-26.25 % 12.2 K-25.61 % 6.4 કે
400 4.6 K+0 % ₹ 262+5.18 % 4,340 ₹ 13-24.93 % 11.2 K-6.67 % 3.2 કે
0 9 K+0 % ₹ 247+0 % 4,360 ₹ 15-19.35 % 10.6 K-1.85 % 1.4 કે
0 10.8 K+0 % ₹ 245+0 % 4,380 ₹ 18-14 % 14.8 K+12 % 3.2 કે
9 કે 38.2 K+3 % ₹ 207-4.26 % 4,400 ₹ 20-13.38 % 92 K+3 % 86.4 કે
0 5.2 K+0 % ₹ 183+0 % 4,420 ₹ 23-18.44 % 3.4 K-15 % 3 કે
600 13.2 K+2 % ₹ 182-6.16 % 4,440 ₹ 26-18.66 % 16.8 K-9.68 % 5.4 કે
3 કે 7.4 K-22.92 % ₹ 156-6.63 % 4,460 ₹ 31-12.76 % 21.8 K-6.03 % 13.6 કે
400 14 K-2.78 % ₹ 142-10.39 % 4,480 ₹ 36-10.74 % 24 K-8.4 % 6.6 કે
1.61 એલ 1.95 એલ-4.4 % ₹ 127-10.97 % 4,500 ₹ 38-19.37 % 1.58 એલ-10.11 % 1.89 એલ
2.2 કે 21.2 K-3.64 % ₹ 117-12.49 % 4,520 ₹ 49-6.99 % 11.6 K-1.69 % 1.8 કે
16.8 કે 16.4 K-7.87 % ₹ 102-15.38 % 4,540 ₹ 55-13.19 % 19.8 K-14.66 % 22.8 કે
24 કે 37.8 K+1 % ₹ 93-13.29 % 4,560 ₹ 61-15.45 % 22 K+3 % 68.6 કે
1.09 એલ 29.4 K-9.82 % ₹ 85-13.08 % 4,580 ₹ 77-5.41 % 14.6 K-30.48 % 53.8 કે
સ્પૉટની કિંમત: 4,589
6.66 એલ 2.73 એલ-2.15 % ₹ 74-17.36 % 4,600 ₹ 85-8.94 % 80.6 K-10.44 % 1.71 એલ
68.6 કે 27.8 K+5 % ₹ 64-20.43 % 4,620 ₹ 99-5.03 % 10.4 K-18.75 % 6.6 કે
28.4 કે 21 K-13.22 % ₹ 59-19.16 % 4,640 ₹ 110-1.44 % 1 K+0 % 1 કે
40.6 કે 25.4 K+18 % ₹ 50-23.86 % 4,660 ₹ 128-0.47 % 1.6 K-20 % 1 કે
44.6 કે 33.8 K+260 % ₹ 44-25.21 % 4,680 ₹ 231+0 % 200+0 % 0
2.63 એલ 1.52 એલ+6 % ₹ 39-24.88 % 4,700 ₹ 150-4.52 % 6.2 K-6.06 % 4.2 કે
20.8 કે 9 K-19.64 % ₹ 35-27.39 % 4,720 - - -
8.6 કે 9.6 K+14 % ₹ 32-24.55 % 4,740 ₹ 294+0 % 0 0
1.03 એલ 37 K-29.12 % ₹ 27-32.25 % 4,760 ₹ 320+0 % 1 K+0 % 0
2 કે 5 K+4 % ₹ 25-32.34 % 4,780 - - -
1.7 એલ 1.62 એલ+5 % ₹ 20-35.05 % 4,800 ₹ 235+0.79 % 3 K+0 % 800
5.4 કે 3 K+0 % ₹ 18+0 % 4,820 - - -
14.6 કે 14.6 K+14 % ₹ 16-39.92 % 4,840 - - -
35 કે 53 K+3 % ₹ 12-39.24 % 4,880 - - -
44.6 કે 67 K-2.62 % ₹ 9-40.13 % 4,920 - - -
19.6 કે 18.2 K+25 % ₹ 7-44.49 % 4,960 - - -
86.6 કે 71 K-3.01 % ₹ 5-49.75 % 5,000 - - -

ડિવિસ લેબોરેટરીઝ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 68.1
  • હાઈ 104
73.55
  • પાછલું. બંધ કરો 89
  • 93.05 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 4600
  • સરેરાશ કિંમત 81.45
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.03 કરોડ
  • OI% -2.15માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 200 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
15.181058495822 ડિવિસ્લેબ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91