ડીએલએફ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 600 ₹ 1+0 % 24.75 K+0 % 0
- - - 650 ₹ 2+0 % 5.78 K+0 % 0
- - - 660 ₹ 0-25 % 51.98 K-13.7 % 93.23 કે
- - - 670 ₹ 0-60 % 3.3 K+0 % 825
- - - 680 ₹ 0-25 % 2.02 એલ-1.21 % 44.55 કે
- - - 690 ₹ 0+0 % 5.78 K+0 % 0
0 63.53 K+0 % ₹ 176+0 % 700 ₹ 0+0 % 3.81 એલ-5.33 % 1.11 એલ
0 4.13 K+0 % ₹ 78+0 % 710 ₹ 0+0 % 92.4 K+2 % 14.85 કે
0 39.6 K+0 % ₹ 120+0 % 720 ₹ 0-16.67 % 1.99 એલ+0 % 22.28 કે
0 21.45 K+0 % ₹ 118+0 % 730 ₹ 0-11.11 % 1.25 એલ+0 % 2.48 કે
0 70.13 K+0 % ₹ 138+0 % 740 ₹ 0-18.18 % 1.32 એલ+20 % 37.13 કે
6.6 કે 95.7 K-0.85 % ₹ 126+0.68 % 750 ₹ 1-20 % 6.11 એલ-8.86 % 1.16 એલ
18.15 કે 89.93 K-16.79 % ₹ 119+4.75 % 760 ₹ 1-5.56 % 2.21 એલ-0.37 % 6.6 કે
0 80.03 K+0 % ₹ 109+0 % 770 ₹ 1-17.39 % 3.22 એલ-2.74 % 37.13 કે
8.25 કે 1.91 એલ-1.7 % ₹ 101+3.06 % 780 ₹ 1-17.24 % 6.35 એલ-6.1 % 2.29 એલ
2.48 કે 54.45 K-1.49 % ₹ 91+35.19 % 790 ₹ 1-24.32 % 2.39 એલ+9 % 2.05 એલ
1.16 એલ 4.72 એલ-9.35 % ₹ 80+3.58 % 800 ₹ 2-23.4 % 11 એલ+8 % 6.42 એલ
5.78 કે 1.13 એલ-1.44 % ₹ 72+6.14 % 810 ₹ 2-23.73 % 3.01 એલ-13.71 % 2.13 એલ
23.93 કે 2.42 એલ-2.98 % ₹ 62+4.05 % 820 ₹ 3-28 % 8.93 એલ-2.35 % 5.59 એલ
37.95 કે 3.31 એલ-4.98 % ₹ 51+2.19 % 830 ₹ 4-27.18 % 3.77 એલ-9.68 % 4.58 એલ
1.86 એલ 4 એલ-9.01 % ₹ 43+2.01 % 840 ₹ 5-27.14 % 5.33 એલ-12.94 % 8.57 એલ
7.7 એલ 18.51 એલ-6.42 % ₹ 35-1.57 % 850 ₹ 7-26.56 % 6.6 એલ-5.88 % 10.94 એલ
5.54 એલ 7.96 એલ-6.76 % ₹ 28-4.35 % 860 ₹ 10-23.37 % 6.01 એલ+3 % 12.45 એલ
21.1 એલ 9.08 એલ-15.06 % ₹ 22-4.39 % 870 ₹ 14-18.84 % 4.45 એલ+2 % 10.94 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 879
સ્પૉટની કિંમત: 879
42.36 એલ 14.32 એલ+1 % ₹ 17-6.69 % 880 ₹ 19-14.35 % 2.99 એલ+24 % 13.51 એલ
22.99 એલ 3.71 એલ+4 % ₹ 12-9.16 % 890 ₹ 25-10.71 % 1.08 એલ+44 % 2.97 એલ
38.68 એલ 21.96 એલ+4 % ₹ 9-12.62 % 900 ₹ 31-9.28 % 4.34 એલ+6 % 2.6 એલ
9.81 એલ 4.62 એલ+18 % ₹ 6-14.57 % 910 ₹ 39-5.11 % 12.38 K+67 % 21.45 કે
10.16 એલ 7.83 એલ+1 % ₹ 5-14.41 % 920 ₹ 46-9.55 % 48.68 K+5 % 9.08 કે
5.3 એલ 3.87 એલ+4 % ₹ 4-13.41 % 930 ₹ 54-6.24 % 10.73 K+18 % 2.48 કે
3.4 એલ 2.57 એલ+4 % ₹ 3-11.29 % 940 ₹ 64-21.34 % 20.63 K+32 % 6.6 કે
6.75 એલ 9.83 એલ+5 % ₹ 2-10.64 % 950 ₹ 77+0 % 1.38 એલ+0 % 0
2.26 એલ 2.09 એલ+37 % ₹ 2-9.09 % 960 ₹ 94+0 % 9.9 K+0 % 0
2.13 એલ 1.54 એલ-6.97 % ₹ 1-7.69 % 970 ₹ 92+0 % 2.48 K+0 % 0
1.87 એલ 2.9 એલ-13.33 % ₹ 1+0 % 980 ₹ 104+0 % 825+0 % 0
34.65 કે 34.65 K-16 % ₹ 1-11.76 % 990 - - -
2.19 એલ 11.48 એલ-1.63 % ₹ 1-13.33 % 1,000 ₹ 166+0 % 62.7 K+0 % 0
56.93 કે 3.81 એલ+1 % ₹ 0-36.36 % 1,020 ₹ 145+0 % 26.4 K+0 % 0

ડીએલએફ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 16.15
  • હાઈ 22
16.75
  • પાછલું. બંધ કરો 17.95
  • 19.85 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 880
  • સરેરાશ કિંમત 18.96
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.14 કરોડ
  • OI% માં Chg 1.17
  • માર્કેટ લૉટ 825 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
10.25641025641 ડીએલએફ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91