આઇકર મોટર્સ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 3,800 ₹ 1+0 % 875+0 % 0
0 1.05 K+0 % ₹ 758+0 % 4,000 ₹ 1-9.09 % 8.75 K-1.96 % 700
- - - 4,050 ₹ 1+0 % 525+0 % 0
350 700+0 % ₹ 720-10.56 % 4,100 ₹ 1+0 % 6.83 K+0 % 0
- - - 4,150 ₹ 1-45 % 14.35 K+1 % 1.4 કે
0 700+0 % ₹ 581+0 % 4,200 ₹ 1-54.55 % 15.4 K-1.12 % 1.58 કે
- - - 4,250 ₹ 3+0 % 7.7 K+0 % 0
0 350+0 % ₹ 320+0 % 4,300 ₹ 0-70 % 46.03 K-0.75 % 2.28 કે
0 350+0 % ₹ 372+0 % 4,350 ₹ 0-94.12 % 4.2 K+0 % 350
175 4.38 K+0 % ₹ 420-16.96 % 4,400 ₹ 1-22.22 % 37.45 K-0.47 % 4.03 કે
0 875+0 % ₹ 396+0 % 4,450 ₹ 3-7.27 % 4.38 K+0 % 0
350 12.95 K+0 % ₹ 370+0 % 4,500 ₹ 2-50.82 % 93.1 K+1 % 35.35 કે
0 2.98 K+0 % ₹ 279+0 % 4,550 ₹ 2-48.89 % 7.35 K-17.65 % 15.75 કે
2.28 કે 21 K-1.64 % ₹ 275+10.4 % 4,600 ₹ 3-46.46 % 41.48 K-6.69 % 27.13 કે
525 12.25 K+0 % ₹ 176-35.84 % 4,650 ₹ 5-47.37 % 13.65 K-17.89 % 17.15 કે
3.85 કે 41.48 K-2.07 % ₹ 167+1.49 % 4,700 ₹ 8-51.61 % 86.8 K-4.25 % 93.28 કે
27.3 કે 14.88 K+73 % ₹ 126-0.43 % 4,750 ₹ 13-48.78 % 33.95 K-1.02 % 61.25 કે
1.66 એલ 65.1 K+21 % ₹ 84-8.83 % 4,800 ₹ 22-46.69 % 1.16 એલ+2 % 1.82 એલ
1.66 એલ 49.18 K-1.06 % ₹ 53-15.56 % 4,850 ₹ 39-38.29 % 35.18 K-0.5 % 68.08 કે
સ્પૉટની કિંમત: 4,871
6.01 એલ 2.19 એલ+19 % ₹ 35-19.35 % 4,900 ₹ 69-24.78 % 60.2 K-13.13 % 48.48 કે
2.37 એલ 1.21 એલ-18.68 % ₹ 22-28.57 % 4,950 ₹ 107-13.15 % 26.78 K-6.13 % 8.58 કે
2.92 એલ 2.02 એલ-14.8 % ₹ 13-37.98 % 5,000 ₹ 152-5.27 % 32.73 K+0 % 875
44.1 કે 47.43 K-6.87 % ₹ 8-44.72 % 5,050 ₹ 177+0 % 4.03 K+0 % 0
77.53 કે 60.38 K-18.82 % ₹ 5-47.12 % 5,100 ₹ 213+0 % 2.1 K+0 % 1.23 કે
19.6 કે 15.58 K-11.88 % ₹ 3-55.3 % 5,150 ₹ 322+0 % 525+0 % 0
81.38 કે 1.45 એલ-8.01 % ₹ 2-52.94 % 5,200 ₹ 362-0.67 % 2.28 K+0 % 1.4 કે
9.8 કે 12.25 K-11.39 % ₹ 2-48.61 % 5,250 - - -
36.23 કે 46.73 K+7 % ₹ 2-42.86 % 5,300 - - -
0 875+0 % ₹ 4+97.3 % 5,350 - - -
25.55 કે 25.73 K-12.5 % ₹ 1-38.1 % 5,400 - - -
23.28 કે 1.17 એલ-4.17 % ₹ 1-42.86 % 5,500 ₹ 700+0 % 175+0 % 0

આઇકર મોટર્સ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 49.35
  • હાઈ 111
84.1
  • પાછલું. બંધ કરો 92.25
  • 60.05 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 4800
  • સરેરાશ કિંમત 77.86
  • વ્યાજ ખોલો 65100
  • OI% માં Chg 21.17
  • માર્કેટ લૉટ 175 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
56.366585563666 આઇચેરમોટ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91