ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 2,080 ₹ 4+0 % 950+0 % 0
0 1.43 K+0 % ₹ 530+0 % 2,200 ₹ 0+0 % 28.03 K-1.67 % 475
- - - 2,260 ₹ 3+0 % 475+0 % 0
- - - 2,280 ₹ 8+0 % 0 0
- - - 2,300 ₹ 1+150 % 39.9 K+0 % 4.28 કે
- - - 2,340 ₹ 2+0 % 2.38 K+0 % 0
- - - 2,360 ₹ 5+0 % 475+0 % 0
0 7.6 K+0 % ₹ 303+0 % 2,400 ₹ 1-3.33 % 69.35 K-2.01 % 2.38 કે
- - - 2,440 ₹ 15+0 % 3.33 K+0 % 0
- - - 2,460 ₹ 1+0 % 6.65 K+0 % 0
- - - 2,480 ₹ 18+0 % 5.23 K+0 % 0
30.4 કે 3.24 એલ-8.2 % ₹ 512-5.3 % 2,500 ₹ 3+6.67 % 2.26 એલ-6.3 % 49.88 કે
- - - 2,520 ₹ 2-2.04 % 950+0 % 0
0 475+0 % ₹ 299+0 % 2,540 ₹ 25+0 % 8.55 K+0 % 0
0 1.9 K+0 % ₹ 141+0 % 2,560 ₹ 6+0 % 19.48 K+0 % 0
0 475+0 % ₹ 246+0 % 2,580 ₹ 4+0 % 3.8 K+0 % 0
475 62.23 K+0 % ₹ 405-3.57 % 2,600 ₹ 5+8.7 % 1.5 એલ-8.7 % 57.95 કે
0 7.6 K+0 % ₹ 216+0 % 2,620 ₹ 5+0 % 4.75 K+0 % 0
0 8.08 K+0 % ₹ 255+0 % 2,640 ₹ 6+7.5 % 14.25 K-3.23 % 16.15 કે
0 6.18 K+0 % ₹ 181+0 % 2,660 ₹ 7+8.27 % 18.05 K+73 % 27.55 કે
0 2.85 K+0 % ₹ 177+0.17 % 2,680 ₹ 8+2.67 % 6.65 K-17.65 % 2.38 કે
5.23 કે 38.48 K-5.81 % ₹ 309-9.12 % 2,700 ₹ 8-7.1 % 1.43 એલ-2.58 % 1.4 એલ
0 8.08 K+0 % ₹ 331+0 % 2,720 ₹ 9-1.1 % 8.55 K+6 % 475
0 13.3 K+0 % ₹ 290+0 % 2,740 ₹ 11+1.41 % 28.03 K+23 % 20.43 કે
0 5.23 K+0 % ₹ 180+0 % 2,760 ₹ 13+5.26 % 34.68 K-20.65 % 18.05 કે
475 15.2 K+0 % ₹ 269+8.35 % 2,780 ₹ 14+4.03 % 18.05 K-13.64 % 15.2 કે
10.45 કે 89.78 K+2 % ₹ 215-16.11 % 2,800 ₹ 16+0.63 % 2.16 એલ+1 % 1.94 એલ
0 13.3 K+0 % ₹ 155+0 % 2,820 ₹ 20+5.69 % 20.43 K+23 % 14.73 કે
0 13.3 K+0 % ₹ 222+0 % 2,840 ₹ 22+3.61 % 28.03 K+37 % 33.25 કે
4.28 કે 20.9 K+2 % ₹ 166-14.54 % 2,860 ₹ 26+11.35 % 39.9 K+2 % 22.8 કે
3.33 કે 25.65 K+0 % ₹ 161-7.21 % 2,880 ₹ 30+8.81 % 27.08 K-22.97 % 1.05 એલ
39.9 કે 1.51 એલ-2.76 % ₹ 136-19.35 % 2,900 ₹ 33+6.28 % 1.63 એલ-4.19 % 2.51 એલ
0 15.2 K+0 % ₹ 160+4.42 % 2,920 ₹ 40+11.34 % 20.43 K+26 % 28.5 કે
22.8 કે 19 K-18.37 % ₹ 110-21.64 % 2,940 ₹ 49+15.68 % 32.3 K+21 % 62.7 કે
40.38 કે 23.75 K-18.03 % ₹ 96-25.23 % 2,960 ₹ 56+15.38 % 38.95 K-8.89 % 1.3 એલ
49.88 કે 27.08 K+14 % ₹ 86-25.51 % 2,980 ₹ 63+9.24 % 34.2 K+85 % 95.95 કે
સ્પૉટની કિંમત: 2,999
સ્પૉટની કિંમત: 2,999
7.8 એલ 2.87 એલ+6 % ₹ 76-26.7 % 3,000 ₹ 71+10.08 % 1.13 એલ+12 % 4.62 એલ
1.96 એલ 46.55 K-16.24 % ₹ 70-24.65 % 3,020 ₹ 81+10.8 % 10.93 K+77 % 64.13 કે
3.53 એલ 70.78 K-19.02 % ₹ 60-27.99 % 3,040 ₹ 96+14.01 % 28.5 K-6.25 % 1.02 એલ
1.22 એલ 41.8 K+19 % ₹ 51-30.18 % 3,060 - - -
59.85 કે 28.03 K+23 % ₹ 45-32.69 % 3,080 ₹ 119+13.09 % 11.4 K+140 % 11.4 કે
12.19 એલ 3.46 એલ+13 % ₹ 39-32.64 % 3,100 ₹ 134+15.56 % 16.15 K+62 % 40.38 કે
54.63 કે 23.75 K+25 % ₹ 34-34.15 % 3,120 - - -
91.2 કે 53.2 K+47 % ₹ 28-37.02 % 3,140 ₹ 180+28.57 % 1.9 K+300 % 1.43 કે
36.58 કે 19 K+82 % ₹ 24-39.7 % 3,160 - - -
11.4 કે 15.2 K+33 % ₹ 21-42.29 % 3,180 ₹ 186+0.38 % 0-100 % 1.43 કે
4.81 એલ 2.46 એલ+8 % ₹ 18-39.56 % 3,200 ₹ 215+2.36 % 2.85 K+100 % 6.65 કે
10.45 કે 20.43 K+59 % ₹ 16-38.79 % 3,220 - - -
22.8 કે 32.78 K+53 % ₹ 15-33.86 % 3,240 - - -
6.18 કે 8.08 K+13 % ₹ 11-36.21 % 3,260 - - -
3.33 કે 22.33 K-4.08 % ₹ 11-38.12 % 3,280 - - -
3.54 એલ 1.61 એલ+36 % ₹ 9-37.1 % 3,300 - - -
1.01 એલ 85.98 K-5.24 % ₹ 7-41.3 % 3,320 - - -
38 કે 17.1 K+0 % ₹ 6+0 % 3,360 - - -

ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 71.8
  • હાઈ 115.95
76.05
  • પાછલું. બંધ કરો 103.75
  • 105 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 3000
  • સરેરાશ કિંમત 86.47
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.03 કરોડ
  • OI% માં Chg 6.34
  • માર્કેટ લૉટ 475 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
9.6262740656852 ગોદરેજપ્રોપ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91