હેવેલ્સ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,400 ₹ 0-10 % 10.5 K+24 % 9 કે
0 2.5 K+0 % ₹ 337+0 % 1,500 ₹ 0-11.11 % 5 K-9.09 % 1.5 કે
0 500+0 % ₹ 241+0 % 1,600 ₹ 1-15.38 % 35.5 K-10.13 % 23.5 કે
- - - 1,620 ₹ 1-77.55 % 6 K-20 % 4 કે
- - - 1,640 ₹ 5+0 % 500+0 % 0
- - - 1,660 ₹ 1-40 % 43 K-21.82 % 36.5 કે
- - - 1,680 ₹ 1-51.43 % 43 K-13.13 % 54.5 કે
500 35 K+0 % ₹ 202+55.59 % 1,700 ₹ 1-51.11 % 3.01 એલ-2.27 % 2.18 એલ
0 3.5 K+0 % ₹ 98+0 % 1,720 ₹ 1-54.69 % 51 K+11 % 1.54 એલ
0 3 K+0 % ₹ 84+0 % 1,740 ₹ 2-64.13 % 93.5 K-32.97 % 5.1 એલ
2.5 કે 6 K+20 % ₹ 130+86.51 % 1,760 ₹ 2-67.13 % 62 K-31.11 % 3.96 એલ
6.5 કે 5.5 K-8.33 % ₹ 107+99.26 % 1,780 ₹ 4-69.83 % 70.5 K-32.21 % 4.85 એલ
8.79 એલ 76 K-52.35 % ₹ 89+112.35 % 1,800 ₹ 5-73.08 % 4.67 એલ+10 % 46.59 એલ
3.61 એલ 31.5 K-66.13 % ₹ 77+152.79 % 1,820 ₹ 7-73.46 % 1.33 એલ+67 % 16.83 એલ
21.43 એલ 1.92 એલ-58.91 % ₹ 54+148.27 % 1,840 ₹ 10-73.49 % 3.1 એલ+104 % 20.59 એલ
31.44 એલ 1.23 એલ-61.98 % ₹ 40+151.1 % 1,860 ₹ 15-72.13 % 2.96 એલ+123 % 16.33 એલ
47.73 એલ 2.04 એલ-44.49 % ₹ 29+140.93 % 1,880 ₹ 23-67.32 % 1.7 એલ+816 % 15.39 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,887
1.2 કરોડ 6.16 એલ-31.42 % ₹ 20+118.58 % 1,900 ₹ 35-59.73 % 97 K-3.48 % 23.02 એલ
78.97 એલ 4.46 એલ+92 % ₹ 14+97.87 % 1,920 ₹ 49-52.94 % 14.5 K+16 % 3.07 એલ
65.76 એલ 4.66 એલ+121 % ₹ 10+85.44 % 1,940 ₹ 65-47.6 % 7.5 K+88 % 38 કે
32.4 એલ 3.64 એલ+144 % ₹ 7+79.27 % 1,960 ₹ 73-50.29 % 4.5 K+13 % 2 કે
19.8 એલ 1.34 એલ+80 % ₹ 6+85.25 % 1,980 ₹ 100-32.99 % 4.5 K+0 % 5 કે
68.99 એલ 5.95 એલ+15 % ₹ 4+86.96 % 2,000 ₹ 114-33.14 % 6 K+0 % 10 કે
15.36 એલ 1.53 એલ+73 % ₹ 3+84.85 % 2,020 - - -
12.14 એલ 1.38 એલ+151 % ₹ 2+64 % 2,040 ₹ 175+0 % 1.5 K+0 % 0
11.92 એલ 1.63 એલ+288 % ₹ 2+55 % 2,060 - - -
10.52 એલ 1.05 એલ+53 % ₹ 1+53.85 % 2,080 - - -
1.3 એલ 33 K+0 % ₹ 1+0 % 2,100 - - -
7.11 એલ 1.74 એલ+39 % ₹ 1+100 % 2,120 - - -
11.26 એલ 1.2 એલ+319 % ₹ 1+41.67 % 2,160 - - -

હેવેલ્સ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 7.8
  • હાઈ 50.6
20.00
  • પાછલું. બંધ કરો 9.15
  • 9.15 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1900
  • સરેરાશ કિંમત 30.16
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.06 કરોડ
  • OI% -31.42માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
28.504672897196 હેવેલ્સ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91