એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,060 ₹ 0+0 % 2.8 K+0 % 0
- - - 1,080 ₹ 0+0 % 20.3 K+0 % 700
- - - 1,100 ₹ 0+0 % 350+0 % 0
- - - 1,120 ₹ 0+0 % 46.9 K+0 % 700
- - - 1,160 ₹ 0+0 % 7.35 K+0 % 350
- - - 1,180 ₹ 0+0 % 1.75 K+0 % 1.05 કે
700 12.6 K+0 % ₹ 245+0 % 1,200 ₹ 0-66.67 % 3.31 એલ+0 % 51.8 કે
0 1.75 K+0 % ₹ 203+0 % 1,220 ₹ 1+11.11 % 51.1 K+0 % 700
0 8.4 K+0 % ₹ 159+0 % 1,240 ₹ 0-20 % 96.25 K+0 % 5.6 કે
0 29.4 K+0 % ₹ 180+0 % 1,260 ₹ 1+137.5 % 51.8 K+0 % 700
0 68.95 K+0 % ₹ 162+0 % 1,280 ₹ 1+25 % 93.45 K-0.74 % 3.85 કે
1.75 કે 1.45 એલ+0 % ₹ 140-2.5 % 1,300 ₹ 1-18.18 % 3.56 એલ-0.59 % 36.4 કે
0 1.32 એલ+0 % ₹ 118+0 % 1,320 ₹ 1+0 % 1.68 એલ-0.21 % 25.55 કે
10.15 કે 1.32 એલ-0.79 % ₹ 103-2.33 % 1,340 ₹ 1+8.33 % 1.84 એલ-1.5 % 12.95 કે
12.25 કે 1.02 એલ-1.35 % ₹ 83-3.1 % 1,360 ₹ 2+12.12 % 2.4 એલ+1 % 51.45 કે
7 કે 2.27 એલ-0.46 % ₹ 63-6.15 % 1,380 ₹ 3+16.67 % 2.65 એલ+4 % 1.3 એલ
2.17 એલ 4.49 એલ-1.46 % ₹ 47-5.05 % 1,400 ₹ 6+11.76 % 4.8 એલ-0.44 % 3.49 એલ
3.43 એલ 2.42 એલ+23 % ₹ 32-6.96 % 1,420 ₹ 11+8.12 % 3.17 એલ+5 % 3.18 એલ
10.71 એલ 14.09 એલ+3 % ₹ 21-8.04 % 1,440 ₹ 19+8.71 % 3.3 એલ+8 % 3.19 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,441
6.39 એલ 13.53 એલ+6 % ₹ 12-12.41 % 1,460 ₹ 31+5.25 % 1.45 એલ-6.55 % 1.24 એલ
3.58 એલ 6.58 એલ+3 % ₹ 8-15.17 % 1,480 ₹ 53+19.3 % 95.2 K+0 % 1.4 કે
3.79 એલ 16.85 એલ-0.78 % ₹ 5-17.5 % 1,500 ₹ 63+3.26 % 1.99 એલ-3.07 % 16.8 કે
1.29 એલ 3.97 એલ+1 % ₹ 3-22.37 % 1,520 ₹ 77+0 % 11.2 K+0 % 3.15 કે
80.5 કે 1.97 એલ-4.08 % ₹ 2-25.93 % 1,540 ₹ 103+0 % 4.2 K+0 % 0
58.8 કે 1.4 એલ-19.8 % ₹ 1-30 % 1,560 ₹ 115+0 % 3.15 K+0 % 1.05 કે
4.2 કે 52.15 K+1 % ₹ 1-19.23 % 1,580 - - -
63.35 કે 5.07 એલ-0.69 % ₹ 1-11.76 % 1,600 ₹ 160+5.66 % 29.4 K+0 % 3.15 કે
4.55 કે 46.2 K+0 % ₹ 1-31.58 % 1,620 - - -
16.1 કે 1.72 એલ-0.2 % ₹ 0-25 % 1,640 ₹ 305+0 % 0 0
700 10.5 K+0 % ₹ 0+0 % 1,680 ₹ 325+0 % 350+0 % 0
4.9 કે 35 K+0 % ₹ 0+0 % 1,720 ₹ 285+2.89 % 1.4 K+0 % 700
350 12.95 K+0 % ₹ 0+0 % 1,760 - - -

એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 40.45
  • હાઈ 47.75
47.00
  • પાછલું. બંધ કરો 49.5
  • 45.4 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1400
  • સરેરાશ કિંમત 43.07
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.04 કરોડ
  • OI% -1.46માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 350 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
89.72602739726 એચસીએલટેક
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91