એચડીએફસી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 3,000 ₹ 1-15 % 15.15 K-2.88 % 2.25 કે
0 450+0 % ₹ 840+0 % 3,100 ₹ 1-61.11 % 1.5 K+0 % 150
- - - 3,200 ₹ 2+14.29 % 23.4 K-1.89 % 450
- - - 3,250 ₹ 5+0 % 750+0 % 0
- - - 3,300 ₹ 2-2.38 % 43.35 K-2.36 % 6.75 કે
- - - 3,350 ₹ 5+0 % 600+0 % 0
0 6 K+0 % ₹ 475+0 % 3,400 ₹ 3+32.56 % 22.95 K-1.92 % 5.85 કે
0 900+0 % ₹ 296+0 % 3,450 ₹ 3-53.13 % 1.65 K-21.43 % 750
0 24 K+0 % ₹ 463+0 % 3,500 ₹ 3-4.29 % 72.3 K-4.37 % 15.3 કે
0 600+0 % ₹ 392+0.26 % 3,550 ₹ 5-7.22 % 7.05 K-2.08 % 3.6 કે
0 19.95 K+0 % ₹ 360+0.22 % 3,600 ₹ 5-26.67 % 68.7 K+0 % 48.75 કે
0 6 K+0 % ₹ 303+0 % 3,650 ₹ 9-7.81 % 22.65 K+0 % 0
4.2 કે 33.3 K-1.33 % ₹ 266+2.56 % 3,700 ₹ 10-26.81 % 65.25 K-25 % 1.12 એલ
6.6 કે 8.1 K+15 % ₹ 226+4.48 % 3,750 ₹ 15-24.44 % 22.2 K-7.5 % 13.95 કે
42.75 કે 51.75 K-23.84 % ₹ 184+4.99 % 3,800 ₹ 22-25.59 % 70.65 K+4 % 1.22 એલ
5.85 કે 14.1 K-3.09 % ₹ 148+3.87 % 3,850 ₹ 33-25.08 % 16.05 K+30 % 18 કે
76.35 કે 48 K+3 % ₹ 110-0.68 % 3,900 ₹ 50-21.37 % 46.5 K-17.33 % 77.7 કે
95.55 કે 34.35 K+19 % ₹ 85-0.53 % 3,950 ₹ 72-18.65 % 17.85 K+51 % 67.05 કે
સ્પૉટની કિંમત: 3,961
3.26 એલ 2 એલ-2.69 % ₹ 63-5.1 % 4,000 ₹ 102-14.74 % 72.75 K+57 % 1.02 એલ
58.5 કે 37.95 K+0 % ₹ 47-7.84 % 4,050 ₹ 140-11.92 % 4.35 K+4 % 300
2.02 એલ 1.52 એલ+7 % ₹ 37-2.49 % 4,100 ₹ 172-11.27 % 9.45 K-1.56 % 1.95 કે
24.6 કે 24.3 K+24 % ₹ 26-10.79 % 4,150 ₹ 218-4.32 % 3 K+150 % 3.9 કે
1.67 એલ 2.1 એલ+0 % ₹ 20-7.94 % 4,200 ₹ 253-5.04 % 5.25 K+3 % 1.65 કે
12.75 કે 11.1 K-8.64 % ₹ 14-12.19 % 4,250 ₹ 323+1.22 % 450+0 % 0
52.35 કે 66.9 K-12.38 % ₹ 10-17.07 % 4,300 ₹ 362+0 % 600+0 % 0
16.2 કે 8.55 K+16 % ₹ 8-18.92 % 4,350 - - -
31.2 કે 40.65 K-4.91 % ₹ 5-23.94 % 4,400 - - -
0 3.9 K+0 % ₹ 6+0.85 % 4,450 - - -
87.45 કે 1.26 એલ-8.58 % ₹ 3-39 % 4,500 ₹ 470+0 % 300+0 % 0
1.05 કે 2.1 K+56 % ₹ 3-16.67 % 4,550 - - -
13.95 કે 12.15 K-25.69 % ₹ 1-43.14 % 4,600 - - -
300 9.75 K+0 % ₹ 3+0 % 4,650 - - -
150 600+0 % ₹ 3+24.53 % 4,700 - - -

એચડીએફસી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 51
  • હાઈ 73.2
63.25
  • પાછલું. બંધ કરો 66.65
  • 52.2 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 4000
  • સરેરાશ કિંમત 62.26
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
  • OI% -2.69માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 150 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
55.18018018018 એચડીએફસીએએમસી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91