હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,920 ₹ 0+0 % 2.1 K+0 % 0
0 900+0 % ₹ 440+0 % 2,000 ₹ 0-40 % 52.2 K+1 % 5.4 કે
- - - 2,040 ₹ 0+0 % 2.1 K+0 % 0
- - - 2,080 ₹ 10+0 % 300+0 % 0
0 0 ₹ 557+0 % 2,100 ₹ 0-27.27 % 1.65 એલ-0.72 % 9.6 કે
- - - 2,120 ₹ 1+0 % 1.8 K+0 % 0
- - - 2,140 ₹ 0+0 % 1.2 K+0 % 0
- - - 2,160 ₹ 1-36.84 % 45 K-1.96 % 3 કે
- - - 2,180 ₹ 1+0 % 27.9 K+0 % 0
600 44.4 K-0.67 % ₹ 289+8.38 % 2,200 ₹ 1-41.38 % 1.28 એલ-0.23 % 11.4 કે
0 2.1 K+0 % ₹ 93+0 % 2,220 ₹ 1-27.27 % 13.5 K-4.26 % 900
0 9.9 K+0 % ₹ 235+0 % 2,240 ₹ 1-36.36 % 66.3 K-5.15 % 5.4 કે
0 30.6 K+0 % ₹ 226+0.89 % 2,260 ₹ 2-28.57 % 57 K-3.06 % 20.1 કે
0 4.8 K+0 % ₹ 195+0 % 2,280 ₹ 2-31.25 % 46.5 K-23.27 % 20.4 કે
2.7 કે 87.6 K-0.68 % ₹ 179+4.43 % 2,300 ₹ 3-25.64 % 4.36 એલ-7.51 % 1.64 એલ
0 27 K+0 % ₹ 149+0.3 % 2,320 ₹ 3-34.07 % 89.4 K+8 % 71.4 કે
1.8 કે 40.8 K-2.16 % ₹ 144+5.9 % 2,340 ₹ 4-33.33 % 2.24 એલ-2.36 % 1.66 એલ
16.2 કે 87.6 K-8.75 % ₹ 123-19.61 % 2,360 ₹ 4-35.04 % 1.9 એલ-4.38 % 2.83 એલ
2.7 કે 2.26 એલ+0 % ₹ 106+8.74 % 2,380 ₹ 6-35.2 % 2.01 એલ+8 % 3.09 એલ
1.7 એલ 14.14 એલ-0.06 % ₹ 85+5.66 % 2,400 ₹ 8-34.68 % 9.13 એલ-0.39 % 8.07 એલ
31.8 કે 1.45 એલ-2.43 % ₹ 70+5.66 % 2,420 ₹ 12-31.03 % 2.54 એલ+8 % 2.16 એલ
1.53 એલ 2.7 એલ+1 % ₹ 55+5.02 % 2,440 ₹ 17-28.48 % 2.19 એલ-14.1 % 2.94 એલ
3.87 એલ 1.13 એલ-2.58 % ₹ 43+3.5 % 2,460 ₹ 25-23.66 % 2.55 એલ-12.46 % 4.42 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 2,480
સ્પૉટની કિંમત: 2,480
13.14 એલ 2.44 એલ-9.58 % ₹ 32-0.93 % 2,480 ₹ 35-19.65 % 1.79 એલ+0 % 6.87 એલ
31.73 એલ 17.71 એલ-8.18 % ₹ 25-0.81 % 2,500 ₹ 46-17.8 % 6.51 એલ+2 % 4.47 એલ
12.56 એલ 4.61 એલ+18 % ₹ 18-4.36 % 2,520 ₹ 59-15.41 % 1.32 એલ-11.11 % 2.03 એલ
10.74 એલ 7.01 એલ-11.85 % ₹ 13-5.78 % 2,540 ₹ 73-13.25 % 1.74 એલ-0.17 % 54.9 કે
9.76 એલ 7.94 એલ+3 % ₹ 10-7.69 % 2,560 ₹ 90-11.26 % 2.18 એલ-0.55 % 13.2 કે
5.39 એલ 5 એલ-2.4 % ₹ 7-9.2 % 2,580 ₹ 109-7.46 % 41.4 K-8.61 % 9.3 કે
13.3 એલ 16.39 એલ-6.36 % ₹ 6-10.45 % 2,600 ₹ 128-6.28 % 2.29 એલ-8.4 % 34.5 કે
2.16 એલ 2.23 એલ-5.48 % ₹ 5-11.11 % 2,620 ₹ 143-9.26 % 19.5 K-4.41 % 4.2 કે
2.77 એલ 2.64 એલ-3.51 % ₹ 4-13.48 % 2,640 ₹ 160+0 % 60 K+0 % 0
2.44 એલ 2.59 એલ+18 % ₹ 3-16.88 % 2,660 ₹ 183+0 % 69.3 K+0 % 0
2.26 એલ 1.14 એલ-5.49 % ₹ 3-16.67 % 2,680 ₹ 171+0 % 33.3 K+0 % 0
7.78 એલ 16.04 એલ+2 % ₹ 3-15 % 2,700 ₹ 222-4.27 % 1.05 એલ-0.57 % 900
2.8 એલ 2.11 એલ+4 % ₹ 2-22.22 % 2,720 ₹ 167-0.09 % 7.5 K+0 % 0
1.29 એલ 1.52 એલ-4.16 % ₹ 2-26.09 % 2,740 ₹ 170+0.38 % 4.2 K+0 % 0
59.4 કે 2.26 એલ-11.1 % ₹ 2-23.81 % 2,760 ₹ 288+0 % 26.4 K+0 % 0
89.4 કે 83.4 K+14 % ₹ 1-28.21 % 2,780 - - -
6 એલ 7.65 એલ+13 % ₹ 1-25.71 % 2,800 ₹ 260+0 % 9.6 K+0 % 0
32.1 કે 96 K-13.51 % ₹ 1-24.14 % 2,820 ₹ 346+0 % 13.5 K+0 % 0
39.6 કે 1.59 એલ-4.68 % ₹ 1-31.03 % 2,840 - - -
6 કે 33.6 K+0 % ₹ 1-23.81 % 2,860 - - -
14.7 કે 12 K+0 % ₹ 1-10 % 2,880 - - -
39.6 કે 1.52 એલ-2.87 % ₹ 1-15 % 2,900 - - -
1.2 કે 2.4 K+14 % ₹ 1+0 % 2,920 - - -
15.3 કે 55.8 K-3.63 % ₹ 0-35.71 % 2,980 - - -

હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 23
  • હાઈ 41.85
24.5
  • પાછલું. બંધ કરો 24.7
  • 24.85 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2500
  • સરેરાશ કિંમત 29.9
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.18 કરોડ
  • OI% -8.18માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 300 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
7.9575596816976 હિન્દુનિલ્વર
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91