વોડાફોન આઇડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 8 ₹ 0+0 % 19.2 એલ+0 % 0
1.6 એલ 13.2 એલ-5.71 % ₹ 7+6.98 % 10 ₹ 0+0 % 1.3 કરોડ+1 % 80 કે
3.6 એલ 23.6 એલ-3.28 % ₹ 6+5.45 % 11 ₹ 0+0 % 2.28 કરોડ+0 % 0
1.6 એલ 41.6 એલ+0 % ₹ 5+7.87 % 12 ₹ 0+0 % 4.37 કરોડ-0.09 % 3.2 એલ
24.8 એલ 1.4 કરોડ-9.11 % ₹ 4+17.19 % 13 ₹ 0+0 % 7.01 કરોડ-10.11 % 2.47 કરોડ
1.96 કરોડ 3.1 કરોડ-25.07 % ₹ 3+26.09 % 14 ₹ 0-50 % 15.9 કરોડ+4 % 8.18 કરોડ
7.38 કરોડ 10.6 કરોડ-9.28 % ₹ 2+42.86 % 15 ₹ 0-40 % 14.29 કરોડ+2 % 16.52 કરોડ
43.86 કરોડ 20.38 કરોડ-18.81 % ₹ 1+71.43 % 16 ₹ 0-41.67 % 12.53 કરોડ+10 % 20.2 કરોડ
સ્પૉટની કિંમત: 17
સ્પૉટની કિંમત: 17
61.24 કરોડ 23.78 કરોડ+4 % ₹ 1+50 % 17 ₹ 1-40 % 3.65 કરોડ+28 % 4.75 કરોડ
27.96 કરોડ 21.1 કરોડ+5 % ₹ 0+50 % 18 ₹ 1-29.27 % 60 એલ+20 % 48.4 એલ
8.44 કરોડ 6.66 કરોડ+9 % ₹ 0+66.67 % 19 ₹ 2-23.33 % 30 એલ+3 % 7.2 એલ
2.88 કરોડ 10.87 કરોડ+10 % ₹ 0+50 % 20 - - -

વોડાફોન આઇડિયા ઑપ્શન ચેઇન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0.3
  • હાઈ 0.65
0.6
  • પાછલું. બંધ કરો 0.4
  • 0.4 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 17
  • સરેરાશ કિંમત 0.45
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 23.78 કરોડ
  • OI% માં Chg 4.13
  • માર્કેટ લૉટ 40000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
85.714285714286 આઇડિયા
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91