ઇન્ડિયન એનર્જી એક્સચેન્જ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 0 ₹ 61+0 % 120 ₹ 0+0 % 1.8 એલ-9.43 % 37.5 કે
- - - 125 ₹ 0+0 % 13.58 એલ-0.28 % 3.75 કે
0 26.25 K+0 % ₹ 21+0 % 128 ₹ 0+0 % 1.35 એલ+0 % 0
0 41.25 K+0 % ₹ 53+0 % 130 ₹ 0+0 % 5.7 એલ-16.02 % 1.09 એલ
- - - 133 ₹ 0-50 % 3.75 K+0 % 3.75 કે
0 1.09 એલ+0 % ₹ 32+0 % 135 ₹ 0+0 % 7.95 એલ-0.47 % 3.75 કે
0 1.01 એલ+0 % ₹ 28+0 % 138 ₹ 0+0 % 1.43 એલ+0 % 0
0 2.33 એલ+0 % ₹ 43+0 % 140 ₹ 0+0 % 10.39 એલ-10.65 % 1.31 એલ
0 1.16 એલ+0 % ₹ 40+2.41 % 143 ₹ 0+0 % 90 K+0 % 0
0 1.73 એલ+0 % ₹ 61+0 % 145 ₹ 0+0 % 6.38 એલ-1.73 % 15 કે
0 1.91 એલ+0 % ₹ 31+0 % 148 ₹ 0+0 % 1.13 એલ+0 % 0
0 6.15 એલ+0 % ₹ 31-1.88 % 150 ₹ 0+0 % 26.06 એલ-1.84 % 1.13 એલ
0 3.11 એલ+0 % ₹ 34+0 % 153 ₹ 0+0 % 2.93 એલ-2.5 % 15 કે
22.5 કે 5.06 એલ-2.88 % ₹ 28+3.7 % 155 ₹ 0+0 % 7.46 એલ-9.55 % 1.13 એલ
3.75 કે 2.44 એલ-1.52 % ₹ 26+0 % 158 ₹ 0+0 % 3.64 એલ+0 % 41.25 કે
1.95 એલ 13.65 એલ-9.45 % ₹ 23+5.08 % 160 ₹ 0-66.67 % 20.44 એલ-4.72 % 8.85 એલ
3.75 કે 3 એલ-1.23 % ₹ 21+6 % 163 ₹ 0-66.67 % 3.53 એલ-5.05 % 97.5 કે
93.75 કે 13.24 એલ-2.75 % ₹ 18+5.9 % 165 ₹ 0-66.67 % 13.43 એલ-19.19 % 10.65 એલ
0 3.56 એલ+0 % ₹ 14+0 % 168 ₹ 0-50 % 6.19 એલ-9.34 % 82.5 કે
4.54 એલ 19.05 એલ-6.79 % ₹ 13+6.22 % 170 ₹ 0-50 % 26.74 એલ-19.44 % 17.29 એલ
7.5 કે 3.19 એલ+0 % ₹ 11+17.89 % 173 ₹ 0-60 % 6.11 એલ+1 % 4.13 એલ
11.03 એલ 10.46 એલ-11.43 % ₹ 8+7.79 % 175 ₹ 0-50 % 15.71 એલ+15 % 26.55 એલ
1.16 એલ 2.44 એલ-5.8 % ₹ 6+7.02 % 178 ₹ 1-50 % 4.58 એલ+4 % 7.13 એલ
83.81 એલ 36.41 એલ-12.99 % ₹ 4-1.16 % 180 ₹ 1-43.14 % 27.75 એલ+5 % 44.4 એલ
31.28 એલ 12.23 એલ-8.94 % ₹ 3-7.69 % 183 ₹ 3-35.37 % 5.48 એલ+0 % 17.1 એલ
1.26 કરોડ 58.35 એલ-3.89 % ₹ 2-12 % 185 ₹ 4-23.42 % 17.33 એલ-7.78 % 14.1 એલ
16.35 એલ 13.31 એલ-3.01 % ₹ 1-19.44 % 188 ₹ 6-13.43 % 1.69 એલ-19.64 % 63.75 કે
1.17 કરોડ 50.21 એલ-5.77 % ₹ 1-19.23 % 190 ₹ 8-12.9 % 6.56 એલ-2.78 % 1.58 એલ
5.18 એલ 4.61 એલ-4.65 % ₹ 1-31.58 % 193 ₹ 10-16.6 % 52.5 K-12.5 % 18.75 કે
40.31 એલ 22.46 એલ-3.54 % ₹ 1-23.08 % 195 ₹ 12-11.39 % 71.25 K-9.52 % 7.5 કે
63.75 કે 30 K-46.67 % ₹ 0-20 % 198 - - -
33.23 એલ 29.7 એલ+7 % ₹ 0-12.5 % 200 ₹ 17-8.78 % 1.09 એલ+0 % 18.75 કે
4.31 એલ 4.05 એલ+9 % ₹ 0-20 % 205 - - -

ઇન્ડિયન એનર્જી એક્સચેન્જ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
61.00
  • પાછલું. બંધ કરો 61
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 120
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 3750 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ આઈઈએક્સ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91