ઇન્ડિયન હોટેલ્સ કો ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 435 ₹ 1+0 % 1 K+0 % 0
- - - 465 ₹ 1+0 % 0 0
- - - 470 ₹ 0-25 % 1.05 એલ+0 % 28 કે
- - - 480 ₹ 0+0 % 52 K+0 % 0
0 1 K+0 % ₹ 95+0 % 490 ₹ 1+0 % 3 K+0 % 0
- - - 495 ₹ 0+0 % 2 K+0 % 0
1 કે 60 K-1.64 % ₹ 145+9.89 % 500 ₹ 0-50 % 2.89 એલ+0 % 1 કે
- - - 510 ₹ 0+0 % 63 K+0 % 2 કે
- - - 515 ₹ 0+0 % 2 K+0 % 0
0 58 K+0 % ₹ 70+0 % 520 ₹ 0+0 % 1.4 એલ+0 % 0
0 20 K+0 % ₹ 49+0 % 525 ₹ 1+0 % 28 K+0 % 0
0 26 K+0 % ₹ 77+0 % 530 ₹ 0-20 % 1.75 એલ-1.69 % 4 કે
0 9 K+0 % ₹ 40-0.86 % 535 ₹ 0+0 % 27 K+0 % 0
0 62 K+0 % ₹ 95+0 % 540 ₹ 0-25 % 1.28 એલ-1.54 % 2 કે
0 13 K+0 % ₹ 41+0 % 545 ₹ 0+0 % 34 K+0 % 0
5 કે 1.27 એલ-2.31 % ₹ 95+11.24 % 550 ₹ 0-25 % 2.75 એલ-6.78 % 66 કે
0 46 K+0 % ₹ 60+0 % 555 ₹ 0+0 % 42 K+0 % 0
7 કે 1.85 એલ-1.07 % ₹ 84+4.56 % 560 ₹ 0-12.5 % 1.48 એલ-0.67 % 30 કે
0 41 K+0 % ₹ 66+0 % 565 ₹ 0+0 % 53 K+0 % 0
9 કે 98 K-3.92 % ₹ 73+19.75 % 570 ₹ 0-25 % 1.14 એલ-5 % 43 કે
1 કે 42 K-2.33 % ₹ 71+22.33 % 575 ₹ 1-23.08 % 1.05 એલ+24 % 26 કે
17 કે 2.12 એલ-6.19 % ₹ 50-16.43 % 580 ₹ 1-35.29 % 4.24 એલ-1.4 % 1.26 એલ
2 કે 42 K-2.33 % ₹ 58+4.9 % 585 ₹ 1-26.32 % 79 K-12.22 % 39 કે
69 કે 1.19 એલ-30.41 % ₹ 47-6.77 % 590 ₹ 1-43.48 % 2.2 એલ-26.42 % 2.32 એલ
12 કે 20 K-16.67 % ₹ 51+12.72 % 595 ₹ 1-53.33 % 1.57 એલ-54.62 % 3.96 એલ
3.19 એલ 3.2 એલ-19.8 % ₹ 38-3.64 % 600 ₹ 1-50 % 5.49 એલ-32.56 % 9.68 એલ
27 કે 44 K-24.14 % ₹ 42+18.7 % 605 ₹ 1-48.84 % 88 K-27.87 % 2.84 એલ
1.04 એલ 1.83 એલ-9.41 % ₹ 28-8.96 % 610 ₹ 1-47.27 % 3.06 એલ-5.56 % 7.54 એલ
63 કે 96 K-26.72 % ₹ 24-10.53 % 615 ₹ 2-38.57 % 1.82 એલ-15.74 % 4.55 એલ
6.16 એલ 3.66 એલ-28.52 % ₹ 20-13 % 620 ₹ 3-35.16 % 4.23 એલ-19.73 % 17.6 એલ
2.49 એલ 1.29 એલ-19.38 % ₹ 17-6.47 % 625 ₹ 4-33.33 % 1.77 એલ-2.21 % 7.09 એલ
29.73 એલ 3.73 એલ-44.16 % ₹ 12-24.31 % 630 ₹ 5-31.01 % 4.69 એલ+22 % 19.63 એલ
10.32 એલ 2.1 એલ-16.33 % ₹ 10-27 % 635 ₹ 8-27.27 % 1.46 એલ+26 % 11.25 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 638
સ્પૉટની કિંમત: 638
64.22 એલ 6.06 એલ-67.97 % ₹ 7-39.04 % 640 ₹ 10-22.14 % 3.14 એલ+76 % 21.38 એલ
32.15 એલ 2.98 એલ+7 % ₹ 5-43.68 % 645 ₹ 14-14.15 % 1.09 એલ+122 % 10.88 એલ
92.24 એલ 11.37 એલ-22.6 % ₹ 4-50.66 % 650 ₹ 17-9.6 % 2.16 એલ+218 % 6.35 એલ
11.84 એલ 2.67 એલ-3.26 % ₹ 3-56.56 % 655 ₹ 22-11.84 % 16 K+100 % 51 કે
28.03 એલ 9.9 એલ+20 % ₹ 2-61 % 660 ₹ 26-14.17 % 5 K-37.5 % 22 કે
4.63 એલ 1.59 એલ+21 % ₹ 2-63.86 % 665 ₹ 45+0 % 5 K+0 % 0
11.82 એલ 2.96 એલ+2 % ₹ 1-66.67 % 670 ₹ 35-1.57 % 12 K+9 % 16 કે
9.63 એલ 2.34 એલ+38 % ₹ 1-73.33 % 680 - - -
2.49 એલ 92 K+3 % ₹ 1-67.74 % 690 - - -
4.11 એલ 93 K+232 % ₹ 0-74.07 % 700 - - -

ઇન્ડિયન હોટેલ્સ કો ઓપ્શન ચેઇન ઓપ્શન્સ કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0.7
  • હાઈ 14.5
6.95
  • પાછલું. બંધ કરો 11.4
  • 12.6 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 640
  • સરેરાશ કિંમત 11.26
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.06 કરોડ
  • OI% -67.97માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 1000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
45.289855072464 ઇન્ડોટેલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91