ઇન્ડસઇન્ડ બેંક વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,140 ₹ 0+0 % 0 0
- - - 1,160 ₹ 0+0 % 13 K+0 % 0
- - - 1,200 ₹ 0-33.33 % 74.5 K+0 % 47.5 કે
- - - 1,240 ₹ 1+25 % 28.5 K-10.94 % 13 કે
- - - 1,260 ₹ 0-41.67 % 23.5 K+4 % 12 કે
- - - 1,280 ₹ 0+20 % 60 K+8 % 46.5 કે
2 કે 20 K-9.09 % ₹ 197-7.29 % 1,300 ₹ 1+71.43 % 1.9 એલ+0 % 2.02 એલ
1.5 કે 7.5 K-16.67 % ₹ 159-6.28 % 1,320 ₹ 1+33.33 % 77.5 K+4 % 43 કે
4.5 કે 18 K+3 % ₹ 157+4.74 % 1,340 ₹ 1+27.27 % 85 K+52 % 3.72 એલ
0 35.5 K+0 % ₹ 173+0 % 1,360 ₹ 1-12.5 % 1.62 એલ-11.75 % 4.45 એલ
0 27 K+0 % ₹ 153+0 % 1,380 ₹ 1+25 % 84.5 K+1 % 3.5 એલ
81 કે 1.08 એલ-6.09 % ₹ 91-27.5 % 1,400 ₹ 2+70 % 3.19 એલ-31.36 % 16.23 એલ
43 કે 66.5 K+34 % ₹ 73-32.15 % 1,420 ₹ 3+131.82 % 1.07 એલ+4 % 10.9 એલ
38 કે 73.5 K-9.82 % ₹ 53-37.28 % 1,440 ₹ 4+173.33 % 1.85 એલ-6.33 % 17.7 એલ
6.01 એલ 4 એલ-0.13 % ₹ 38-42.89 % 1,460 ₹ 7+251.28 % 3.84 એલ+37 % 30.57 એલ
24.36 એલ 4.36 એલ+179 % ₹ 24-51.33 % 1,480 ₹ 12+285.48 % 14.83 એલ+218 % 94.07 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,490
સ્પૉટની કિંમત: 1,490
74.64 એલ 17.59 એલ+18 % ₹ 12-61.79 % 1,500 ₹ 19+266.98 % 8.24 એલ-21.2 % 26.91 એલ
33.53 એલ 7.73 એલ+32 % ₹ 6-65.45 % 1,520 ₹ 34+178.6 % 4.79 એલ-12.52 % 7.07 એલ
29.25 એલ 13.85 એલ+14 % ₹ 3-64.58 % 1,540 ₹ 51+114.29 % 3.96 એલ-4.23 % 1.86 એલ
19 એલ 7.65 એલ-5.96 % ₹ 2-65.05 % 1,560 ₹ 73+83.12 % 1.74 એલ-1.42 % 20.5 કે
6.05 એલ 2.43 એલ-28.74 % ₹ 1-62.07 % 1,580 ₹ 85+45.92 % 36.5 K-9.88 % 5 કે
7.3 એલ 7.35 એલ-7.73 % ₹ 1-58.33 % 1,600 ₹ 110+29.99 % 7.83 એલ-0.51 % 17.5 કે
2.12 એલ 1.39 એલ-12.34 % ₹ 1-41.67 % 1,620 ₹ 89+0 % 64 K+0 % 0
1.17 એલ 1.53 એલ-15.24 % ₹ 1-41.18 % 1,640 ₹ 112+0 % 7.5 K+0 % 0
1.25 એલ 1.58 એલ+28 % ₹ 0-18.18 % 1,660 ₹ 172+30.81 % 9.5 K-5 % 2 કે
23 કે 91 K-12.5 % ₹ 0+0 % 1,680 ₹ 146+0 % 1.5 K+0 % 0
17 કે 1.45 એલ-1.37 % ₹ 0-37.5 % 1,720 ₹ 222+0 % 3.5 K+0 % 0
29.5 કે 1.23 એલ-4.28 % ₹ 0-28.57 % 1,760 ₹ 234+0 % 0 0

ઇન્ડસઇન્ડ બેંક વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 8.85
  • હાઈ 18.2
11.75
  • પાછલું. બંધ કરો 30.75
  • 15.8 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1500
  • સરેરાશ કિંમત 11.8
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.18 કરોડ
  • OI% માં Chg 18.38
  • માર્કેટ લૉટ 500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
31.016042780749 ઇંડસઇન્ડબીકે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91