ઇન્ડસ ટાવર્સ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 260 ₹ 1+42.86 % 61.2 K-51.35 % 95.2 કે
- - - 270 ₹ 0-25 % 1.46 એલ+8 % 78.2 કે
- - - 275 ₹ 1-44.44 % 68 K+0 % 6.8 કે
- - - 280 ₹ 1-6.67 % 1.09 એલ-17.95 % 2.62 એલ
- - - 290 ₹ 1+37.5 % 6.02 એલ+26 % 7.65 એલ
- - - 295 ₹ 1+18.18 % 30.6 K+29 % 17 કે
85 કે 1.7 એલ-13.79 % ₹ 42+4.24 % 300 ₹ 2+29.63 % 25.19 એલ+13 % 33.66 એલ
44.2 કે 44.2 K+0 % ₹ 37+1.81 % 305 ₹ 2+24.24 % 3.03 એલ+59 % 4.18 એલ
44.2 કે 1.77 એલ+4 % ₹ 33+0.46 % 310 ₹ 3+22.73 % 9.62 એલ+51 % 25.26 એલ
81.6 કે 1.12 એલ-19.51 % ₹ 29+4.32 % 315 ₹ 3+14.04 % 4.66 એલ+93 % 12.44 એલ
1.97 એલ 5.78 એલ-1.73 % ₹ 25+6.17 % 320 ₹ 4+16 % 13.16 એલ+20 % 34.48 એલ
78.2 કે 74.8 K-21.43 % ₹ 21+0.71 % 325 ₹ 6+12 % 4.76 એલ-2.1 % 10.23 એલ
13.16 એલ 7 એલ+22 % ₹ 18+4.05 % 330 ₹ 8+13.64 % 19.99 એલ+55 % 56.47 એલ
8.98 એલ 2.89 એલ+18 % ₹ 15+0 % 335 ₹ 9+7.6 % 7.45 એલ+20 % 18.12 એલ
1.46 કરોડ 30.4 એલ+39 % ₹ 12-2.09 % 340 ₹ 12+5.5 % 31.99 એલ+50 % 1.02 કરોડ
સ્પૉટની કિંમત: 341
64.36 એલ 13.19 એલ+11 % ₹ 10-0.52 % 345 ₹ 15+7.3 % 11.36 એલ+2 % 19.52 એલ
1.96 કરોડ 74.32 એલ+14 % ₹ 8+0.65 % 350 ₹ 17+3.87 % 28.63 એલ-3.77 % 22.44 એલ
44.61 એલ 8.23 એલ+15 % ₹ 6+3.25 % 355 ₹ 21+0.49 % 1.97 એલ+9 % 2.28 એલ
94.04 એલ 36.58 એલ+8 % ₹ 5+0 % 360 ₹ 24+2.1 % 5.3 એલ-9.3 % 2.82 એલ
20.77 એલ 7.07 એલ+20 % ₹ 4-1.27 % 365 ₹ 28-3.29 % 51 K-25 % 1.12 એલ
51.54 એલ 21.49 એલ+2 % ₹ 3-3.13 % 370 ₹ 32-0.62 % 2.48 એલ-7.59 % 1.09 એલ
29.04 એલ 6.53 એલ-52 % ₹ 2-9.43 % 375 ₹ 37+1.92 % 1.29 એલ+0 % 27.2 કે
29 એલ 17.14 એલ+12 % ₹ 2-2.44 % 380 ₹ 39+0.26 % 2.75 એલ+0 % 0
3.16 એલ 3.3 એલ+2 % ₹ 2-9.09 % 385 ₹ 42-1.63 % 47.6 K-6.67 % 13.6 કે
18.12 એલ 12.61 એલ+12 % ₹ 1-7.69 % 390 ₹ 49+4 % 88.4 K+4 % 3.4 કે
68 કે 1.33 એલ-2.5 % ₹ 1-4.76 % 395 - - -
20.33 એલ 45.15 એલ-2.42 % ₹ 1-21.05 % 400 ₹ 60+4.66 % 78.2 K+130 % 44.2 કે
74.8 કે 1.12 એલ+22 % ₹ 1-13.33 % 405 - - -
3.43 એલ 2.38 એલ-20.45 % ₹ 1-23.08 % 410 - - -
71.4 કે 3.09 એલ-9.9 % ₹ 0-20 % 415 - - -

ઇન્ડસ ટાવર્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 11
  • હાઈ 14.95
11.7
  • પાછલું. બંધ કરો 11.95
  • 11.45 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 340
  • સરેરાશ કિંમત 12.77
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.3 કરોડ
  • OI% માં Chg 39.04
  • માર્કેટ લૉટ 3400 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
17.721518987342 ઉદ્યોગસાહસિક
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91